Päihteet

Nuorten huumeiden käyttö vähentynyt - uusi sukupolvi, uusi suunta?

Viimeaikaisissa kyselytutkimuksissa on havaittu, että huumeiden käyttö ei ole enää 2000-luvun alun jälkeen kasvanut. Asetelma on hyvin erilainen kuin 10 vuotta aiemmin, jolloin huumeongelman pelättiin räjähtävän käsiin. Tuoreimmat, Stakesin alkoholipaneelitutkimuksen yhteydessä tehdyt havainnot viittaavat siihen, että huumeiden kokeilu ja käyttö olisivat selvästi vähenemässä (Hakkarainen & Metso 2006).

Nuoret ja huumeet

Ovatko nuoret kyllästyneet huumeisiin?

Sivut