Tutkimus

Koulusurmaajan muotoutuminen

Suomeksi koulusurmista on verrattain vähän tutkimustietoa, vaikka ensimmäinen koulusurmamme tapahtui Raumanmeren yläasteella jo vuoden 1989 tammikuussa. Koulusurmiin selitystä hakeva joutuu etsiytymään englanninkielisen tutkimuskirjallisuuden pariin.

Yhtä suurta keskiluokkaa?

Tolonen, Tarja (toim.)
Yhteiskuntaluokka ja sukupuoli
Vastapaino & Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, 2008, 301 s.

Järvinen, Katriina & Kolbe, Laura
Luokkaretkellä hyvinvointiyhteiskunnassa
Kirjapaja, 2007, 221 s.

Kun musta tuntuu

– havahduksia Olli Löytyn kirjasta "Maltillinen hutu ja muita kirjoituksia kulttuurien kohtaamisesta". Gummerus.Jyväskylä 2008. Kustannusosakeyhtiö Teos. Havahdukset johdattavat nuorisotyössä käytettyjen termien ja arjen kasvatuksen yhteensovittamisen haasteellisuuteen.

Itsekuria, ironiaa ja karkailevaa arkea

Tutkijaliiton kesäkoulu 29.-31.8.2008, teemana ”muutos, jatkuvuus, ennakoiminen”

Ollako ongelmanuori vai eikö olla?

Minna Autio, Kirsi Eräranta & Sami Myllyniemi (toim.)
Polarisoituva nuoruus? Nuorten elinolot -vuosikirja 2008.
Nuorisotutkimusverkosto, Nuorisoasiain neuvottelukunta & Stakes

"Ei se kannatte." Nuoriso kuvittelee tulevaisuuden

Anne K. Ollilla
Kerrottu tulevaisuus. Alueet ja nuoret, menestys ja marginaali (2008)
Lapin yliopisto ja Nuorisotutkimusverkosto

Talonvaltaajilla on monivuotinen perinne, monta periaatetta

Leo Stranius & Mikko Salasuo (toim.)
Talonvaltaus liikkeenä – miksi squat ei antaudu?
Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura. Verkkojulkaisusarja 19.

Alueellinen nuorisotyö – tuhoon tuomittu yritys?

Väitän, että huolimatta nuorisotyöntekijöiden halusta tehdä parhaansa, kuntien talouden kiristyksessä nuorisotyö on muutoksessa tai jopa kriisissä.

Nainen ja työ

Ammattimiestä ja -naista täytyy arvostaa.

Nainen ja työ

Ammattimiestä ja -naista täytyy arvostaa.

Sivut