Tutkimus

Nuorisolaki – mitä olisi tehtävä?

Nuorisolakia ollaan uudistamassa. Sen tiimoilta kutsuimme kirjoittajia pohtimaan Kommenttiin, mitä nuorisolaille olisi tehtävä, mikä nuorisolaissa toimii, mikä mättää ja ennen kaikkea, mitä kaikkea nuorisolain uudistamisessa tulisi ottaa huomioon. Tavoitteena on, että uusi nuorisolaki astuisi voimaan jo vuoden 2016 alussa. Näin helmikuussa 2015 asiaa katsoen lakiuudistusprosessi on nopeatahtinen ja napakka.

Oikeusfilosofista tuuletusta nuorisolakiuudistukseen

Leena Suurpää kannustaa aloitteellisuuteen nuorisolain uudistuksessa: miten ja miksi nuorisolakia pitäisi uudistaa?

Yhteiskunnallinen tietokilpailu: kuka jää ulkopuolelle?

Kuka omistaa äänen, on ollut perinteisesti demokratiaa määrittävä kohtalonkysymys. Nykyisin kysymyksen voisi asettaa muotoon kuka omistaa tiedon.

Evaluaatiotutkimuksen meta-analysointia Porissa – voiko kesäpäiviä tylsemmin viettää?

Evaluutiotutkimuksen yksi keskeinen ongelma on se, että vaikka itse tutkimusraportti olisikin tehty kunnolla, kukaan ei hyödynnä sitä.

Opettajat. Nuorisotutkimus-lehden 2/2012 pääkirjoitus.

Nuorisotutkimus-lehden 2/2012 teemanumerossa Opettajat on tavoitteena hahmottaa kasvattajan, opettajan, omaa näkökulmaa sosiaaliseen vuorovaikutukseen nuoren kanssa, nuoren kasvuun, oppimiseen ja sosialisaatioon.

Missä hukkunut viimeksi nähtiin?

Jo peruskoulussa tarvitaan mahdollisuuksia aloittaa uudelleen puhtaalta pöydältä.

Uutispommittaja vai rampa ankka?

Uutispommi! Tutkija mediassa -seminaarin antia Minna Laukkasen kokemana.

Avaus yhteiskuntatakuun nuorisotutkimukselliseksi arvioimiseksi

Neljä nuorisotutkimuksen näkökulmaa yhteiskuntatakuun tutkimiseen..

Yhteiskuntatakuu: Havaintoja nuorten kuulemisen prosessista

Tukea tarvitsevat tai ”moniongelmaiset” tai ”maahanmuuttajataustaiset” nuoret uhkaavat jäädä tällä toisellakin kierroksella hiljaisiksi.

Nuorisotutkijan tieto ja mediajulkisuus

 
Millaista on nykypäivän tiedonpolitiikka, joka väistämättä raamittaa myös nuorisotutkijoiden mediasuhdetta?
 

Sivut