Tutkimus

Järjestö- ja nuorisotyö nyt!

Tutustu Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogien (ylempi AMK) opinnäytetöiden lehdistötiedotteisiin.

Osallisuus ja osallistuminen. Nuorisotutkimus-lehden 1/2012 pääkirjoitus.

Tutkimuksellisesti lapsia ja nuoria on hankala mahduttaa samoihin kansiin, sillä lapsuudentutkimuksen ja nuorisotutkimuksen teoreettiset ideat ja metodologiset keskustelut ovat kulkeneet omia polkujaan. Esimerkiksi tämän teemanumeron yhden artikkelin nimetön arvioija otti kohtalaisen tiukasti kantaa siihen, milloin todella voidaan puhua lasten ja nuorten tutkimuksesta. Hän kehotti kirjoittajaa miettimään, milloin lapsia tutkivasta teoksesta otettu viite sopii selittämään nuorisotutkimusta. Arvioija pani paitsi artikkelin kirjoittajan, myös minut miettimään asiaa.

Ajattelun edistäjien seminaarissa

35-vuotias Tiede & edistys -lehti tekee metatutkimusta eri tieteenalojen perusteista.

Entäs tytöt? – Onko tyttötutkimus nais- vai nuorisotutkimusta?

Tyttötutkimusantologiat Letit liehumaan! Tyttökulttuuri murroksessa (1992) ja Tulkintoja tytöistä (2002) ovat saaneet seurakseen kolmannen polven tyttötutkimusantologian Entäs tytöt?. Sen valossa parissa kymmenessä vuodessa tyttötutkimus näyttää astuneen nuorisotutkimuksellisesta kehyksestä lähemmäksi naistutkimusta.

Lapsuuden ja nuoruuden tutkimuksen menetelmät sekä lapsuus- ja nuorisokuvat

Nuorisotutkimusseuran ja Lapsuudentutkimuksen seuran tutkijaseminaarin teemana olivat lapsuuden ja nuoruuden tutkimuksen menetelmät.

Globaali nuoruus kävi Turussa

Eliisa Kylkilahti kirjoittaa Turussa järjestetystä pohjoismaisesta nuorisotutkimuskongressista. Vaikka NYRIS-konferenssista on tullut kansainvälinen ja entistä suurempi tapahtuma, on sen hengessä silti säilynyt pohjoismainen rentous – ja ennen kaikkea nuorisotutkimuksen ilo.

Haastattelut ja havainnointi ikkunoina nuorten vertaissuhteiden maailmaan

Nuorten vertaissuhteista tutkijalle välittyvä kuva on riippuvainen menetelmävalinnoista. Nuorten haastattelut ja havainnointi arkisissa vapaa-ajan ympäristöissä avaavat toisistaan varsin poikkeavat nuorten kaveripiirien maailmat. Väitän seuraavassa, että haastatteluiden avulla päästään käsiksi lähinnä kulttuurisia ihanteita heijastelevaan puheeseen havainnoinnin kuvatessa vertaissuhteita jokapäiväisissä ja materiaalisissa ehdoissaan.

Nuorisotutkimus-lehden Pohjoisen kulttuurit -teemanumeron 1/2011 pääkirjoitus

Arkielämässä ja akateemisissa keskusteluissa pohjoisuutta määritellään usein etelän kautta, aivan kuin periferia käsitteellistyy suhteessa keskustaan. Pohjoisen kulttuurit -teema haastaa näitä dikotomioita sekä tarjoaa tilan pohjoisen sisäisten erojen ja erityisyyden esilletuomiseen.

Nuoria asuu myös susirajalla, peräkylissä ja periferioissa

Alueellisuuden ja paikallisuuden tärkeydestä on jälleen muistuteltu yhteiskuntatutkimuksen kentillä. Väitän, että niillä on merkitystä myös nuorisotutkimuksessa sekä nuorten, että tutkijoiden kannalta. Suurten, mahdollisesti eteläsuomalaisten, kaupunkien nuoret eivät edusta kaikissa suhteissa koko maan nuorisoa jo pelkästään syystä, että arjen rakentumisen ehdot ovat alueellisesti eriytyneitä.

Voimaa taiteellisesta toiminnasta

Nuorisotutkimus-lehden teemanumerossa 4/2010 tarkastellaan taiteellisen toiminnan ja hyvinvoinnin välistä suhdetta. Kulttuurin ja taiteen myönteiset vaikutukset inhimilliseen hyvinvointiin ovat juuri nyt ajankohtaisia ja esillä.

Sivut