Kolumni

Tutkimus ja käytännöt tarkasteluun

Mistä siis puhumme, kun puhumme mediakasvatuksesta tutkimuksena? Millä tavalla tutkimus linkittyy käytäntöjen kehittämiseen?

Tutkimusmenetelmien roolia pitää korostaa

Tutkimusalana mediakasvatus on saavuttanut vaiheen, jossa ei enää ihmetellä, mistä on kysymys.

Media on merkitys

Marshall McLuhanin kuuluisaa slogania ”media on viesti” remixaten nykyään ”media on merkitys”, se on iholla, saa elämän tuntumaan joltakin.

Mitä opimme Nuorisotutkimusseuran opinnäytekisasta?

Nuorisotutkimusseuran opinnäytekisa on järjestetty 14 kertaa. Kilpailun tavoitteena on ollut nostaa nuorisotutkimuksen tunnettuutta Suomessa. Miten siinä on onnistuttu?

Ikä on vain numero

Nuoruus on siitä merkillinen ikävaihe, että sen kesto määritellään laissa. Voimassa olevan nuorisolain mukaan nuoria ovat kaikki alle 29-vuotiaat.

Aktiivisen kansalaisuuden identiteettipoliittinen merkityksenanto

Nuorisolakiuudistuksessa tulee tarkentaa ja laajentaa nuorten kansalaisuuden määritystä.

Nuorisolaki – mitä olisi tehtävä?

Nuorisolakia ollaan uudistamassa. Sen tiimoilta kutsuimme kirjoittajia pohtimaan Kommenttiin, mitä nuorisolaille olisi tehtävä, mikä nuorisolaissa toimii, mikä mättää ja ennen kaikkea, mitä kaikkea nuorisolain uudistamisessa tulisi ottaa huomioon. Tavoitteena on, että uusi nuorisolaki astuisi voimaan jo vuoden 2016 alussa. Näin helmikuussa 2015 asiaa katsoen lakiuudistusprosessi on nopeatahtinen ja napakka.

Nuorisolaki – mitä olisi tehtävä?

Nuorisolakia uudistetaan. Nuorisolaki - mitä olisi tehtävä? -teemasarjassa kirjoittajat pohtivat, mitä nuorisolaille pitäisi tehdä. Mikä nuorisolaissa toimii, mikä mättää ja ennen kaikkea, mitä kaikkea nuorisolain uudistamisessa tulisi ottaa huomioon? 

Voisiko refleksiivisen toiminnan idea perustua uuteen nuoriso(puite)lakiin?

Nuorisolakia luetaan jonkinlaisena ei-toiminnallisina ja staattisina saavutettujen etukonventioiden ja virallisten toimijuuksien luettelona.

Kummasta päästä nuoruutta uudistuva nuorisolaki ottaa koppia?

Ei ole tärkeää, kenen tuottamana nuoren tarpeeseen vastataan vaan se, että hänelle vastataan.

Sivut