Kasvatus, kasvaminen, kehitys

Vastarintaliike pitää tuhota

Koti-isä Jukka Laajarinne lienee kirjoittanut vuoden rohkeimman pamfletin. Hänen keskeinen viestinsä on selvä: lasten tulisi kasvaa itsenään, ei sellaisiksi kuin aikuiset haluaisivat heidän kasvavan.

Kohtaavatko varusmiesten mielenterveyspalveluissa kysyntä ja tarjonta?

Viikon väitteessä Nuorisotutkimusverkoston tutkijat Anni Ojajärvi ja Mikko Salasuo pohtivat varuskunnissa viime aikoina sattuneita kuolemantapauksia. Heidän mielestään armeijainstituutiolla tulisi olla erityistä herkkyyttä tunnistaa nykynuorten ongelmia sekä tarjota helppo pääsy tarvittaviin mielenterveyspalveluihin: varusmiesten mielenterveyspalveluissa kysynnän ja tarjonnan tulee kohdata. Ratkaisuksi he ehdottavat myös, että sotilaskoteihin olisi hyvä saada nuorisotyöntekijöitä etsivän nuorisotyön hengessä. 

Kiusaamisen ehkäiseminen osaksi kouluissa tehtävää nuorisotyötä

Kiusaaminen on luonteeltaan piiloinen ja monimuotoinen ilmiö, josta usein tunnistetaan vain jäävuoren huippu – ja sekin monesti liian myöhään. Kiusatuksi tuleminen voi traumatisoida pysyvästi. Yksi kiusaamisen muoto ei ole toista lievempi, vaan kaikenlainen kiusaaminen jättää jälkensä. Kiusaamisilmiön tunnistaminen, siihen puuttuminen, kiusatuksi tulleiden jälkihoito sekä kiusaamisen ennaltaehkäiseminen ovat kaikkien aikuisten ja kasvattajien velvollisuuksia.

Hyvää ja huonoa häpeää

Satu Lidman tarkastelee kirjassaan Häpeä! Nöyryyttämisen ja häpeän jäljillä perusteellisesti häpeää ennen ja nyt erityisesti länsimaissa, mutta mukana on myös islamilaisten kulttuurien ja Kaukoidän, varsinkin Japanin, erityispiirteitä. Hän ottaa kantaa myös häpeän seurauksiin.

Nuortenkirjojen kurittomat keijut

Keijut ovat suosittu aihe nuorten fantasiakirjoissa. Vaikka keijujen ilmenemismuodot vaihtelevat kirjoissa, on niillä silti yllättävän paljon samoja piirteitä. Tässä artikkelissa tarkastelen sitä, millaisia keijuja löytyy neljästä nuorten fantasiakirjasta, jotka ovat Eoin Colferin Artemis Fowl, Melissa Marrin Ilki Ihana, Brandon Mullin Myyttihovi ja Michelle Harrisonin 13 lahjaa.

Teinit uusissa perheissä - pohdintaa tutkimattomasta median pyörteissä

Vuosi Lastensuojelun tieto ja tutkimus -hankkeen verkostokoordinaattorina on vienyt minut tapaamaan lastensuojelun asiantuntijoita oppi- ja tutkimuslaitoksiin, sosiaalialan osaamiskeskuksiin, kuntiin ja järjestöihin. Tehtävänäni on ollut selvittää lastensuojelututkimuksen valtakunnallista tilaa ja tutkimustarpeita.

Nuorten näkemyksiä hyvinvoinnista ja sen tukemisesta – ”Koulussa on kaiken maailman kuraattorit ja psykologit. Mitä välii, jos asioihin ei puututa?”

Kaupungin nuorisotoimi järjesti nuorten kuulemista varten leirin, joka tuotti osallisuutta ja käänsi politiikkaa nuorten kielelle. Lasten ja nuorten hyvinvointipoliittinen suunnittelu on lakimuutosten myötä noussut keskeiseksi kehittämisen kohteeksi kunnissa. Se edellyttää uudenlaisia toimintoja ja ehkä uudistuneita asenteitakin. 

Vertaisryhmätoiminnasta

Vanhemmille tarkoitettu vertaisryhmätoiminta on parhaimmillaan turvallinen ympäristö, jossa voi ryhmän avulla löytää uusia keinoja vanhemmuuden tukemiseksi. Nuorten kriisipiste järjestää vertaisryhmätoimintaa niille vanhemmille, joiden lapsen seksuaalinen identiteetti on tuonut mukanaan uusia vanhemmuuteen liittyviä kehityshaasteita.

Avoin kirje Soudolle

Ensiksi haluan onnitella tutkijakollegaa upeasta väitöskirjasta! Aion suositella sitä kaikille. Se on kuin dekkari: mukaansatempaava, helppolukuinen, hyvin kirjoitettu. Aiheesi, arkipäivän rasismi kouluissa, on mitä ajankohtaisin, vaikea ja vaiettu.

Sosiaalinen vahvistaminen käytäntöinä

Väitän, että Suomessa tehdään paljon mahtavaa sosiaalisesti vahvistavaa työtä eli pelkistetysti sanottuna työtä toisten tukemiseksi hienojen ammattilaisten ja vapaaehtoisten voimin. Niin kuntien kuin järjestöjenkin kontekstissa resursseja ja tekijöitä monin paikoin kaivattaisiin kuitenkin lisää. Sosiaalisesti vahvistaa voi tosin meistä jokainen: arkisella tasolla pienikin apu voivat olla jollekin toiselle suuri asia.

Sivut