Tutkimus

Köyhänä kaupungissa

Vesa Keskinen, Markus Laine, Martti Tuominen ja Tyyne Hakkarainen (toim.)
Kaupunkiköyhyyden monet kasvot. Näkökulmia helsinkiläiseen huono-osaisuuteen (2009)
Helsingin kaupungin tietokeskus

Miksi sotaa harjoitellaan?

Tommi Hoikkala, Mikko Salasuo & Anni Ojajärvi (toim.)
Tunnetut sotilaat. Varusmiehen kokemus ja terveystaju (2009)
Nuorisotutkimusverkosto

Monet kulttuuriset rajat

Päivi Harinen, Veronika Honkasalo, Anne-Mari Souto ja Leena Suurpää (toim.)
Ovet auki! Monikulttuuriset nuoret, vapaa-aika ja kansalaistoimintaan osallistuminen (2009)
Nuorisotutkimusverkosto

Kun katsoo, minkälaisia uusia kansalaisia Suomeen toivotaan, halutuimpia ovat hyväosaiset, monitaitoiset, joustavasti toimivat nuoret, joilla on hybridinen identiteetti. Näin kirjoittaa Pirkkoliisa Ahponen Ovet auki! -antologiassa.

Hymiöistä ylioppilaskirjoituksiin: tietopaketti nuorten kielestä

Sara Routarinne ja Tuula Uusi-Halila (toim.)
Nuoret kielikuvassa. Kouluikäisten kieli 2000-luvulla (2008)
Tietolipas 220. SKS

Ihq <3

Piittaamatta paras - yhteiskunta, yliopisto ja hyvä opiskelija

Timo Aarrevaara & Taina Saarinen (toim.)
Kilvoittelusta kilpailuun? Artikkelikokoelma Korkeakoulututkimuksen juhlasymposiumista 25.–26.8.2008.
Korkeakoulututkimuksen seura, Jyväskylän yliopistopaino.

Nuoret kevytosallistujat

Sami Myllyniemi
Aika vapaalla – Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009
Opetusministeriö, Nuorisotutkimusverkosto ja Nuorisoasiain neuvottelukunta

Sossun luukulla pienestä pitäen

Kasvatustieteilijä Anna-Liisa Lämsä on työskennellyt lasten ja nuorten parissa koulukodissa, koulussa ja lastensuojelun vapaaehtoistyössä. Kokemukset johtivat osaltaan tutkimaan syrjäytyneiden tai syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten elämää. Väitöskirja Tuhat tarinaa lasten ja nuorten selviytymisestä. Lasten ja nuorten syrjäytyminen sosiaalihuollon asiakirjojen valossa valmistui Oulun yliopistossa.

Sossun luukulla pienestä pitäen

Kasvatustieteilijä Anna-Liisa Lämsä on työskennellyt lasten ja nuorten parissa koulukodissa, koulussa ja lastensuojelun vapaaehtoistyössä. Kokemukset johtivat osaltaan tutkimaan syrjäytyneiden tai syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten elämää. Väitöskirja Tuhat tarinaa lasten ja nuorten selviytymisestä. Lasten ja nuorten syrjäytyminen sosiaalihuollon asiakirjojen valossa valmistui Oulun yliopistossa.

Mikä on sinun lakkosi?

Tätä kysytään espanjalaisen feministisen tutkimusryhmän, Precarias a la derivan teoksessa Hoivaajien kapina (Like & Tutkijaliitto, Polemos-sarja). Kirja tarjoaa näkymiä epävakaistuviin ja sukupuolittuneisiin työmarkkinoihin Espanjan kontekstissa, mutta samalla siinä esitetyt ajatukset venyvät kattamaan koko globalisoituvan maailman. Kirjoittajat lähestyvät prekaariin työhön liittyviä kysymyksiä kuljeskelemalla kaupunkitilassa. He lukevat merkkejä ja tallentavat kertomuksia, katsovat arkipäiväisiä asioita poliittisena ulottuvuutena ja etsivät vastarinnan paikkoja.

Yritys kouluampujan omakuvaksi

Tommi Hoikkala ja Leena Suurpää (toim.)
Kauhajoen jälkipaini. Nuorisotutkijoiden ja ammattilaisten puheenvuoroja.
Nuorisotutkimusverkosto, verkkojulkaisuja 25.

Sivut