Tutkimus

Nuorisotutkijat lapsitutkijoiden opissa

Nuorisotutkijoiden keskuudessa on usein puhuttu siitä, että lapsi- ja nuorisotutkijoiden vuoropuhelua olisi hyvä lisätä. Nuorisotutkimuspäivät onnistuivat siinäkin mielessä, että seminaari houkutteli paikalle lapsitutkijoita, etenkin kenttätyön etiikka -työryhmään. Eettiset kysymykset, varsinkin valtasuhteisiin liittyvät, selvästi yhdistävät lapsi- ja nuorisotutkijoita. Vuoropuhelulle olisi tilausta, ja esitämme kolumnissamme muutamia esimerkkejä sen antoisuudesta.

Tutkija kohtaa medialogiikan

Vuoden 2006 Nuorisotutkimuspäivillä pohdittiin yhtenä teemana tutkijan ja mediajulkisuuden kohtaamiseen liittyvää problematiikkaa. Nykyisessä medioituneessa yhteiskunnassa media lienee keskeisin foorumi, jossa tuotetaan julkisia määrittelyjä, tulkintoja ja kategorisointeja nuoruudesta, nuorista ja erilaisista nuorisoilmiöistä. Media on myös se kenttä, jossa nuorisotutkijan on mahdollista osallistua nuorisoilmiöistä käytävään keskusteluun, haastaa julkisuudessa esiintyvät kategorisoinnit ja tarjota tilalle uusia tai vaihtoehtoisia tapoja ymmärtää nuorisoilmiöitä.

Etäisen soveltavaa etiikkaa

En osaa päättää, kirjoitanko nuorisotutkimuksesta vai nuorten tutkimisesta. Ehkä se ei kuitenkaan ole eettinen kysymys, joten voin jatkaa. Vai onko se sittenkin? Intuitiivisesti tuntuu, että nuorisotutkijan habitukseen kuuluu vahva myötäelo nuorison maailmaan, kun taas nuorten tutkija voi asennoitua heihin viileän akateemisemmin.

Tutkimusetiikka - yhteisiä sääntöjä ja itsenäistä harkintaa

Nuorisotutkimuspäivien ensimmäinen sessio käsitteli kenttätyön ja ymmärtämisen etiikkaa. Kenttätyö ymmärrettiin keskustelussa laajasti, osallistuvasta havainnoinnista perinteiseen lomaketutkimukseen. Painopisteenä oli lasten ja nuorten kohtaaminen tutkimusprosessin aikana. Keskustelijoina olivat lapsipsykologian ja perhetutkimuksen ekspertti Maarit Alasuutari Tampereen yliopistosta sekä nais- ja nuorisotutkimuksen tuntija Tuula Gordon Helsingin yliopiston tutkijakollegiumista.

Nuorten tutkimisen etiikka

Nuorten tutkimisen etiikka

Sivut