Nuorisotyö verkkoympäristössä

Hope Detectives. Etsivä nuorisotyö Hyvinkäällä

Hyvinkään Etsivä työ, HOPE DETECTIVES määrittelee toimintansa virallisimmillaan seuraavalla tavalla: Hyvinkään Hope nuorten työpajatoiminnan yhteydessä toteutettavan etsivän työn kohderyhmänä ovat 17–29-vuotiaat hyvinkääläiset, jalkautuvaa palveluohjausta tai erityistä tukea tarvitsevat nuoret. Etsivän työn tavoitteena on tukea nuorta yksilöohjauksen ja jalkautuvan palveluohjauksen keinoin.

Etsivää nuorisotyötä verkossa

Palveluoperaatio Saapas

Lahden etsivä työ verkossa

”Ei v…., mikä stalkkeri sä oot!” totesi eräs 17-vuotias tyttö, kun keskustelu Lahden etsivän työn iltakahvilassa johti hänen uuteen poikaystäväänsä. Olin osannut tilanteessa muitta mutkitta kertoa tytön uuden poikaystävän nimen. Mistäpä minä muuten sen olisin tiennyt, mutta IRC-Galleria ja Facebook paljastavat yllättävän hyvin, missä tällä hetkellä elämässä mennään. Lahden etsivä työ on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama projekti, joka alkoi kesäkuussa 2008.

Etsivästä työstä

Nuorten tavoittaminen ja aidon kontaktin luominen on jatkuva haaste sosiaali- ja terveyspalveluja tarjoaville ammattilaisille. Erityiset haasteet tulevat vastaan kun tehdään töitä erinäisistä syistä syrjäytyneiden ja syrjäytymisriskissä olevien nuorten parissa. Omien ammatillisten kokemusten perusteella voin todeta, että tämän kohderyhmän tavoittamisessa toimiva työmuoto ja menetelmä on ammatillinen etsivä työ. Etsivällä työllä tarkoitetaan asennetta ja käytännön palveluita, jotka viedään kohderyhmän, eli asiakkaiden omaan toiminta- ja elinympäristöön.

Verkossa tehtävä nuorisotyö nuorisotyöntekijöiden ja nuorten silmin

Kohtaako verkossa tehtävä nuorisotyö nuoret?

Päivi Viilomaan opinnäytetyö Humanistisen ammattikorkeakoulun järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelmaan (ylempi AMK) käsittelee verkossa tehtävää nuorisotyötä niin nuorisotyöntekijöiden kuin nuortenkin näkökulmasta. Opinnäytetyötä varten tehtiin kaksi kyselytutkimusta.

Kuinka paljon virtuaalinen ympäristö vaikuttaa nuoren käyttäytymiseen?

Omassa työssäni olen usean vuoden ajan tehnyt töitä eri-ikäisten miesten parissa, sekä kasvokkain tapahtuvissa henkilökohtaisissa tapaamisissa, että virtuaalisessa Internet-ympäristössä. Olen selkeästi havainnut, että Internetissä tehtävä työ tuottaa varsinkin miesten kohdalla enemmän tuloksia, erityisesti silloin kuin keskusteluissa ovat teemoina miesten intiimeiksi koetut ongelmat, kuten seksuaalisuuteen, sukupuoli-identiteettiin tai ihmissuhteisiin liittyvät kysymykset.

Yhteisöpedagogi moniammatillisessa verkkonuorisotyössä

Mitä yhteisöpedagogi (amk) voi tuoda moniammatillisen verkkonuorisotyön kenttään? Laaja-alaisen koulutuksen ansiosta yhteisöpedagogi voi työskennellä melkein missä tahansa sosiaalisen työn laajalla kentällä. Myös verkkonuorisotyössä. Yhteisöpedagogin koulutus pitää sisällään monipuolisesti koko sosiaalialan läpileikkauksen. Internet on yksi näistä monista kentistä, mutta voisi sosiaalisen median opetusta olla toki enemmänkin. On paljon kiinni omasta mielenkiinnosta mihin opiskelunsa suuntaa ja missä käy työharjoittelunsa.

NoRa (NoRacism) -hanke: Rasisminvastainen työ verkossa

Rasisminvastainen verkkonuorisotyön NoRa (NoRacism) -hanke perustettiin Pelastakaa Lapset ry:n ja laajan yhteistyöverkoston toimesta vuonna 2009. Hankkeen tarve nousi esiin Manteli- ja KEKS-chateissa, kun rasismia kokeneet nuoret kertoivat tarpeestaan saada tukea ja keskusteluapua.

Sosiaalipalvelut osana moniammatillista nuorisotyötä verkossa

Miten sosiaaliala kykenisi käyttämään verkkoa tulevaisuudessa monipuolisemmin ja mitä mahdollisuuksia verkko voi sille antaa? Verkkoa osataan nykyisellään hyödyntää suhteellisen vähän sosiaalialan asiakastyön näkökulmasta, joten edellä esiteltyjä kysymyksiä on syytä pohtia. Erilaisia kokeiluja toki löytyy, mutta edistymisvauhti ei varsinaisesti päätä huimaa. Valtakunnallisestikin tarkastellen kehitys vaikuttaa hajanaiselta. Toisaalta on hyvä pysähtyä miettimään, mitä verkkoon ylipäätään toivotaan ja pohtia, palveleeko ala parhaiten kasvokkain eli irl.

Poliisityö osana moniammatillista nuorille suunnattua työtä verkossa

Oulun poliisilaitoksen nuorisorikosryhmän konstaapelit aloittivat toimintansa Netari.fi-hankkeen koordinoimassa moniammatillisessa IRC-Gallerian yhteisössä 16.1.2009. Poliisin tavoite on madaltaa nuorten yhteydenottokynnystä poliisiin nuorten runsaasti käyttämässä sosiaalisessa mediassa. Poliisi ei ole yhteisössä valvojan roolissa vaan turvallisena aikuisena ohjaamassa, opastamassa ja tukemassa nuoria heitä askarruttavissa kysymyksissä.

Sivut