Tutkimus

Isyyden ulottuvuuksista

Isyystutkimusraportissa nostetaan esiin yksi vanhemmuuden sukupuolittunut muoto eli isyys ja sen tutkimus. Mielestäni nimenomaan miesten vanhemmuudesta ja sen tutkimisesta on tärkeää keskustella erikseen, koska sukupuolineutraali termi vanhemmuus typistyy useimmiten tarkoittamaan vain äitiyttä. Olenkin ilahtunut perusideasta koota yhteen suomalaiset isyyden tutkimukset ja -tutkijat. Erityisesti arvostan Johanna Mykkäsen ja Ilana Aallon kirjoittamaa loistavaa raporttia isyyden tutkimuksesta Suomessa. Kyseessä on merkittävä askel suomalaisen isyystutkimuksen ja -keskustelun kentällä.

Lyhyt johdatus isyyden vaihtoehtoiseen historiaan

Esitelmä 27.8.2010 Isyyden ihanteet, arki ja kokemukset – raportti isyyden tutkimuksesta -julkistamistilaisuudessa.

Käsillä olevan raportin Isyyden ihanteet, arki ja kokemukset – raportti isyyden tutkimuksesta ensimmäisessä osassa tehtävänäni on ollut selvittää, millaista tutkimustietoa meillä on isyyden historiasta ja miten isyyden mallit ovat tämän tiedon valossa muuttuneet. Aikaväli ulottuu 1700-luvulta tähän päivään.

Alueellisen nuorisotyön muutoksia

Siellä ne sijaitsevat, nuorisotilat, ostoskeskuksissa, koulujen yhteydessä, kerrostalojen alakerroissa, monitoimitaloissa, omissa rakennuksissa tai vuokratiloissa. Ne vetävät sisäänsä vaihtelevan määrän nuoria. Niistä saattaa muovautua kiistakohteita, kun joku nuorisotalo pitäisi perustaa tai toinen nuorisotalo haluttaisiin sulkea. Ilta- ja viikonlopputöistä pitävät ohjaajat saattavat olla niissä vuosia. Itse tienaan leipäni siitä, että osallistun nuorisotalojen koskevaan kehitystyöhön tutkijan, kehittäjän tai kiinnostuneena toljottavan harrastelijan ominaisuuksissa.

Uutisia kansainvälisiltä vesiltä: Suomi-Saksa purjehti maaliin

Yli kaksi vuotta jatkunut yhteistyöhanke Suomen ja Saksan ministeriöiden välillä on päättynyt. Kahdenvälinen hanke liittyi nuorten osallistumisen vahvistamiseen paikallistasolla. Ministeriöiden välisten kontaktien lisäksi myös nuoret, nuorisojärjestöt ja tutkijat kohtasivat. Syntyi kirjoituksia, vaatimuslistoja, kehittämisaihioita ja Valitusfestarit-tyyppisiä sosiaalisia innovaatioita.

Toiminnan kehittämistä rakenteiden ehdoilla

Olen kevään aikana tutustunut monen kaupungin nuorisotoimen rakenteisiin ja toimintaan. Tutustuminen on tapahtunut niin paikan päällä vierailemalla kuin verkon ja puhelimen välityksellä. Tekemäni hankemuotoinen työ pyrkii kehittämään kunkin kaupungin monikulttuurista nuorisotyötä, tai ehkä osuvammin ilmaistuna kyse on nuorisotyön monikulttuurisuuden kehittämisestä (ks. www.nuorisokanuuna.fi). Tässä kirjoituksessa kyse ei ole kuitenkaan monikulttuurisuudesta, vaan laajemmin nuorisotointen kehittämistyöstä.

Tieteen vapaus vai tutkittavan turvallisuus?

”Tutkittavan hyvinvointi on aina etusijalla kaikkiin muihin etuihin nähden.” On ehkä helppo ajatella, että tuo Helsingin julistuksen keskeinen lähtökohta on ollut ajankohtaista vain joskus muinoin toisen maailmansodan jälkimainingeissa tai että se on oleellista vain tutkittaviin fyysisesti kajoavilla tieteenaloilla. Kuitenkin on tutkittua myös tietoa siitä, että ”henkinenkin kajoaminen” voi olla tutkittaville ahdistavaa (Ellonen & Pösö 2010) tai muuten vaikuttaa ennalta arvaamattomalla tavalla. Tutkimuksen vaikutukset eivät kohdistu vain aineistonkeruuvaiheeseen, vaan myös raportointiin – ”kirjoitetuksi tuleminen” voi olla osallistujille ahdistavaa joko siksi, että heitä on tulkittu heidän mielestään väärin tai siksi, että oikeaan osuva tulkinta tekee kipeää (Josselsson 2004). ”Kun kirjoitamme pyytämättä toisen ihmisen elämästä, viemme häneltä osan hänen vapauttaan, olipa kokemus hänelle kuinka avartava tahansa.” (Josselson 2004.)

 

Amputoidun sosiologian kriisi?

Ranskalainen sosiologia on kriisissä. Tähän väitteeseen olen törmännyt useasti Pariisin tutkimusvuoteni aikana.

Tekemättä jättämisen taito

Vanhempainvapaani kaksi ensimmäistä kuukautta ovat kuluneet siihen, että olen harjoitellut joutilaana olemista oikein urakalla. Ja harvinaisen vaikeaa se on ollut. Vauvan syntymää edeltävästä työputkesta on ollut vaikeaa ryömiä pois.

Lasten tutkimuksen etiikka tiedon tulkinnan kannalta: Samanlaista vai erilaista verrattuna aikuisten tutkimukseen?

Helsingin Sanomissa on viime kuukausien aikana ollut muutamia näyttäviä reportaaseja, joissa on kysytty lapsilta suoraan heidän mielipiteitään ja kokemuksiaan eri asioista. Yhdestä viimeisimmistä oli teemana kiusaaminen päiväkodissa, jossa lapset itse kertoivat kiusaamisesta. Reportaasista välittyi kuva, että kaikki on yhtä kiusaamista.

 

Aineiston arkistoinnin etiikka

Tieteen avoimuus on koskenut käytännössä vuosikymmenet vain tiedejulkaisuja, mutta tietoteknisen kehityksen myötä periaate on ulotettu vähittäin myös tutkimusaineistoihin. Konkreettisimmin tilanteeseen ovat vaikuttaneet tiedejulkaisujen ja tutkimusrahoittajien aineistopolitiikat (data policies).

 

Sivut