Nuorisotyö verkkoympäristössä

Mopoilu on kivaa jos osaa ajaa

mopo.jpg / mopo.jpg
Tuunauskilpailuun lähetetty mopokaunotar.

Nuoriso-ohjaaja Assemblyssä agentoimassa

Hartwall Areena 6.-9. elokuuta 2009. Monta tuhatta tietokonetta, yhtä monta nuorta miestä. Onpa mukaan eksynyt myös muutama naispuoleinenkin. Kolaa ja energiajuomia, sekä hätäisesti näppäimistön äärellä syötyjä varsin rasvaisia pikaruoka-aterioita. Ei, se ei ole mediaseksikkään mainostoimiston kiireinen iltapäivä, vaan kyseessä on Assembly Summer - tai tuttavallisemmin Assyt - kesän viilein tietokonetapahtuma.

Ajatuksia rasisminvastaisen verkkonuorisotyön haasteista

Tutkin opinnäytetyössäni rasismin erilaisia ilmenemismuotoja nuorten suosimilla verkkofoorumeilla. Tutkimustani varten olen haastatellut useita verkkonuorisotyön ammattilaisia. Tässä kirjoituksessa käyn läpi haastattelujen tuloksia ja päätelmiä, joita ne tuottivat.

Rasisminvastaisuus verkossa – kenen vastuu?

Työskennellessämme nuorten suosimissa verkon yhteisöpalveluissa olemme havainneet rasismin ilmenevän siellä monin eri tavoin. Rasismiin puuttuminen verkossa on haastavaa, mutta ei mahdotonta. Ongelmana on se, että huomioimme liian usein vain selkeästi esiin tulevat rasismin muodot, vaikka rasistiset loukkaukset ilmenevät myös jatkuvina arkisina käytäntöinä kuten haukkumisena, viattomilta kuulostavina vitseinä, nimimerkkeinä tai ryhmästä poissulkemisena (Perho & Soto Godoy, 2009, 132–133).

Verkko asennemuutoksen välineenä

Suomalaisen yhteiskunnan muuttuessa kulttuurisesti moninaisemmaksi on tärkeää kiinnittää huomiota nuorten asenteisiin toista etnistä taustaa edustavia ihmisiä kohtaan. Internet on muodostunut keskeiseksi vuorovaikutuksen välineeksi ja nuoret tapaavat toisiaan virtuaalisessa todellisuudessa päivittäin. Tämän vuoksi on aiheellista pohtia, kuinka verkko voisi toimia yhtenä kanavana pyrittäessä vaikuttamaan nuorten asenteisiin. 

Media ja sen vaikutus nuoriin

Nuorten median käyttö on lisääntynyt viime vuosina huomattavasti. Miksi lähteä ulos, kun televisiosta tulee hyviä ohjelmia, kavereille voi jutella tietokoneella ja radiosta tulee hyvää musiikkia? Kaikista näistä löytyvät myös ajankohtaiset asiat ja uutiset. Suurin osa nuorista sanoo, ettei ulkona ole tekemistä, vaikka ainahan sitä löytyisi! Median ääreltä löytyy kymmeniä, ellei jopa satoja keinoja viettää aikaa. Seuraavaksi kerron mediasta ja siitä mitä nuoret sen äärellä puuhaavat ja miksi.

Hamaskeijut

Solja Järvenpää
projektisuunnittelija, Netari.fi

Nuoret digitaalisen median sokkeloissa

Media on varmasti lähes jokaiselle nuorelle tuttu käsite, suurelle osalle osa jokapäiväistä elämää. Digitaalinen media onkin muodostunut itsestäänselvyydeksi monille, mutta millaista elämä olisi esimerkiksi ilman internetiä?

Sosiaalinen ja osallistava ihmemaa. Lasten ja nuorten mediamaailma muuttuu mobiiliksi.

Kun puhutaan lasten ja nuorten mediamaailmasta, on puhuttava ennen kaikkea netistä. Netti on jo ohittanut television nuorison suosituimpana mediana ja samalla se muuttaa myös koko mediakentän voimasuhteita. Sanomalehdet siirtävät aineistojaan verkkoon, televisio-ohjelmat ja elokuvat voi katsoa netistä. Nuoret kuuntelevat myös radiota aktiivisesti netin kautta.

Terveydenhoitajana verkossa

Nuorten hyvinvointi ja terveydenedistäminen ovat meidän kaikkien tavoitteina. Valtaosa nuorista voi hyvin, käy koulua/opiskelee tai on töissä. Arjessa on tietty toistuvuus, joka luo osaltaan elämänhallintaa. Nuorena omaksutut terveystottumukset jatkuvat aikuisuudessakin. Riittävä uni ja liikunta sekä monipuolinen ruokavalio ovat nuoren kehityksen fysiologiset ja biologiset kulmakivet. Myös sosiaaliset suhteet, ystävät ja kaverit sekä turvalliset aikuiset ovat välttämättömiä vuorovaikutuksen ja aivojen kehityksen kannalta. Nuoruusikä on uusi mahdollisuus.

Sivut