Internet

Verkossa tehtävä nuorisotyö nuorisotyöntekijöiden ja nuorten silmin

Kohtaako verkossa tehtävä nuorisotyö nuoret?

Päivi Viilomaan opinnäytetyö Humanistisen ammattikorkeakoulun järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelmaan (ylempi AMK) käsittelee verkossa tehtävää nuorisotyötä niin nuorisotyöntekijöiden kuin nuortenkin näkökulmasta. Opinnäytetyötä varten tehtiin kaksi kyselytutkimusta.

Kuinka paljon virtuaalinen ympäristö vaikuttaa nuoren käyttäytymiseen?

Omassa työssäni olen usean vuoden ajan tehnyt töitä eri-ikäisten miesten parissa, sekä kasvokkain tapahtuvissa henkilökohtaisissa tapaamisissa, että virtuaalisessa Internet-ympäristössä. Olen selkeästi havainnut, että Internetissä tehtävä työ tuottaa varsinkin miesten kohdalla enemmän tuloksia, erityisesti silloin kuin keskusteluissa ovat teemoina miesten intiimeiksi koetut ongelmat, kuten seksuaalisuuteen, sukupuoli-identiteettiin tai ihmissuhteisiin liittyvät kysymykset.

Yhteisöpedagogi moniammatillisessa verkkonuorisotyössä

Mitä yhteisöpedagogi (amk) voi tuoda moniammatillisen verkkonuorisotyön kenttään? Laaja-alaisen koulutuksen ansiosta yhteisöpedagogi voi työskennellä melkein missä tahansa sosiaalisen työn laajalla kentällä. Myös verkkonuorisotyössä. Yhteisöpedagogin koulutus pitää sisällään monipuolisesti koko sosiaalialan läpileikkauksen. Internet on yksi näistä monista kentistä, mutta voisi sosiaalisen median opetusta olla toki enemmänkin. On paljon kiinni omasta mielenkiinnosta mihin opiskelunsa suuntaa ja missä käy työharjoittelunsa.

NoRa (NoRacism) -hanke: Rasisminvastainen työ verkossa

Rasisminvastainen verkkonuorisotyön NoRa (NoRacism) -hanke perustettiin Pelastakaa Lapset ry:n ja laajan yhteistyöverkoston toimesta vuonna 2009. Hankkeen tarve nousi esiin Manteli- ja KEKS-chateissa, kun rasismia kokeneet nuoret kertoivat tarpeestaan saada tukea ja keskusteluapua.

Sosiaalipalvelut osana moniammatillista nuorisotyötä verkossa

Miten sosiaaliala kykenisi käyttämään verkkoa tulevaisuudessa monipuolisemmin ja mitä mahdollisuuksia verkko voi sille antaa? Verkkoa osataan nykyisellään hyödyntää suhteellisen vähän sosiaalialan asiakastyön näkökulmasta, joten edellä esiteltyjä kysymyksiä on syytä pohtia. Erilaisia kokeiluja toki löytyy, mutta edistymisvauhti ei varsinaisesti päätä huimaa. Valtakunnallisestikin tarkastellen kehitys vaikuttaa hajanaiselta. Toisaalta on hyvä pysähtyä miettimään, mitä verkkoon ylipäätään toivotaan ja pohtia, palveleeko ala parhaiten kasvokkain eli irl.

Poliisityö osana moniammatillista nuorille suunnattua työtä verkossa

Oulun poliisilaitoksen nuorisorikosryhmän konstaapelit aloittivat toimintansa Netari.fi-hankkeen koordinoimassa moniammatillisessa IRC-Gallerian yhteisössä 16.1.2009. Poliisin tavoite on madaltaa nuorten yhteydenottokynnystä poliisiin nuorten runsaasti käyttämässä sosiaalisessa mediassa. Poliisi ei ole yhteisössä valvojan roolissa vaan turvallisena aikuisena ohjaamassa, opastamassa ja tukemassa nuoria heitä askarruttavissa kysymyksissä.

Katsaus yhteiseen työhömme

Netarin moniammatillinen työ täytti vuoden vaihteessa kaksi vuotta. Ensimmäisen hankekauden päätteeksi toteutettiin seminaari, jossa esiteltiin moniammatillisen työn nykytilaa ja pohdittiin tulevaa. Tilaisuudessa Helsingin nuorisoasiainkeskuksen virastopäällikkö Lasse Siurala toi puheessaan esille uuden mielenkiintoisen käsitteen moniammatillisesta työstä. Tämä jo otsikosta tuttu ”Yhteinen työ” kuvaa mielestäni mainiosti työtä, jota Netarissa on kehitetty ja toteutettu jo jonkin aikaa. Työ mitä nuorten eteen teemme, tulisi olla kaikkien meidän yhteistä.

2

Ensimmäisessä kirjoituksessani käsittelin tunnetaitoja ja tunnekyvykkyyttä erityisesti miesten näkökulmasta. Käsittelin kirjoituksessani myös sitä, että miehet joutuvat valitettavan usein kamppailemaan heitä vaivaavan asian kanssa ilman tarvittavaa tukea ja apua. Tunneasioista puhuminen voidaan kokea vaikeaksi tai jopa turhaksi. Työni kautta olen huomannut sen, että joissain tilanteissa puhumisen merkitystä voidaan korostaa myös liikaa. Tarkoitus ei ole että (siitäkään) tulee pakollista suorittamista.

Lasten ja nuorten oikeudet verkossa

Monissa kunnissa ollaan siinä onnellisessa asemassa, että nuorten ääni tulee kuulluksi - tavalla tai toisella. Nuorilla on monia mahdollisuuksia kertoa mielipiteensä ja kantansa asioihin, esimerkiksi nuorisotiloilla tai kouluissa. Kaikille nuo kanavat eivät kuitenkaan ole luonnollisia tai helppoja tapoja vaikuttaa ja saada äänensä kuuluviin. Lisäksi koulun ja nuorisotilojen ulkopuolella tapahtuu paljon sellaista, mihin nuorilla ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa tai kertoa omat mielipiteensä.

Esteetöntä kulkua tiedon valtateillä

Hyvä pyöräilijä ei ainoastaan pysy tasapainossa pyörällään, vaan osaa myös liikennesäännöt ja hallitsee yhteispelin muiden liikkujien kanssa. Samoin internetissä toimittaessa tarvitaan paitsi teknisiä taitoja, myös laajempaa ymmärrystä tekojen merkityksistä.

Sivut