Globalisaatio, kansainvälisyys, siirtolaisuus

Media as platforms for youth civic engagement in Rio de Janeiro's favelas

Leonardo Custódio writes that in the Rio de Janeiro's slum youth can be paradoxically discriminated if they refuse criminal life and leave the favela for better job and educational opportunities.

Nuoret ja yhteisöllinen rasisminvastaisuus

Antti Kivijärven kolumnissa Nuoret ja yhteisöllinen rasisminvastaisuus annetaan neljä vinkkiä siitä, kuinka vastustaa rasismia käytännössä. Rasismin voima piilee usein siinä, että sen takana seisoo hiljaisesti hyväksyvä yhteisö. Tämä asetelma olisi syytä kääntää päälaelleen.

Globaali nuoruus kävi Turussa

Eliisa Kylkilahti kirjoittaa Turussa järjestetystä pohjoismaisesta nuorisotutkimuskongressista. Vaikka NYRIS-konferenssista on tullut kansainvälinen ja entistä suurempi tapahtuma, on sen hengessä silti säilynyt pohjoismainen rentous – ja ennen kaikkea nuorisotutkimuksen ilo.

Arjen asenteista

Matkalla kohti rasismista ja syrjinnästä vapaata yhteiskuntaa olisi jokaisen tärkeää pohtia omia ennakkoluulojaan. Sen sijaan, että näkee uudet ihmiset jonkin ryhmän edustajana, stereotypiana, joilla ei ole omia mielenkiinnon kohteita tai persoonallisuutta, heidät pitäisi kohdata yksilöinä. Ihmisten tulisi vapautua ajattelumallista kaikki nuo ovat tietynlaisia.

Rasisminvastaisuuden ei pidä keskittyä vain yksittäistapauksiin

Vuoden 2008 kuntavaalien jälkeen minulta on melkein jokaisessa maahanmuuttoaiheisessa tilaisuudessa kysytty, onko rasismi lisääntynyt. Joudun kerta toisensa jälkeen tuottamaan pettymyksen: en tiedä.

Toisaalta, onko rasismin määrällinen lisääntyminen juuri tärkein kysymys? Rasismia voi olla entistä enemmän, vaikka uutiskynnyksen ylittäviä hurjia tapauksia olisi vähemmän. Vastaavasti yksittäiset uutiskynnyksen ylittävät tapaukset eivät ole välttämättä automaattisesti osoitus lisääntyneestä rasismista.

Rasisminvastaista toimintaa netissä

Keskusteluissa usein huomaamme, että rasismista on kirjavia käsityksiä ja tämä puhututtaa monesti netissä.”Mitä se rasismi sitten oikein tarkoittaa?” Lyhyesti vastaamme rasismin olevan ihmisen tai ihmisryhmän asettamista muita alempiarvoiseen asemaan esimerkiksi ihonvärin, kulttuurin tai uskonnon vuoksi. Rasismi on nuorten keskuudessa jokapäiväistä ja sitä ylläpidetään monin eri tavoin.

Nuorten kansalaistoiminnan globaali vastuu – arvoista politisoitumisen ehtoihin

Mitä kaikkea globaali vastuu voi nuorisotyöllisestä näkökulmasta tarkoittaa? Nuorisotoiminnan globaalista liikkeestä tulee ensimmäiseksi mieleen nuorisovaihto-ohjelmat sekä suomalaisnuorten oleskelu ulkomailla – joko fyysisesti tai yhä enenevässä määrin myös virtuaalisesti

”Narun jatkoksi vaan” - Näin digirasistit muuttivat Suomen

”On se helvetti, ettei näille mamuille löydy kuria ja lakia. Narun jatkoksi vaan.” Lauseet ovat Suomen johtavan talouslehden Kauppalehti.fi :n kommenttiketjusta. Ketju oli otsikoitu ”Hiv-positiivinen neekeri raiskasi alaikäisen tytön”.

Miten voin vastustaa rasismia käytännössä?

Rasismista keskustellaan kiivaasti juuri nyt. Maahanmuutosta ja monikulttuurisuudesta väitellessä todetaan usein, että kova kritiikki ei ole sama asia kuin rasismi. Teesi kuuluu, että maahanmuutosta on voitava keskustella niin kuin asiat ovat ja kaikkien on oikeus ilmaista mielipiteensä monikulttuurisuudesta.

Se on meistä kiinni

Syrjinnän vastustaminen alkaa ihmisestä itsestään. Yksilön täytyy ensin sisäistää, mitä rasismi merkitsee, mitä se on saanut aikaan kautta historian ja miten sitä esiintyy ympärillämme. Muuten on vaikea argumentoida rasisminvastaisuuden tärkeydestä ja kannustaa siitä avoimesti puhumista. Aloittakaamme siis pienestä. Tutustutaan aiheeseen ja kannustetaan keskustelua ympärillämme missä tahansa olemmekin. Kun kuulemme jonkun tuttavan tai miksei tuntemattomankin puhuvan rasistiseen sävyyn, avataan suumme ja pistetään hänet hiljaiseksi.

Sivut