Globalisaatio, kansainvälisyys, siirtolaisuus

Ajattelun kuperkeikat

Suurpääkirjoituksessa käsitellään Sandra Nasser El-Dinen palkittua pro gradu -työtä uudelleen- ja vastaanlukemisen metodeilla. Nasser El-Dinelle representaatioiden muovaaminen muslimikultuuureista merkitsee tasapainoilua sen välillä, ettei tutkija turhaan vahvista vallitsevia negatiivisia stereotyyppejä, muttei toisaalta myöskään kaunistele todellisia sortavia käytäntöjä niihin törmätessään.

Puhukaa rasismista, ei rasismista puhumisesta

Joensuulainen Meille saa tulla -kansalaiskampanja julkaisi joulukuussa kampanjan nimeä kantavan kirjan. Siinä eri elämänalueilta tulevat kirjoittajat pyrkivät löytämään ratkaisuja rasismiin ja sen kohtaamiseen liittyviin ongelmiin sekä tuovat esiin keinoja, joilla rasismiin voi puuttua. Tiiviit, parin sivun mittaiset tekstit toimisivat mielestämme keskustelunherättäjinä oppitunneilla, seminaareissa sekä erilaisissa koulutuksissa.

Äidinkielestä, uuden kotimaan kielestä ja koulutuksesta

Eduskunnassa keskusteltiin maahanmuuttajien lapsista Suomessa varapuhemies Seppo Kääriäisen yhdessä ajatuspaja e2:n kanssa järjestämässä tilaisuudessa Maahanmuutto ja sukupolvet -kirjan (toim. Tuomas Martikainen ja Lotta Haikkola, SKS & Nuorisotutkimusverkosto) julkistamispäivänä.

Maahanmuuttokritiikistä ja halla-aholaisuudesta

Suomalainen maahanmuuttokeskustelu on noussut poliittisen ja yhteiskunnallisen kiinnostuksen keskiöön viimeisten kahden vuoden aikana. Samalla aihe on alkanut kiinnostaa yhteiskunnallisia kommentaattoreita. Käsillä on kaksi ajankohtaista kirjaa, joita yhdistää kiinnostus maahanmuuton kriitikoita kohtaa. Niissä pohditaan eduskunnasta kaikuvia puhetapoja ja Jussi Halla-ahon ajattelua. 

Sanojen toinen puoli

Markus Himanen & Jukka Könönen
Maahanmuuttopoliittinen sanasto
Into Kustannus 2010

Hullun systeemin rattaissa

Anna Kontula
Näkymätön kylä
Into Kustannus 2010

Kiehtova seksuaalisuus

Maahanmuuttajataustaisten naisten ja tyttöjen seksuaalisuus nousee usein keskeisellä tavalla esille niin julkisessa maaahanmuuttokeskustelussa kuin viranomaistyössä. Näin on esimerkiksi Suomeenkin rantautuneissa uutisjutuissa, joissa ollaan huolissaan kunniamurhista, ympärileikkauksista tai tyttöjen sosiaalisesta ja seksuaalisesta liikkumavapaudesta. Useasti huolella on varmasti syynsä, mutta hyvin usein huoli on myös ylimitoitettua.

Ruotsalaisten ihanuus – suomalaisten kurjuus

Miikka Nousiaisen kirja Vadelmavenepakolainen (Otava 2008) on niittänyt kunniaa ja mainetta, roppakaupalla naistenlehtien henkilökuvia ja analyysejä ruotsalaisuudesta ja suomalaisuudesta. Parhaillaan kirjasta suunnitellaan jopa elokuvaa. Kirjan päähenkilönä on Mikko Virtanen, jolle ruotsalaisuus on pakkomielle ja suomalaisuus häpeätahra. Virtanen on tehnyt lapsuudestaan asti kaiken, jotta voisi olla kulttuurisesti, etnisesti ja sosiaalisesti aito ruotsalainen.

Eurooppalaiset nuoret mileuristat – totuus Euroopan talouden tulevaisuudesta?

Väitän, että Euroopan tulevaisuus ei näytä valoisalta, jos nuorille ei anneta tilaisuutta löytää omaa paikkaansa työmarkkinoilta. Muualla, esimerkiksi Aasiassa nuoret ovat yhä keskeisempi kasvavan talouden tekijä, ja nuorten suuri määrä myös edesauttaa osaltaan talouskasvua.

Sofia Laine * Metodologinen kosmopolitanismi ja maailmankansalaisen etiikka nuorisotutkijan silmälaseina

Väitän, että nuorisotutkijoiden on kurotettava kohti metodologista kosmopolitanismia ja virittäydyttävä eettisesti kohti maailmankansalaisen etiikkaa ymmärtääkseen ja ottaakseen kantaa paikallistuneisiin, mutta kansainvälisiin ilmiöihin, kuten romanien tai paperittomien asemaan Euroopan Unionissa.

Sivut