Vapaa-aika

Syrjässä ytimessä

Nuoret ovat vetäneet minut mukanaan elämän keskipisteeseen: innostukseensa ja tunteensa paloon. Olen kiertänyt keväällä 2009 Lapissa ja eteläisessä Suomessa seuraamassa Myrsky-hankkeiden toimintaa kenttätöissäni. Koen tämän suurena etuoikeutena. Aineiston kerääminen Nuoret taiteen tekijöinä -tutkimukseemme on ollut enemmän kuin antoisaa.

Matkalla parempaan nuorisotyöhön ja nuorten elämään? Nuorisotyön kehittämiseksi tarvitaan nuorten näkökulmaa – ja vieläpä pintaa syvemmältä

Kunnallisen nuorisotyön laadun arvioinnissa on tärkeää tarkastella asioita nuorten näkökulmasta.  Nuoria pystytään erilaisin menetelmin auttamaan oman näkökulmansa pohtimiseen ja pohdinnan tulosten näkyväksi tekemiseen. Seuraava askel onkin sitten auttaa kuntaa muuttamaan toimintatapojaan nuorten näkökulmaa huomioivammaksi. Tällaista työtä olen toimintatutkijana tehnyt eri puolilla. Eri tahoja edustavat nuoret ovat alkaneet kirjoittaa kirjoja omista kunnistaan, kun olen heitä auttanut.

Julkkisura ei kiinnosta kaikkia nuoria

Väitän, että valtaosalla nuorista on ihan muita itselleen ensisijaisia asioita elämässään kuin julkkisura kansallisessa tai globaalissa mediassa. Internetin ja erilaisten tosi-tv-ohjelmien myötä lisääntynyt nuorillekin mahdollinen näyttäytymisen uusi tila mediajulkisuudessa on heille pääosin vain välineen roolissa.

Nuorisotyöntekijä on esimerkki - ympäristöasioissakin

Väitän, että halusitpa tai et, niin hakeutuessasi nuorisotyön ammattilaiseksi olet väistämättä mallina lapsille ja nuorille – ympäristöasioissakin. Se mitä teet ja miten teet, on merkityksellisempää, kuin se, mitä sanot.

Nuorisotilojen äärellä

Aikuiset jäsentävät ja säätelevät nuorten vapaa-aikaa monin tavoin, tai ainakin pyrkivät näin tekemään. Nuorten aikaa jäsennetään esimerkiksi erilaisin kotiintuloajoin tai säätämällä nuorten käyttämille palveluille tiettyjä aikaraameja. Nuorten tiloja säädellään myös erilaisin keinoin, vaikkapa rajaamalla osan tiloista vain täysi-ikäisille. Nuorisotilat taas ovat vain nuorille. Aikuiset myös antavat nuorten vapaa-ajalle erilaisia moraalisia tulkintoja.

Kunnalliset palvelut toimivat erinomaisesti!

Minä väitän tänään 27.10.2009, että kunnalliset palvelut toimivat hyvin ja lasten ja nuorten palvelut myös. Tai tarkennetaan sen verran, että minulla on kunnallisista palveluista hyviä kokemuksia. Seuraavassa todistajanlausunto:

Mopoilu on kivaa jos osaa ajaa

mopo.jpg / mopo.jpg
Tuunauskilpailuun lähetetty mopokaunotar.

Sukupolvien kohtaamisia koleassa syksyssä

Syksyn käynnistymisen huomaa kalseiden ilmojen lisäksi vilkaisemalla omaa (sähkö)postilaatikkoaan. Tasaisesti täyttyvä inbox on merkki siitä, että seminaarien järjestäjät, yliopistojen opetushenkilökunta ja nuorisoalan ihmiset ovat palanneet töidensä pariin. Tämä tietää reipastuvaa työtahtia myös tutkijalle.

Kerskajoutilaat dandyt keskuudessamme

Väitän, että keskuudessamme oleilee moderneja kerskajoutilaita teinidandyja.

*

Perinteinen nuorisotyö nuorten identiteettityön tukijana

Itsenäistyminen ja oman identiteetin rakentaminen ovat tänään vaativampia tehtäviä kuin 20–30 vuotta sitten. Nuoruuden kehitystehtävät ovat samat kuin ennenkin, mutta ympäristö, jossa nuoret elävät ja kasvavat, on haasteellisempi. Median merkitys mielipiteiden muokkaajana sekä nuoren itsetunnon ja identiteetin rakentumiseen vaikuttavana tekijänä on kasvanut viimeisten vuosikymmenten aikana merkittävästi.

Sivut