Kolumni

The emergence of a new youth

Are the current alter-globalization movements a new type of social movements, that is to say, are they “new social movement"?

Egyptin nuoret uutta Egyptiä rakentamassa: Kansannousu

Nuoriso oli tammikuun 2011 arabikevään vallankumouksen alullepanija.

Tartu hetkeen hinnalla millä hyvänsä

Mainokset luovat mielikuvia siitä, millainen on hyvä elämä, mitä elämältä täytyy haluta.

Mikä nuoria liikuttaa?

Sofia Laine esittää lliikunnan tilat kymmenenä erilaisena kenttänä tai liikuntamahdollisuuksien areenana.

Ajattelun edistäjien seminaarissa

35-vuotias Tiede & edistys -lehti tekee metatutkimusta eri tieteenalojen perusteista.

Nuorista ja politiikasta

Nuorisotutkimus-lehden 3/2011 teemana on Politiikka. Teemanumeron tavoitteena on tarjota monia eri näkökulmia nuoriin ja politiikkaan. Nuorisotutkimus on monesti tulevaisuuden tutkimista ja tästä näkö­kulmasta voi lukea tätäkin teemanumeroa. Mikäli artikkelien aiheet ennakoivat jotain tulevasta, on politiikassa tulevaisuudessa kyse myös muusta kuin valtio-oppineille tutuista perinteisen, konventionaalisen poliittisen osallistumisen muodoista.

Lontoo palaa 2011

Ohjaaja Michael Moore (2002) kysyy Bowling for Columbine -dokumentissaan muusikko Marilyn Mansonilta, mitä hän olisi sanonut Columbinen koulun oppilaille yhteisöä ravistelleiden koulusurmien jälkeen. Tapahtumien jälkipyykissä syntipukiksi leimatun Mansonin vastaus oli puhutteleva: ”En olisi sanonut mitään, olisin vain kuunnellut, koska sitä kukaan ei tehnyt.”

Lapsuuden ja nuoruuden tutkimuksen menetelmät sekä lapsuus- ja nuorisokuvat

Nuorisotutkimusseuran ja Lapsuudentutkimuksen seuran tutkijaseminaarin teemana olivat lapsuuden ja nuoruuden tutkimuksen menetelmät.

Pullo, pilvi politiikka -tutkimusseminaari

2000-luvun toisen vuosikymmenen keskustelu heijastelee päihdekysymysten politisoitumista. Keskustelu sirpaloituu ja tiedon tulkintakehyksissä kilpailevat yksilön, kansanterveyden ja yhteiskunnallisen vastuunkannon näkökulmat. Valistuksen perustelut eriytyvät vaikuttavuustutkimuksen ulkopuolelle. 

Mitä juuri nyt on hyvä tietää päihteistä

Huumerintamalla kulunut vuosi on tuonut paljon uutta tutkimustietoa. Uusi tieto on sekä vaikuttanut kannabiksen yhteiskunnalliseen paikka että nostanut lääkkeiden väärinkäytön erääksi vakavaksi huolenaiheeksi. Varsinaisessa seminaarissa puheenvuorossa oli mukana myös kolmas teema. Se liittyi alkoholin paikkaan suomalaisessa kulttuurissa ja erilaisten ehkäisytoimien logiikkaan – alkoholin mielikuvamainonnan vuoksi hyvinkin ajankohtainen teema.

Sivut