Internet

Nuoret ja netin vaarat

Nuoret käyttävät nettiä ajanvietteenä. He pelaavat pelejä, pitävät yhteyttä kavereihinsa ja etsivät uusia tuttuja sekä samalla rakentavat omaa identiteettiään verkossa. Osa nuorista syyllistyy netissä myös rikoksiin, ja joistain tulee rikoksen uhreja.

Verkkonuorisotyön rooli nettikiusaamiseen puuttumisessa

Tämän päivän Internet-maailma on sisällöiltään monipuolinen ja vaihteleva, mikä tuo elämään sekä mahdollisuuksia että uhkia. Erityisesti nuorten käyttäjien suosiman sosiaalisen median useat toimintamahdollisuudet tuovat mukanaan keinoja pitää yhteyttä ennestään tuttuihin ihmisiin, luoda uusia kontakteja ja tuottaa omaa sisältöä verkkoon. Nykypäivän mediaympäristö mahdollistaa myös täysin nimettömänä toimimisen.

Ajatuksia etsivästä verkkonuorisotyöstä

Kirjoitan etsivän nuorisotyön kentän ulkopuolisena näkökulman etsivästä nuorisotyöstä verkossa. Tavallaan kirjoitan tätä myös nuorisotyön kentän ulkopuolelta ollessani opintovapaalla 12 vuoden nuorisotyön jälkeen. Viimeisenä työkokonaisuutenani on ollut Netari.fi-hankkeen luotsaaminen projektipäällikkönä. Siltä osin koen omaavani näkemystä tämänhetkisestä verkkonuorisotyön kentästä. Tältä pohjalta kirjoitan mietintäni etsivän nuorisotyön osasta verkkotyössä.

Hope Detectives. Etsivä nuorisotyö Hyvinkäällä

Hyvinkään Etsivä työ, HOPE DETECTIVES määrittelee toimintansa virallisimmillaan seuraavalla tavalla: Hyvinkään Hope nuorten työpajatoiminnan yhteydessä toteutettavan etsivän työn kohderyhmänä ovat 17–29-vuotiaat hyvinkääläiset, jalkautuvaa palveluohjausta tai erityistä tukea tarvitsevat nuoret. Etsivän työn tavoitteena on tukea nuorta yksilöohjauksen ja jalkautuvan palveluohjauksen keinoin.

Etsivää nuorisotyötä verkossa

Palveluoperaatio Saapas

Nettiahdistelu

Internetin chateissa ja muissa sosiaalisen median ympäristöissä kohdistuu nuoriin poikiin ja tyttöihin seksuaaliseksi ahdisteluksi luokiteltavaa toimintaa. Se voi koskettaa ketä tahansa sosiaalisen median ympäristössä kommunikoivaa nuorta.

Sosiaalinen media

Olen aiemmissa kirjoituksissani sivunnut teemaa sosiaalinen media. Tässä kirjoituksessa ajattelin keskittyä nuorten suosimiin tapoihin soveltaa sosiaalisen median käyttöä. Kokemusteni mukaan nuoret käyttävät sosiaalista mediaa useisiin eri tarkoituksiin. Näitä tarkoituksia ovat sosiaalisten tarpeiden tyydyttämisen lisäksi oppiminen, tiedon hankinta sekä jakaminen. Yksisuuntaisen tiedon hankinnan lisäksi nuoret mieltävät sosiaalisen median mielekkääksi kanavaksi, joka mahdollistaa oman tiedon ja kokemusten jakamisen.

Lahden etsivä työ verkossa

”Ei v…., mikä stalkkeri sä oot!” totesi eräs 17-vuotias tyttö, kun keskustelu Lahden etsivän työn iltakahvilassa johti hänen uuteen poikaystäväänsä. Olin osannut tilanteessa muitta mutkitta kertoa tytön uuden poikaystävän nimen. Mistäpä minä muuten sen olisin tiennyt, mutta IRC-Galleria ja Facebook paljastavat yllättävän hyvin, missä tällä hetkellä elämässä mennään. Lahden etsivä työ on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama projekti, joka alkoi kesäkuussa 2008.

Etsivästä työstä

Nuorten tavoittaminen ja aidon kontaktin luominen on jatkuva haaste sosiaali- ja terveyspalveluja tarjoaville ammattilaisille. Erityiset haasteet tulevat vastaan kun tehdään töitä erinäisistä syistä syrjäytyneiden ja syrjäytymisriskissä olevien nuorten parissa. Omien ammatillisten kokemusten perusteella voin todeta, että tämän kohderyhmän tavoittamisessa toimiva työmuoto ja menetelmä on ammatillinen etsivä työ. Etsivällä työllä tarkoitetaan asennetta ja käytännön palveluita, jotka viedään kohderyhmän, eli asiakkaiden omaan toiminta- ja elinympäristöön.

Sosiaaliset mediat voivat koukuttaa

Väitän, että sosiaalisen median foorumeihin, kuten Facebookiin, voi addiktoitua. Pahasti. Myös netin erilaiset keskustelufoorumit voivat koukuttaa.

Sivut