Nuorisotyö verkkoympäristössä

Tulevaisuudenvisioita verkkonuorisotyöhön

Mitkä ovat ne kunnallisen verkkonuorisotyön huomispäivän hahmotelmat, joita tänään tavoittelemme? Esimerkiksi lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman mukaan pyrkimyksenä on tarjota moniammatillinen ja valtakunnallinen verkkonuorisotalo tämän vuoden loppuun mennessä. Verkkonuorisotalon (Netari.fi) lisäksi mediakeskukset (Free Your Mind) ja nuorten tieto- ja neuvontapalvelut (Nettinappi) vastaavat tarpeeseen kohdata nuoret internetin välityksellä ja tarjota heille sisällöntuotanto-, tieto- ja tukipalveluita.

The Young Researcher Network (YRN)

The Young Researcher Network (YRN) is a project of The National Youth Agency in the UK. We use online platforms to inform and work creatively with young researchers aged 11–25 interested in research to improve outcomes for children and young people. We provide specialist support in all aspects of peer led and participatory research and offer innovative services in consultancy and training to organisations wishing to establish or embed young researchers within their own organisation.

Verkkonuorisotyön tulevaisuus

Netari.fi-hanke on toteuttanut valtakunnallisen ja moniammatillisen verkkonuorisotalon, kuten hallituksen lapsi- ja nuorisopolitiikan ohjelma edellyttää. Yhteistyöllä kaupallisten toimijoiden, kuntien ja eri hallintokuntien kanssa on saatu aikaiseksi hyvä kunnallinen sähköinen nuorisopalvelu, jonka rakenteen varaan on tästä eteenpäin kehitettävä sähköistä osallisuutta, osallistumista.

Moniammatillinen verkkonuorisotyö – nyt ja tulevaisuudessa

Sosiaalityöntekijä, terveydenhoitaja, kuraattori ja poliisi. Jos muistelet omaa nuoruuttasi, ei edellä mainituille ollut helppoa mennä kertomaan huolistaan tai edes kysymään itseään askarruttavista asioista. Sosiaalityöntekijä on se, joka vie siskot ja veljet, terkkari kertoo kaiken äidille ja opettajille, kuraattori samoin ja poliisi on muuten vain pelottava. Vaikka nämä oletukset eivät pitäisikään paikkaansa, ovat nuorten mielikuvat tiukassa.

What adults need to know about youth and Social Media?

The myths about the Google generation

We are all afraid of what’s new. When I say we, I mean we who are not so young anymore. It is in the human nature to be afraid of the new, especially when it comes to new ICT technologies. Young people are not. They embrace the new technologies and especially web services in seconds. They discover, modify and adopt their use and live with them. But this doesn’t mean that they fully understand or master them.

Ajatuksia nuoriso-ohjaajan kohtaamisesta verkossa nuoren kannalta ja nuorten kohtaamisesta apuohjaajan kannalta

Aion ottaa kirjoituksessani esille kaksi erilaista näkökulmaa kohtaamisesta verkossa. Ensimmäinen kuvastaa nuoriso-ohjaajan kohtaamista nuoren kannalta ja toinen nuorten kohtaamista apuohjaajan silmin.

Epäluuloista kohti luottamusta

Ensikohtaaminen verkossa nuoriso-ohjaajan kanssa ei välttämättä ole niin yksinkertainen kuin voisi aluksi luulla. Netissä nuoren on helppo piiloutua nimimerkin taakse ja jutella ohjaajan kanssa vaikeistakin asioista. Kasvottomuus toimii silti myös toisinpäin, nuoriso-ohjaajatkin siis käyttävät netissä nimimerkkiä ja näin ollen nuorella ei ole varmuutta siitä, onko tietokoneruudun toisella puolella oikeasti koulutettu ja luotettava nuoriso-ohjaaja. Useimmiten ensimmäinen kohtaaminen tuo varmasti tullessaan myös hyvin positiivisen kokemuksen.

Reflektoivaan vuorovaikutukseen

Kohtaaminen on kuulluksi tulemista. Siinä ei tarvita kenenkään miellyttämistä. Ihmisen syvimpiä tarpeita on tulla kuulluksi oikein ja totena. Verkossa nuorisotyöntekijä joutuu kohtaamaan haasteita, joissa omat ”rahkeet” joutuvat koetukselle ja kuuleminen on itsen ulottumattomissa. Nuorten ongelmien ja kärsimisen kohtaaminen saattavat herättää ohjaajassa ahdistusta, neuvottomuutta, hämmennystä, riittämättömyyden ja häpeän tunteita, ärtymystä jne. Verkossa kohtaaminen asettaa omat haasteensa. Viestin muotoilu ja tulkinta vaatii erityistä huolellisuutta sävyjen ja sanojen suhteen.

Onnistumisia tai turhautumisia verkossa

Usein kuulee puhuttavan, että nuorisotyöntekijät ovat yksilöitä ja omaa persoonaa tulee hyödyntää työssä. Siitä huolimatta nuorisoalalle hakeutumiseen liittyy myös yhdistäviä tekijöitä. Itse uskon, että nuorisoalan opiskelijaksi päätymiseen liittyy kaksi eri asiaa: joko ajatus siitä, että työ nuorten parissa olisi erityisen mukavaa tai leppoisaa, tai tahto vaikuttaa nuorten elämään positiivisesti.

Sivut