Tutkimus

Suomen laki estää suomalaisen yliopiston osallistumisen eurooppalaiseen yhteistutkintoon

Tiedän Opetus- ja kulttuuriministeriön ja suomalaisten yliopistojen rakentavan ja edistävän yhtenäistä eurooppalaista koulutusaluetta ja kansainvälisten yhteistutkintojen valmistelua. Silti väitän, että Suomen lainsäädäntö uhkaa estää Tampereen yliopiston osallistumisen eurooppalaiseen maisterikoulutuksen yhteistutkintoon.

Ajattelun kuperkeikat

Suurpääkirjoituksessa käsitellään Sandra Nasser El-Dinen palkittua pro gradu -työtä uudelleen- ja vastaanlukemisen metodeilla. Nasser El-Dinelle representaatioiden muovaaminen muslimikultuuureista merkitsee tasapainoilua sen välillä, ettei tutkija turhaan vahvista vallitsevia negatiivisia stereotyyppejä, muttei toisaalta myöskään kaunistele todellisia sortavia käytäntöjä niihin törmätessään.

Kuinka uneliaaseen menoon on vielä varaa?

Vuosi sitten ihmettelin tällä foorumilla, mihin lukemiin nuorten työttömyysasteen annetaan kasvaa, ennen kuin kipuraja ylittyy. Vuoden 2009 mittaan nuorten työllisyys sai pudota vapaasti ilman, että kukaan tähän ainakaan näkyvästi tarttui. Nuorten työttömyysaste pysytteli sitä paitsi jo 2000-luvun alun hyvinäkin vuosina sitkeästi yli kaksinkertaisena muuhun työttömyyteen verrattuna.

Tutkija tunteiden kentillä

Teen paraikaa arviointitutkimusta eräästä nuorisoalan hankkeesta. Olen syksyn aikana pyrkinyt hahmottamaan hankkeen nykytilaa, tavoitteita ja sisältöjä projektin työntekijöiden haastattelujen ja havainnoinnin keinoin. Koska teen projektin aikaista, parivuotista arviointia, olen määritellyt suhteeni tutkimuskohteeseen dialogiseksi. Tavoitteenani on kulkea projektin rinnalla, eräänlaisena kriittisenä ystävänä, ja antaa palautetta havainnoista jo hankkeen kuluessa.

Äidinkielestä, uuden kotimaan kielestä ja koulutuksesta

Eduskunnassa keskusteltiin maahanmuuttajien lapsista Suomessa varapuhemies Seppo Kääriäisen yhdessä ajatuspaja e2:n kanssa järjestämässä tilaisuudessa Maahanmuutto ja sukupolvet -kirjan (toim. Tuomas Martikainen ja Lotta Haikkola, SKS & Nuorisotutkimusverkosto) julkistamispäivänä.

Vapaa-aika, identiteetti ja sosiaalinen pääoma

Nuorisotutkimuspäivien Vapaa-aika, identiteetti ja sosiaalinen pääoma -työryhmän esityksistä käydyissä keskusteluissa lähestyttiin nuorten vapaa-aikaa asenteiden ja arvojen sekä harrastusten kautta. Esitysten virittämänä vapaa-aika yhdistyi myös aikaan, jolloin nuoret ovat vapaalla pätkätöistä, työttöminä tai hakeutumassa koulutukseen.

Nuoret toimijoina – sosiaalipedagogiikan päivillä 2010 Kuopiossa

Nuoret toimijoina – sosiaalipedagogiikan päivät 2010 pidettiin Kuopiossa 18.–19.11. Seminaarin avanneen Itä-Suomen yliopiston professorin Juha Hämäläisen mukaan sosiaalipedagogiikka sisältyy aktiivisuuteen, osallisuuteen, yhteiskuntasuhteen kehittämiseen ja yhteiskunnallisen subjektiuden vahvistamiseen. Päivien teema toimijuus on sosiaalipedagogisessa prosessissa sekä keino että tavoite.

Kun perheitä kasvatettiin normaaleiksi

Katja Yesilova: Ydinperheen politiikka.
Gaudeamus, 2009.

Bushin ja Obaman lapset

Täytin tänä keväänä 32 vuotta eli olen melko iäkäs Ylioppilaslehden toimitukseen. Olen viimeisten kahden vuoden ajan tehnyt lehteä itseäni kymmenen vuotta nuoremmille ja vertaillut sen vuoksi usein 2000-luvun ja 2010-luvun nuoria. Tämän linssin läpi luin myös kirjan Muistikuvia 00-luvusta.

Nuorisokulttuurin koominen vääristymä

Mikko Vienonen & Timo Lähteenmäki
Koit ny rauhottu! Tositarinoita pop-villitysten tulosta pikkukaupunkiin (2009)
Teos

Salon kaupunki tunnetaan muun muassa Nokian kännykkätehtaasta, joka joko suljetaan tai sitten ei. Kaupungista tulee myös Sauli Niinistö, joka luki nuorena poikana Oscar Wildea ja Samuel Beckettia. Tuleva valtionvarainministeri kitsasteli jo tuolloin rahan kanssa.

Sivut