Tutkimus

Ex-väitöskirjailija tyhjän ruudun edessä

Väitän, että opinnäytetyön jälkeen kirjoittaminen on erilaista. Kokemukseni näyttää liittyvän laajemminkin ajassa liikkuviin ilmiöihin, joista etsiskelen erilaisia näkökulmia tälle kirjoittamisen uudelle vaiheelle.

Toden puhuminen tutkimuksen kriteerinä

Totuus on tärkeä kriteeri tutkimuksessa, ja siihen ei saa koskaan suhtautua ylimielisesti, vaikka meillä olisi kuinka erilaisia totuuskäsityksiä. Se on kuitenkin myös vaarallinen väline, koska totuuden arvioiminen ja arvottaminen on vain harvoin itsestään selvää. On tilanteita, joissa siihen liittyvää valtaa voidaan käyttää. Yllätyksekseni jouduin itse hetki sitten tilanteeseen, jossa nuorten tutkimisen ehdoksi tuli toden puhuminen.

Toden puhuminen tutkimuksen kriteerinä

On selvää, että nuoria, etenkin alle 18-vuotiaita koskevan tutkimuksen sääntelyssä käytetään erilaisia kriteereitä kuin aikuisten kohdalla ja että kriteerit voivat asettaa melkoisia haasteita ja joskus jopa esteitä lasten ja nuorten tutkimiselle. Arja Kuula kirjoitti vaikuttavan raportin Irlannin tutkimuseettisestä sääntelystä Kommentti -palstalla ja toi näkyväksi sen, kuinka vahvasti alaikäisten tutkimista säädellään siellä;  käytännössä kyse on lähes siitä, että alaikäisten tutkimus estetään tai se tehdään hyvin epätarkoituksenmukaiseksi.

Nuoret lastensuojelussa

Lastensuojelun tieto ja tutkimus -hankkeen verkostokoordinaattori kirjoittaa LasTut lentämään-blogissaan nuorista lastensuojelussa. Mitä nuorten hyväksi pitäisi tehdä?

Tutkimusprofessori Tommi Hoikkalasta kunniatohtori Uppsalan yliopistoon

Nuorisotutkimusverkoston tutkimusprofessori Tommi Hoikkala vihitään koulutussosiologian kunniatohtoriksi Uppsalan yliopiston tohtoripromootiossa 28.1.2011. Hoikkala on ollut pitkään pohjoismaisen nuorisotutkimuksen keskeisiä hahmoja.

Eettinen ennakkoarviointi ja alaikäisten tutkiminen

Vierailtuani Maynoothin yliopistossa Irlannissa olen yhtä aikaa sekä huojentunut että peloissani. Huojennuksen - osin jopa ylpeyden - tunteen nostattivat irlantilaisten tutkijoiden kommentit, joilla suomalaista ennakkoarviointijärjestelmää ja sen periaatteita arvioitiin. Järjestelmäämme pidettiin rohkeana ja käytännöllisen viisaana – itse asiassa samat kommentit kuulin viime kesänä Cornellin yliopistossa Yhdysvalloissa. Pelon tunteita nostatti puolestaan irlantilaisen järjestelmän tiukkuus.

Yhdeksänsien Nuorisotutkimuspäivien satoa

Yhdeksänsillä Nuorisotutkimuspäivillä pohdittiin laaja-alaisesti nuorten vapaa-ajan nykypiirteitä, historiaa ja käytäntöjä. Vapaa-aikaa lähestyttiin organisoidun toiminnan, kasvatuksen ja nuorten omaehtoisen toiminnan näkökulmista sekä mietittiin vapaa-ajan merkitystä nuorten elämänkulun, kasvamisen, oppimisen ja yhteiskuntaan kiinnittymisen näkökulmista.

Ensin työ sitten huvi – vai miten se oli?

Tiivis työryhmä nuorten vapaa-ajan ja institutionaalisten velvollisuuksien välisestä suhteesta houkutteli täyden seminaarihuoneellisen keskustelijoita. Ryhmän aloitti Itä-Suomen yliopiston työryhmä Terhi Halonen, Päivi Harinen, Leila Hurmalainen, Tuula Joro ja Sirja Möttönen esitelmällään, joka pohjautui asiantuntijahaastatteluihin nuorten tukemiseen liittyvistä haasteista Suomen reuna-alueella.

Nuorisotyö ja vapaa-aika

Keskustelevaan Nuorisotyö ja vapaa-aika -työryhmään osallistui nuorisotyön tutkijoita, kunnallisen nuorisotyön ammattilaisia ainakin neljästä eri kunnasta, järjestöjen edustajia ja nuorisotyön kouluttajia. Näin se tarjosi alustan nuorisotyön luonnetta ja muutosprosesseja käsitelleeseen vuoropuheluun. Notkeasti soljunut keskustelu osoitti, että keskustelufoorumien luominen nuorisotyön ympärille on sekä tarpeellista että hyödyllistä. Aika loppui ennen puheenaiheita. Moni oivallus jäi jakamatta.

Liikunnan merkityksiä ja liikuntasuhdetta etsimässä

Nuorisotutkimuspäivien Liikunta ja yhteiskunta -työryhmän tarkoituksena oli pohtia liikunnan paikkaa 2000-luvun Suomessa. Työtyhmässä pidettiin kaksi esitystä, joissa molemmissa oli kärkenä Pasi Kosken liikuntasuhde-käsitteeseen kiinnittyvä problematiikka. Korkeatasoiset esitykset herättivät työryhmässä laajaa pohdiskelua nuorten liikunnalle antamiin merkityksiin.

Sivut