Lapsuuden ja nuoruuden tutkimuksen menetelmät sekä lapsuus- ja nuorisokuvat

Nuorisotutkimusseuran ja Lapsuudentutkimuksen seuran tutkijaseminaarin teemana olivat lapsuuden ja nuoruuden tutkimuksen menetelmät.

Avoin tutkijaseminaari* 28.9.2011.
Lapsuudentutkimuksen dualismista lapsuuden politiikkaan
Dosentti Harriet Strandell (Helsingin yliopisto & Lapsuudentutkimuksen seura ry.)

Nuorisotutkimuksen kuvia nuorista
Dosentti Tarja Tolonen (Nuorisotutkimusseura ry.)

Nuoruuden tutkimuksen menetelmät ja nuorisokuvat
VTT Sanna Aaltonen (Nuorisotutkimusseura ry.)

Ajatuksia lastensuojelututkimuksen nuoruuskuvista
VTT Elina Pekkarinen (Nuorisotutkimusseura ry.)

Nuoret julkisessa kaupunkitilassa - kokemuksia osallistavien menetelmien käytöstä
KM, tutkija Noora Pyyry (Helsingin yliopisto)

Lasten osallisuutta kartoittamassa - Lasten marginalisaation ehkäisy paikkalähtöisen osallistumisen keinoin
Tutkija Elina Stenvall (Tampereen yliopisto)

Nuoret lasten haastattelijoina. Lasten mediabarometri 2011.
KM, tutkija, Saara Pääjärvi (Mediakasvatusseura ry.)

Länsimaalaiset lapset Intian Goalla. Kuinka saada aineistoa heidän kokemuksistaan kodista, kuulumisesta ja identiteetistä?
YTT, tutkijatohtori, Mari Korpela (Tampereen yliopisto)

Nuorisotutkimusseura ry. & Lapsuudentutkimuksen seura ry. & Lapset kertovat hyvinvoinnistaan - lasten äänet kuuluville! -hanke (SA/HY) 

* Avoimet tutkijaseminaarit ovat Nuorisotutkimusseura ry:n jäsenilleen ja nuorisotutkijoille järjestämiä seminaareja, joihin kaikki ovat tervetulleita. Seminaareihin valitaan kahdesta viiteen tutkijaa esittelemään tutkimukseensa liittyvää työpaperia, johon hän haluaa kollegoiltaan kommentteja.