Kolumni

Ai, ilmastonmuutos koskettaa minua ja minä voin vaikuttaa siihen!

Eihän enää ole mitään tehtävissä, vai oisko? Onko tämä kumma sää merkki ilmastonmuutoksesta? Mitä sillä on väliä – mulla on varaa maksaa bensa isona katumaasturiini, vaikka se maksais mitä. Ai millainen on tuulivoimala? Ooksää semmonen aktivisti?

Kun annat pikkusormen, se vie koko käden…jos vain tietoa toiminnasta ois?

Osallistuin syksyn 2006 aikana EU:n nuorisopolitiikan valkoisen kirjan jatkotoimenpiteisiin kuuluvan vapaaehtoistoimintaa käsittelevän kyselyn vastausten valmisteluun (tästä prosessista tarkemmin löytyy tietoa opetusministeriön sivuilta). Kansallisen nuorisopolitiikan valkoisen kirjan koordinaatioryhmän jäseninä ovat julkishallinnon eri alojen ja tasojen lisäksi edustettuina nuorisotutkijat ja nuorisojärjestöt. Vapaaehtoistyön ja vapaaehtoistoiminnan käsitteellinen erottelu on oma teemansa.

Vapaaehtoisuus

Vapaaehtoisuus

Vapaaehtoisuutta koskevissa kolumneissa pohditaan syitä sille, miksi nuoret lähtevät vapaaehtoistoimintaan mukaan tai jättäytyvät ulkopuolelle. Nykynuorten kansalaistoiminnan mahdollisuudet ovat moninaistuneet ja toimintaympäristöjä ja tapoja saatetaan vaihdella hanakasti. Onko vapaaehtoinen maailmanparannus nuorille enää mikään juttu? Mitä muuta ympäristötietoisuus voi tarkoittaa kuin yksilöllisiä kulutusvalintoja tai mielenosoittamista?

Suomalaisetko tyhmänrehellinen kansa?

Älykkyyden puute on merkille pantava piirre suomalaisissa, mikäli on uskottava naapurimaidemme stereotypioita meistä, ja miksi emme uskoisi. Ruotsalaisille olemme huonolla viinapäällä varustettuja sympaattisia maalaisserkkuja, joiden ylivertaisuus liittyy ruumiilliseen voimaan ja seksuaaliseen kestävyyteen – ei ehkä niinkään seksuaaliseen viehätysvoimaan ja älylliseen henkevyyteen. Venäläisten mielestä rehellisyytemme on mennyt äärimmäisyyksiin, joka lähentelee tyhmyyttä. Olemme helposti juksautettavissa olevia hyväntahtoisia hölmöjä.

Työpajanuoret ja periytyvä työttömyys

Nuorisotyöttömyys on edelleen huolestuttavan suurta. Vaikka absoluuttisia lukuja tarkastelemalla se näyttää hieman taittuneen, on prosentuaalinen lukumäärä edelleen suuri. Ja absoluuttisenakin lukuna voidaan puhua jopa 100 000 nuoresta, kuten Länsi-Suomen läänin sivistystoimentarkastaja Erik Häggman (ks. 2006, uudempi selvitys tulossa) on huolellisten laskelmien mukaan osoittanut.

Nuorisokasvatuksen teoria - mutta voiko, saako ja pitääkö nuoria kasvattaa?

Kuopion yliopiston, Mikkelin ammattikorkeakoulun, Nuorisotutkimusverkoston ja yhdentoista kirjoittajan yhteistyön tuloksena on juuri nähnyt päivänvalon artikkelikirja otsikolla Nuorisokasvatuksen teoria – perusteita ja puheenvuoroja. Kirjan lähtökohtana on kirjoittajien yhteisymmärrys nuorisokasvatuksen teorian puuttumisesta kasvatustieteellisestä teoriavalikosta sekä tilanteen korjaamisen välttämättömyydestä.

Ylisukupolvinen työttömyys työpajoilla ja koulutusyhteiskunnassa

Tutkimusraportti, johon kolumni perustuu, julkaistaan myöhemmin keväällä verkkojulkaisuna.

Terve Tanskan serkut Jane ja Lise!

Eipä ole oltu pitkään aikaan yhteyksissä. Ei sitten vuoden 79 hiihdon MM-kisojen, jolloin ihmettelitte Lahden kaduilla, missä ovat neuvostopanssarit. Tietojenne mukaan niitä piti olla Suomen kaduilla.

Järjestöjen monikulttuurisuus: mistä on alettava ja mitä on tehtävä?

Miikka Pyykkösen raportti Monikulttuurisuus suomalaisten nuorisojärjestöjen toiminnassa toivottavasti herättää kysymään monikulttuurisen nuorisotyön käytäntöjä ja toteutumattomia mahdollisuuksia, sillä tulokset, joissa toteutuneita käytäntöjä listataan, ovat melko laihoja.

Torjunnan ristiriitaiset todellisuudet

Tutkimushankkeessa Monikulttuuriset nuoret, vapaa-aika ja kansalaisyhteiskuntaan osallistuminen kaikkia tutkimusaineistoja läpäiseväksi havainnoksi kiteytyvät ristiriidat eri osapuolten käsityksissä nuorten vapaa-ajan toimintaan osallistumisen tasa-arvoisista mahdollisuuksista. Olemme koonneet näkemyksiä ja kokemuksia osallistumisen ja osallisuuden paikoista ja esteistä Suomessa asuvilta monikulttuurisen (tai monietnisen) taustan ja elämänhistorian omaavilta nuorilta sekä kolmannen ja julkisen sektorin nuorisotoiminnasta vastaavilta henkilöiltä.

Sivut