Kasvatus, kasvaminen, kehitys

Sama kategoria, eri elämäntilanteet

Hyvä yhteiskunta välittää jäsenistään, eritoten niistä, jotka ovat heikoimmilla.

Onnistuuko nuorten työttömien aktivointi?

Nuorisotyöttömyyskeskustelussa esiintyy usein toistettuja väitteitä ja vaatimuksia, joilla on ääneen lausumattomia taustaoletuksia.

Osallisuus ja osallistuminen. Nuorisotutkimus-lehden 1/2012 pääkirjoitus.

Tutkimuksellisesti lapsia ja nuoria on hankala mahduttaa samoihin kansiin, sillä lapsuudentutkimuksen ja nuorisotutkimuksen teoreettiset ideat ja metodologiset keskustelut ovat kulkeneet omia polkujaan. Esimerkiksi tämän teemanumeron yhden artikkelin nimetön arvioija otti kohtalaisen tiukasti kantaa siihen, milloin todella voidaan puhua lasten ja nuorten tutkimuksesta. Hän kehotti kirjoittajaa miettimään, milloin lapsia tutkivasta teoksesta otettu viite sopii selittämään nuorisotutkimusta. Arvioija pani paitsi artikkelin kirjoittajan, myös minut miettimään asiaa.

Syrjäytymisen kierre katkaistaan yhteisössä

Syrjäytyminen on jotain, joka kuulostaa hyvin pysyvälle tilalle.

Muistin välähdyksiä, ja halun

”Ei ole hyvä jos kuolema saapuu sanotaanko nyt liian läheiselle ja liian varhain”, toteaa kertoja Vilja-Tuulia Huotarisen romaanissa valoa valoa valoa.

Sadutus turvapaikanhakijalapsuuden ilmentäjänä

Satujen kerronta antoi turvapaikanhakijalapsille mahdollisuuden tuoda esiin tärkeitä ja myös ahdistavia asioita.

Nuorisotutkimuksen tieto ja menetelmät

Tampereen yliopiston yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön opiskelijat pohtivat Nuorisotutkimuksen tieto ja menetelmät: -kurssinsa kirjoituksissa nuorisotutkimuksellisten teosten tietokäsityksiä ja teosten kirjoittajat kommentoivat heidän kirjoituksiaan.

Arkipäivän rasismi koulussa

Anne-Mari Souto: Arkipäivän rasismi koulussa. Etnografinen tutkimus suomalais- ja maahanmuuttajanuorten ryhmäsuhteista. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 110. Helsinki 2011.

Koulua on käytävä. Etnografinen tutkimus koululuokasta sosiaalisena tilana.

keen tavoitteena on käydä läpi keskeiset kasvatusinstituutiot etnografisella tutkimusotteella. Pajun väitöstutkimuksessa ollaan kiinnostuneita koulun yhteisöllisyydestä ja yhteisöllisyydestä koulussa. Yhteisöllisyys tutkimuksen lähtökohtana tarkoittaa tässä jotain sellaista, joka saisi koulun opettajat ja oppilaiden vanhemmat tuntemaan itsensä osaksi samaa kasvatuksen ketjua, johon kuuluvat vielä harrasteiden ohjaajat, kaverit, netti ja sukulaiset ja naapurit.

Entäs tytöt? – Onko tyttötutkimus nais- vai nuorisotutkimusta?

Tyttötutkimusantologiat Letit liehumaan! Tyttökulttuuri murroksessa (1992) ja Tulkintoja tytöistä (2002) ovat saaneet seurakseen kolmannen polven tyttötutkimusantologian Entäs tytöt?. Sen valossa parissa kymmenessä vuodessa tyttötutkimus näyttää astuneen nuorisotutkimuksellisesta kehyksestä lähemmäksi naistutkimusta.

Sivut