Kolumni

Järjestö- ja nuorisotyö nyt!

Tutustu Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogien (ylempi AMK) opinnäytetöiden lehdistötiedotteisiin.

Nuorten yhteiskuntatakuu 2013: historiallisten talkoiden kriittistä kommentointia

Päättäjiltä puuttuu kylmän talous- ja koulutusfaktatiedon ylittävää nuorten arkea ja kulttuureja ymmärtävää tutkimustietoa.

Sama kategoria, eri elämäntilanteet

Hyvä yhteiskunta välittää jäsenistään, eritoten niistä, jotka ovat heikoimmilla.

Onnistuuko nuorten työttömien aktivointi?

Nuorisotyöttömyyskeskustelussa esiintyy usein toistettuja väitteitä ja vaatimuksia, joilla on ääneen lausumattomia taustaoletuksia.

Osallisuus ja osallistuminen. Nuorisotutkimus-lehden 1/2012 pääkirjoitus.

Tutkimuksellisesti lapsia ja nuoria on hankala mahduttaa samoihin kansiin, sillä lapsuudentutkimuksen ja nuorisotutkimuksen teoreettiset ideat ja metodologiset keskustelut ovat kulkeneet omia polkujaan. Esimerkiksi tämän teemanumeron yhden artikkelin nimetön arvioija otti kohtalaisen tiukasti kantaa siihen, milloin todella voidaan puhua lasten ja nuorten tutkimuksesta. Hän kehotti kirjoittajaa miettimään, milloin lapsia tutkivasta teoksesta otettu viite sopii selittämään nuorisotutkimusta. Arvioija pani paitsi artikkelin kirjoittajan, myös minut miettimään asiaa.

Syrjäytymisen kierre katkaistaan yhteisössä

Syrjäytyminen on jotain, joka kuulostaa hyvin pysyvälle tilalle.

Tiedekustantajat Leipzigissä

Leipzigin kirjamessujen messutarjontaa sanoin ja kuvin.

Egyptin nuoret uutta Egyptiä rakentamassa: Kansannousun jälkeinen poliittinen toiminta

Egyptissä on lukuisia nuorisojärjestöjä, joista useat on perustettu vallankumouksen jälkeen.

Sadutus turvapaikanhakijalapsuuden ilmentäjänä

Satujen kerronta antoi turvapaikanhakijalapsille mahdollisuuden tuoda esiin tärkeitä ja myös ahdistavia asioita.

Sivut