Vapaa-aika

En undersökning av högstadieelevers fritidsaktiviteter

Jag studerar till samhällspedagog vid Yrkeshögskolan Novia i Åbo, och skriver mitt examensarbete om hur Hangös svenskspråkiga ungdomar spenderar sin fritid samt vad ungdomarna vill att det kommunala ungdomsarbetet skall erbjuda dem. För att få svar på de här frågorna valde jag att hålla en enkät för alla elever i Hangö Svenska Högstadium. Sammanlagt 129 elever deltog i undersökningen.

Nuorten muuttuva vapaa-aika - nuorisotyön uudet haasteet

Luimme Jaana Lähteenmaan ja Teija Strandin Nuorisotutkimusseuralle tekemän raportin Pohjanmaan nuorten kulttuuriharrastuksista tehdyistä kyselyistä. Lähteenmaan ja Strandin raportissa vertaillaan kahden selvityksen tuloksia nuorten harrastuksista ja niihin liittyvistä toiveista.

Lokakuun 2006 tilasto

Vapaa-aikatutkimus on koko maata edustava haastattelututkimus, joka antaa mahdollisuuden vertailla erilaisten osallistumismuotojen kehittymistä. Näin tarkasteltuna yhä suurempi osuus 15–24-vuotiaista suomalaisista on osallistunut viimeisen vuoden aikana johonkin yhdistystoimintaan. Nuorilla aktiivisuus on suurempaa kuin väestössä keskimäärin.

Sivut