Työelämä

Pätkätyöt eivät ole vain paskaduuneja

Provosoiva otsikko kimpoaa neljän vuoden takaisesta EuroMayDayn yhteydessä julkisuuteen nousseesta kommentista ja sitä seuranneesta keskustelusta. Väitänkin tässä, että nuorten muuttuvat työasenteet saavat myös paskaduuneiksi kutsutut pätkätyöt tuntumaan houkuttelevilta.

Nuorten tulevaisuuden näkymistä

Kesäkuu on aikaa, jolloin monet nuoret aloittavat kesätyön merkeissä työuransa ja saavat myös tiedon pääsevätkö opiskelemaan syksyllä. Nämä nuoret elävätkin henkilökohtaisen ja ammatillisen kehityksensä kannalta merkittävää aikaa. He elävät tietynlaista välitilaa nuoruuden ja aikuisuuden kynnyksellä. Tämä välitilassa eläminen voi aiheuttaa odottavan jännityksen lisäksi myös epävarmuutta ja nuoren omaa identiteettiä koettelevia pettymyksen kokemuksia. Työ- ja opiskeluympäristö, jossa nuoret elävät, on muuttumassa entistä vaativammaksi ja kuormittavammaksi.

Oman arkensa loihtivat sosiaalivihreät ja pakkorutiineista ahdistuvat 'totalisoivat' nuoret työttömien politiikassa

Kari Paakkunainen jatkaa Nuorisotyöttömyysseminaarissa esittelemäänsä tematiikkaa laajalla esseellä "Työttömien omat ja systeemin työllistämisvastuut eivät kohtaa: Oman arkensa loihtivat sosiaalivihreät ja pakkorutiineista ahdistuvat 'totalisoivat' nuoret työttömien politiikassa".

Lataa PDF tästä! Ote avauskappaleesta:   

Mikä nuorten ammatillisessa koulutuksessa tökkii?

Tilastoista näemme, että työttömyysaste on sitä pienempi, mitä paremmat ammatilliset valmiudet nuorena on hankittu. Vuonna 2008 työttömyysaste perusasteen tutkinnon suorittaneilla oli 5,2 %, vain perusasteen suorittaneilla 12,2 %. On siis kaikki syy pitää huoli siitä, että nuoret tulevat työmarkkinoille ammatillisesti koulutettuina.

Näkökulmia nuorisotyöttömyyteen

Raportti Tieteiden talolla 5.5.2010 pidetystä nuorisotyöttömyysseminaarista.

Seuraavassa lyhyet tiivistykset seminaarin puheenvuoroista. PDF-version puhujan käyttämistä PowerPoint-kalvoista saat klikkaamalla puhujan nimeä. Alla oleviin referaatteihin on koottu kunkin puhujan ydinväitteitä, mutta laajemman kuvan haluavan kannattaa tutustua myös oheismateriaaleihin.

Ammatillinen koulutus kaipaa kehittämistä

Olen amislainen. En omista Toyota Corollaa, karvanoppia tai viiksiä, mutta opiskelen neljättä vuotta ammattikoulussa. Ja olen ylpeä opinahjostani. Väitän kuitenkin, että ammattikoulutuksessa on paljon kehitettävää.

Maisemia varrelta virran

Opiskeluni myötä olen joutunut miettimään erilaisia tiedekäsityksiä, ontologiaa ja epistemologiaa. Heti alkuun täytyy todeta, että opiskelu ja tutkimuksen teko ovat muuttuneet radikaalisti sitten opiskeluajoistani 1980-luvulla, jolloin väkersin gradua yhdessä kahden muun tytön kanssa. Suurin osa opiskelijoista kirjoitti silloin lopputyönsä vielä kirjoituskoneella.

Nuorisotyöttömyys. Nyt!

Väitän, että Suomen talouspoliittinen eliitti unohtaa nuorisotyöttömyyden. En kuitenkaan tarkoita sanoa, että tunnuslukuja ei seurattaisi tai että teemaa ei pidettäisi esillä. Unohtaminen tapahtuu priorisoinnin kautta. Ja tällä hetkellä jo pitkään on ollut vain yksi pääteema, jonka ympärille Suomen taloudellinen selviäminen, kestokyky, kilpailutalous kiedotaan. Tarkoitan työurien pidentämistä ja eläköitymiskysymystä.

Ay-toimintaa uudistetaan nälkäisellä asenteella ja osallisuuteen panostamalla

Monissa ammattijärjestöissä pohditaan parhaillaan kahta asiaa: kuinka saada uusia toimijoita mukaan toimintaan ja kuinka edistää jäsenten ja toimijoiden välistä vuoro-puhelua? Kysymykset ovat ajankohtaisia, sillä lähitulevaisuudessa häämöttää pit-känmatkan ay-puurtajien ruuhkautuva eläkepysäkki.

Ammatillisen kasvun tukeminen ammatillisessa oppilaitoksessa

Oppimista oppilaitoksessa, työssä ja elämässä

Oppimistapahtuma on monisäikeinen asia. Opinnäytetyössäni olen selvittänyt teemahaastattelujen avulla, millaisilla keinoilla on mahdollista tukea opiskelijoiden ammatillista kasvua jo heidän opiskeluaikanaan. Olen erittäin kiinnostunut aiheesta, koska toimin lastenohjaajien opettajana toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa. Valmistuvien opiskelijoiden tieto- ja taitotasoissa on todella suuria eroja, joten halusin tutkimukseni avulla selvittää miten kyseistä tilannetta voidaan parantaa opiskeluvaiheessa. Tutkimustuloksilla on suuri merkitys opetuksen ja opetusmenetelmien suunnittelussa ja kehittämisessä. Kysymyksessä ei ole taloudellinen investointi, joten raha ei ole tässä tapauksessa kehittämisen esteenä.

Sivut