Tutkimus

Aktiivisesti ympäri maapalloa kiertävä nuorten vapaa-aika – ja tutkijan työ

Helsingin yliopiston yliopistoliikunta tarjoilee ohjattua liikuntaa – tai liikkumattomuutta – moneen makuun, mukaan lukien rentoutustunteja. Väitöstutkimustyön ja pienen lapsen hoidon arkiyhtälöitä ratkovalle nämä tunnit antavat aikaa oman kehon kuuntelulle ja itsereflektiolle.  Seuraavaa harjoitusta voin suositella kaikille – vapaa- tai työajalla kokeiltavaksi:

Tuoretta heinää märehtimässä 17–20.4.

Pähkäily näyttää kuuluvan tutkijan elämään. Tällä hetkellä pähkäilen, millaisen esityksen tekisin kesäkuun alussa Tampereella pidettäville lapsuuden tutkimuksen päiville. Vastaavia kysymyksiä näyttää tulevan jatkuvasti eteen työssäni, ehkä olen ammattipohtija. Onneksi on erilaisia verkostoja, kuten tämä Vapaa-ajan hanke ja tutkimussuuntautunut työyhteisö Kuopion yliopistossa, joissa tiettyyn rajaan saakka on lupa märehtiä. (Miksi näihin pohdintasanoihin tulee niin paljon ä-kirjaimia?) Lapsuuden tutkimuksen päiviä ajatellen minulla on kaksi vaihtoehtoa:

Tutkimusta avustamassa

Kun Mirja Määttä kysyi tammikuussa, olisinko halukas työskentelemään tutkimusavustajana, ei vastausta tarvinnut pitkään miettiä. Tutkimuksen aihepiirikin oli lähellä oman (tekemistä odottavan) graduni aihetta, joten edessäni oli hieno mahdollisuus päästä tutustumaan sekä tutkimusaineistoon että tutkijan työhön, josta opiskelijalla on helposti kaikenlaisia enemmän tai vähemmän paikkansa pitäviä mielikuvia.

Tutkimusmatka nuorten vapaa-aikaan – siis minne?

Tutkimusohjelma Nuorten vapaa-ajan käytännöt ja nuorisotyö Suomessa polkaistiin käyntiin vuoden 2008 alussa, ja se jatkuu aina 2010 loppuun saakka. Neljän opetusministeriön avustuksella aloittaneen tutkijan lisäksi mukaan on vähitellen rekrytoitu myös muita aiheen parissa toimivia tutkijoita. Nyt, noin vuosi käynnistymisen jälkeen, tutkimusohjelmassa on monipuolinen joukko nuorten vapaa-aikaa eri näkökulmista tarkastelevia tutkijoita.

Tunnelmia kentältä ja tutkimustyön tiimellyksestä

Tutkimuspäiväkirja maaliskuun eräs torstai, 2009, itähelsinkiläinen nuorisotalo

Lähdin kello neljän aikaan töistä kohti itäistä Helsinkiä. Varmistelin haastatteluun tulevalta pojalta, että hän muistaa tapaamisen, piip piip, kännykät piippaavat, ja haastattelu varmistuu.

En undersökning av högstadieelevers fritidsaktiviteter

Jag studerar till samhällspedagog vid Yrkeshögskolan Novia i Åbo, och skriver mitt examensarbete om hur Hangös svenskspråkiga ungdomar spenderar sin fritid samt vad ungdomarna vill att det kommunala ungdomsarbetet skall erbjuda dem. För att få svar på de här frågorna valde jag att hålla en enkät för alla elever i Hangö Svenska Högstadium. Sammanlagt 129 elever deltog i undersökningen.

Ei vain tutkimisen tähden

Lasten ja nuorten osallisuushankkeet, ympäristökasvatus ja luonnonsuojelu – siinä tämän kirjoittajakolmikon tutkimuskentät. Näitä aloja ja tapaamme tutkia yhdistää pyrkimys maailman muuttamiseen. Koska monet tämän kolumnisarjan kirjoittajat ovat jo ehtineet kuvailla omakohtaisia kokemuksiaan kentältä, keskitymme puheenvuorossamme käsittelemään Harald Swednerin varsin radikaaleja vaatimuksia toimintatutkimuksen tekijöille.

Vaihtoehtonuoria ja heidän hallintaansa

Kymmenes Nyris-konferenssi pidettiin kauniissa ja mäkisessä Lillehammerissa kesäkuun puolivälissä. Pohjoismaisten kielten lisäksi konferenssissa kuultiin paljon englantia, joka tietysti oli virallinen konferenssikieli.

Sivut