Kolumni

Etäisen soveltavaa etiikkaa

En osaa päättää, kirjoitanko nuorisotutkimuksesta vai nuorten tutkimisesta. Ehkä se ei kuitenkaan ole eettinen kysymys, joten voin jatkaa. Vai onko se sittenkin? Intuitiivisesti tuntuu, että nuorisotutkijan habitukseen kuuluu vahva myötäelo nuorison maailmaan, kun taas nuorten tutkija voi asennoitua heihin viileän akateemisemmin.

Tutkimusetiikka - yhteisiä sääntöjä ja itsenäistä harkintaa

Nuorisotutkimuspäivien ensimmäinen sessio käsitteli kenttätyön ja ymmärtämisen etiikkaa. Kenttätyö ymmärrettiin keskustelussa laajasti, osallistuvasta havainnoinnista perinteiseen lomaketutkimukseen. Painopisteenä oli lasten ja nuorten kohtaaminen tutkimusprosessin aikana. Keskustelijoina olivat lapsipsykologian ja perhetutkimuksen ekspertti Maarit Alasuutari Tampereen yliopistosta sekä nais- ja nuorisotutkimuksen tuntija Tuula Gordon Helsingin yliopiston tutkijakollegiumista.

Nuorten tutkimisen etiikka

Nuorten tutkimisen etiikka

Nuorisorikostilastojen backstage

Mark Twainin mukaan ihmisen tärkeimpiä taitoja on ottaa selville tosiasiat ennen kuin alkaa vääristellä niitä. Tunnettua on, että vääristelyvaiheessa käytetyimpiä työkaluja ovat tilastot.

Pelle ja Pikku G

Tapanani on aika-ajoin kuljeskella tavarataloissa etsimässä alennushintaisia musiikkituotteita. Jokin aika sitten haaviini jäi Pelle Miljoonan ensilevy vuodelta 1978. Levyn ilmestymisen aikaan olin vain 9-vuotias, eikä uuden aallon musiikki aikoinaan puraissut minua, puhumattakaan, että olisin iskenyt hakaneulan poskeni lävitse.

Nuorisorikollisuus

Nuorisorikollisuus

Onko kirkon kello ajassa?

Kirkkorakennukset näkyvät ja kellot kuuluvat isoissa ja pienissä kaupungeissa. Mietityttää, mitä aikaa seurakuntien kellot näyttävät, kun puhutaan nuorista tai nuorista aikuisista.

Vapaaehtoistoimintaa - miksei vaikka kirkossa?

Viime aikoina kirkossa on puhuttu erityisen paljon nuorista ja nuorista aikuisista. Vastikään julkaistu Nuorisobarometri Uskon asia osaltaan aktivoi tätä keskustelua. Nuorista ja varsinkin nuorista aikuisista puhuttaessa äänensävy on kirkossa useimmiten huolestunut. Nuoret aikuiset osallistuvat vähemmän kirkon toimintaan kuin mikään muu ikäryhmä – alle 20-vuotiaat nuoret ovat vielä aktiivisia kirkossa, mutta sen jälkeen aktiivisuus vähenee jyrkästi. Moni aktiivinenkin seurakuntanuori putoaa tässä iässä kirkon toiminnan ulkopuolelle.

Näkyvä kirkko

Kirkon tulevaisuus ja tehtävä eivät ole kiinni jäsenmääristä tai kirkollisveron kertymästä. Elämän ja kuoleman, arjen ilon ja surun keskellä kirkko merkitsee muutakin kuin hallinnollisia rakenteita tai talouden reunaehtojoa. Kuitenkin ikuista ja iankaikkista tehtäväänsä toteuttaakseen kirkon on pysyttävä virtaavan ja raikkaan veden lähteenä. Hapettomassa vedessä kalat eivät pysty elämään.

Ovatko nuorten moraali ja arvot uskontosidonnaisia?

Tuore Nuorisobarometri 2006 osoittaa, että nuoret kokevat olevansa melko uskonnollisia, mutta vierastavat kirkon dogmaattisuutta. Nuorten moraaliset käsitykset ovat nuorisobarometrin mukaan myös jossain määrin riippuvaisia uskonnollisuuden asteesta, mutta erot uskovien ja muiden välillä eivät olleet suuria. Nuoret vastustavat melko yksimielisesti muun muassa veronkiertoa, työttömyyskorvauksissa huijaamista, turkistarhaiskuja, seinien töhrimistä ja pummilla matkustamista kulkuneuvoissa.

Sivut