Vapaa-aika

Kaappaus kaupunkitilassa

Syyskuussa 2008 Kiasman edessä järjestettiin katutaiteen nollatoleranssia vastustanut mielenosoitus ja katutaidejuhla, johon osallistui noin tuhat henkilöä.

Tartu hetkeen hinnalla millä hyvänsä

Mainokset luovat mielikuvia siitä, millainen on hyvä elämä, mitä elämältä täytyy haluta.

Mikä nuoria liikuttaa?

Sofia Laine esittää lliikunnan tilat kymmenenä erilaisena kenttänä tai liikuntamahdollisuuksien areenana.

Vapaaehtoistyötä voisi brändätä

Vapaaehtoistyö on monimerkityksellistä toimintaa. Vapaaehtoiset toimijat ovat arjen apureita ja  ilon tuojia. Vapaaehtoistyötä voi tehdä eri tavoin esimerkiksi järjestöjen, seurakuntien, koulujen ja päiväkotien toimintojen puitteissa. Moni tapahtuma tai tilaisuus voisi jäädä toteutumatta, jollei vapaaehtoisia toimijoita olisi.

Vapaa-ajasta valuuttaa työelämään

Väitän, että nuorten kulutus- ja työelämätaidot ovat kiertymässä yhteen. Tämän murroksen pontimena on vapaa-ajalla vietetyn ajan sekä siihen liittyvän kulutuksen tapahtuminen paljolti sosiaalisessa mediassa, joka on alkanut tuottaa valmiuksia työelämää varten. Kuluttajuuden ja työntekijyyden väliset rajat ovat haperoitumassa ja määrittymässä uudelleen.

Yhdeksänsien Nuorisotutkimuspäivien satoa

Yhdeksänsillä Nuorisotutkimuspäivillä pohdittiin laaja-alaisesti nuorten vapaa-ajan nykypiirteitä, historiaa ja käytäntöjä. Vapaa-aikaa lähestyttiin organisoidun toiminnan, kasvatuksen ja nuorten omaehtoisen toiminnan näkökulmista sekä mietittiin vapaa-ajan merkitystä nuorten elämänkulun, kasvamisen, oppimisen ja yhteiskuntaan kiinnittymisen näkökulmista.

Liikunnan merkityksiä ja liikuntasuhdetta etsimässä

Nuorisotutkimuspäivien Liikunta ja yhteiskunta -työryhmän tarkoituksena oli pohtia liikunnan paikkaa 2000-luvun Suomessa. Työtyhmässä pidettiin kaksi esitystä, joissa molemmissa oli kärkenä Pasi Kosken liikuntasuhde-käsitteeseen kiinnittyvä problematiikka. Korkeatasoiset esitykset herättivät työryhmässä laajaa pohdiskelua nuorten liikunnalle antamiin merkityksiin.

Vapaa-aika, identiteetti ja sosiaalinen pääoma

Nuorisotutkimuspäivien Vapaa-aika, identiteetti ja sosiaalinen pääoma -työryhmän esityksistä käydyissä keskusteluissa lähestyttiin nuorten vapaa-aikaa asenteiden, arvojen ja harrastusten kautta. Esitysten virittämänä vapaa-aika yhdistyi myös aikaan, jolloin nuoret ovat vapaalla pätkätöistä, työttöminä tai hakeutumassa koulutukseen. Vapaa-aika määrittyi siis tietyssä mielestä nuorten kannalta yhtäältä pätkätöiden mahdollistamiin harrastuksiin käytetyksi ajaksi ja toisaalta ei-toivotuksi joutilaisuuden ajaksi, jota täytettiin virtuaalisen maailman tarjoamilla mahdollisuuksilla.

Nuoret kevytosallistujat

Sami Myllyniemi
Aika vapaalla – Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009
Opetusministeriö, Nuorisotutkimusverkosto ja Nuorisoasiain neuvottelukunta

Veronica Mars, noir-etsivä ja lukiolainen

Aina kun ylistän tuttavilleni tv-sarjaa Veronica Mars, joudun heti tiukan paikan eteen. Mistä se sitten kertoo? No, lukiolaistytön isä on yksityisetsivä ja tyttö auttaa isäänsä tapausten selvittämisessä ja ratkoo samalla parhaan ystävänsä murhaa ja muita mysteerejä ja on koulussaan outside.

Sivut