Tutkimus

Viimeinen vuosi

Tutkimushanke sen kuin tiivistyy, kun viimeinen vuotemme on käsillä. (Kuulostaapa pahaenteiseltä, mutta tutkimushankkeen päätösvuodesta nyt on kyse.) Toki useilla paini jatkuu samojen aineistojen ja kysymysten äärellä tämän vapaa-aikahankkeen jälkeenkin, kenellä milläkin rahoituksella tai sivutyönä. Mutta viimeinen vuosi on viimeinen ja tarkoittaa ainakin minulla tarvetta suunnitella ja priorisoida tekemisiä tarkasti sekä arvioida tehtyjä tutkimuksellisia valintoja, mikä oli järkevää, mikä taas vähemmän järkevää. Opiksi kaikki.

Nuorisotyöstä ja yhteiskunnasta

Nuorisotyö saa eri maissa erilaisia muotoja. Tony Jeffsin ja Mark K Smithin toimittamassa teoksessa Youth Work Practice tarkastellaan nuorisotyötä Brittein saarten näkökulmasta. Se tarjoaa kiinnostavan vertailunäkökulman suomalaiseen nuorisotyöhön. Teoksessa korostetaan järjestömuotoisen nuorisotyön merkitystä.

Nuorilla on yksi huoli ylitse muiden

Kun nuorilta kysytään heidän huolenaiheistaan, korkeimmalle nousee ilmastonmuutos. Vuoden 2008 nuorisobarometrin vaihtoehdoista se aiheutti eniten epävarmuuden ja turvattomuuden kokemuksia. Vuoden 2006 vaalikyselyssä enemmistö nuorista piti ilmastonmuutosta tärkeämpänä kuin mitään muuta poliittista kysymystä.

Kommentti on osa globaalia nuorisotutkimusta

Väitän, että suomalainen nuorisotutkimus on Suomi-keskeistä ja että pienillä ajattelu- ja toimintatapojen muutoksilla se integroituisi paremmin osaksi globaalia nuorisotutkimusta.

Mielen Osoituksen Tunne – kokemuksia pariisilaisilta kaduilta

Kävelen 5-vuotiaan lapseni kanssa päiväkotiin. Pariisin kadulla alkaa viikoittainen Mielen Osoitus: lapsi näyttää tunteensa ja vetoaa aikuisen tunteisiin. Hän tekee sen julkisesti, kaihtamatta ja yleisöä hakien. En halua kävellä, en halua päiväkotiin. Äidin vastaus on niin ikään tunteellinen: hän turhautuu (joko taas), on nolo (älä nyt noin äänekkäästi), yllättynyt (tällä kertaa mieltä osoitetaankin siskolle), tyytyväinen (lapsella on ainakin omaa tahtoa), huojentunut (onneksi nämä ranskalaiset eivät ymmärrä suomen kieltä).

Syrjässä ytimessä

Nuoret ovat vetäneet minut mukanaan elämän keskipisteeseen: innostukseensa ja tunteensa paloon. Olen kiertänyt keväällä 2009 Lapissa ja eteläisessä Suomessa seuraamassa Myrsky-hankkeiden toimintaa kenttätöissäni. Koen tämän suurena etuoikeutena. Aineiston kerääminen Nuoret taiteen tekijöinä -tutkimukseemme on ollut enemmän kuin antoisaa.

Matkalla parempaan nuorisotyöhön ja nuorten elämään? Nuorisotyön kehittämiseksi tarvitaan nuorten näkökulmaa – ja vieläpä pintaa syvemmältä

Kunnallisen nuorisotyön laadun arvioinnissa on tärkeää tarkastella asioita nuorten näkökulmasta.  Nuoria pystytään erilaisin menetelmin auttamaan oman näkökulmansa pohtimiseen ja pohdinnan tulosten näkyväksi tekemiseen. Seuraava askel onkin sitten auttaa kuntaa muuttamaan toimintatapojaan nuorten näkökulmaa huomioivammaksi. Tällaista työtä olen toimintatutkijana tehnyt eri puolilla. Eri tahoja edustavat nuoret ovat alkaneet kirjoittaa kirjoja omista kunnistaan, kun olen heitä auttanut.

Julkkisura ei kiinnosta kaikkia nuoria

Väitän, että valtaosalla nuorista on ihan muita itselleen ensisijaisia asioita elämässään kuin julkkisura kansallisessa tai globaalissa mediassa. Internetin ja erilaisten tosi-tv-ohjelmien myötä lisääntynyt nuorillekin mahdollinen näyttäytymisen uusi tila mediajulkisuudessa on heille pääosin vain välineen roolissa.

Nuorisotilojen äärellä

Aikuiset jäsentävät ja säätelevät nuorten vapaa-aikaa monin tavoin, tai ainakin pyrkivät näin tekemään. Nuorten aikaa jäsennetään esimerkiksi erilaisin kotiintuloajoin tai säätämällä nuorten käyttämille palveluille tiettyjä aikaraameja. Nuorten tiloja säädellään myös erilaisin keinoin, vaikkapa rajaamalla osan tiloista vain täysi-ikäisille. Nuorisotilat taas ovat vain nuorille. Aikuiset myös antavat nuorten vapaa-ajalle erilaisia moraalisia tulkintoja.

Toimintatutkimuksella kohti kokonaisvaltaista kasvatusta

Tavoitteena kasvu ihmisenä ja aktiivisena kansalaisena

Pisa-menestyksestä huolimatta suomalaiset nuoret eivät välttämättä voi hyvin koulussa. Vai pitäisikö pikemminkin sanoa, että juuri Pisaan liittyvä jatkuva arviointi ja oppimistulosten vertailu on yksi syy nuorten pahoinvointiin? Helposti mitattavaa tietopuolista osaamista painotetaan koulussa taide- ja taitoaineiden kustannuksella. Moni syrjäytyy, koska tällainen koulu ei tue oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä ja kasvua ihmisenä.

Sivut