Nuorisotyö verkkoympäristössä

Opettajatkin oppimaan

Olen työskennellyt viime syksystä lähtien Humakissa. Yhtenä erityistehtävänäni on ollut verkkonuorisotyön koulutuksen kehittäminen.

Verkko haltuun

Nuorisotyön toimialan koulutus rakentuu edelleen kansanopisto- ja kansankorkeakouluhistorian pohjalle ja monimuotoisuus alan kehittymisessä on yksi vallitseva piirre. Uppoutumatta syvemmin kansanopistoliikkeen historiaan, johon kyllä kannattaa tutustua esimerkiksi Kansanopistoyhdistyksen

100-vuotisjulkaisussa

, on sanottava, että opistojen toimintaperiaatteet näkyvät edelleen alan ammattikäytänteissä.

Paimentolaisuutta verkossa – tuokiokuva verkkonuorisotyön matkasta nutalta netarille

Tätä kirjoittaessani pääsiäinen kolkuttaa ovelle. Lehdistä osuvat silmiin kaikki kaupallisen maailman houkutukset: hohtavan vihreä ruoho, kirkkaan keltaiset narsissit, lammaspaistimainokset. Eri kirkkokuntien esteettisesti muotoillut kutsut houkuttelevat hiljentymään kärsimysnäytelmän vaiheisiin päivä päivältä tapahtumissa läsnä ollen, jopa mukana, askel askeleelta vieressä kulkien.

Verkkonuorisotiedotus ja verkkonuorisotyö

Kun tieto- ja neuvontapalveluiden tarjoaminen tuli nuorisolain myötä kunnallisen nuorisotyön velvoitteeksi, haettiin monessa kunnassa palveluiden tarjoamiseen mallia perinteikkäiden nuorisotiedotuskaupunkien, kuten Helsingin ja Oulun, suunnalta. Vastaukseksi lain vaatimukseen ja myös nuorten kohtaamaan tietotulvaan alettiin useassa pienemmässäkin kunnassa rakentaa fyysistä tiedotuspistettä, jonne nuoret voisivat tulla hakemaan neuvontaa ja valmiiksi suodatettua tietoa.

Muuttuvan nuorisotyön vaikutuksia

Mediasuunnittelija Sebastian Sihvola pohtii kirjoituksessaan Netari.fi-toiminnassa mukana olevien nuoriso-ohjaajien viime syksyllä säännöllisesti kirjoitettujen päivystyspäiväkirjojen pohjalta nuorisotyön muutosta.

Sama sisältö uudessa ympäristössä

Tarkoituksenani on pohtia nuorisotyön muuttumista ja sen yhteensovittamista silloin kun reaalimaailmassa tehtävä ihmissuhdetyö muuttuu verkon välityksellä tehtäväksi työksi.  Aineistona ovat käytössä Netari-ohjaajien päivystyspäiväkirjat ja palaute syksyn toiminnasta.

Verkossa nuoriso-ohjaajalla on vetoa

Helsingin kaupungin Netari.fi-toiminnan projektisuunnittelija Leena Tuuttila on avannut tämän uuden, virtuaalista nuorisotyötä tarkastelevan blogin helmikuun alussa. Tuuttila kirjoittaa Netarin yhdessä 13 suomalaisen kunnan ja Habboa ylläpitävän Sulakkeen kanssa yhteistyössä toteuttamasta virtuaalisesta nuorisotyöstä. Nuorisoneuvoja Juho Kirvesniemi ja johtava nuorisotyöntekijä Kim Ahonen jatkavat blogia kuvaamalla verkossa tehtävää nuorisotyötä omista näkökulmistaan. Kaikista kirjoituksista nousee esille vilpitön kiinnostus uudenlaista nuorisotyön toimintamallia kohtaan.

Esimiehen näkemys netissä tehtävästä nuorisotyöstä

Kun kuulin, että omia alaisiani on lähdössä tekemään työtä verkossa, en oikein ymmärtänyt, kuinka se on mahdollista. En ymmärtänyt edes sitä, että onko verkossa tehtävä nuorisotyö ylipäätään mitenkään tärkeää. Ajattelin, että työntekijä esimerkiksi istuu koneella ja vastailee chat-tyyppisessä keskustelufoorumissa nuorten kysymyksiin. Toisin sanoen tiedonpuute verkossa tehtävästä työstä muokkasi hyvinkin vahvasti omaa näkemystäni työstä, jonka tänä päivänä koen erittäin tärkeäksi ja vaativaksi työmuodoksi.

Nuorisotyö verkkoympäristössä: Jännittääkö?

Tunnen, kuinka sormet ovat hieman jumissa ja kohmeessa. Aivan kuin viestit aivoilta lihaksiin kulkisivat hieman viivästetysti. Seison ovella ja katselen uutta työpaikkaani, nuorisotaloa ja sen ainoaa huonetta. Astun peremmälle ja minua hymyilyttää. Parikymmentä nuorta ja muutamat työntekijät ovat hajaantuneet ympäri tilaa. Korviini kantautuu puheen sorinaa ja muutama huudahdus. Päitä alkaa kääntyä suuntaani ja katseet mittailevat kohdettaan. Osa istuskelee itsekseen, osa viettää aikaansa porukoissa. Kuvittelen aistivani, kuinka siellä nyt kysellään, kuka toi on ja onks toi se uus?

Verkkoyhteisössä yksin vai yhdessä?

Elämme jälkimodernissa maailmassa, jossa nuoret voivat rakentaa itselleen sopivia postmoderneja identiteettejä. Nuorten identiteetti ei ole enää pysyvä, vaan se muuttuu ja sopeutuu yhteiskunnan muutoksiin. Nuoret työstävät identiteettiään suhteessa kulttuuriteollisuuden tarjoamiin malleihin ja ystäväpiirissä kehittyneisiin toimintamalleihin. Oman kaveripiirin ja vertaisryhmien merkitys identiteetin rakentumisessa kasvaa. Kaveripiiri toimii turvallisena turvaverkkona sekä suojana kokeilla ja testata omaa, vielä ehkä vakiintumatontakin ja epävarmaa identiteettiä.

Sivut