Muut teemat

Marraskuun 2006 tilasto

Paraskaan tilastokettu ei ilmeisesti voi ratkaista kyselytutkimuksilla metafyysisiä ongelmia.

Aiheesta lisää tuoreessa nuorisobarometrissa ja tällä verkkokanavalla.

Onko kirkon kello ajassa?

Kirkkorakennukset näkyvät ja kellot kuuluvat isoissa ja pienissä kaupungeissa. Mietityttää, mitä aikaa seurakuntien kellot näyttävät, kun puhutaan nuorista tai nuorista aikuisista.

Vapaaehtoistoimintaa - miksei vaikka kirkossa?

Viime aikoina kirkossa on puhuttu erityisen paljon nuorista ja nuorista aikuisista. Vastikään julkaistu Nuorisobarometri Uskon asia osaltaan aktivoi tätä keskustelua. Nuorista ja varsinkin nuorista aikuisista puhuttaessa äänensävy on kirkossa useimmiten huolestunut. Nuoret aikuiset osallistuvat vähemmän kirkon toimintaan kuin mikään muu ikäryhmä – alle 20-vuotiaat nuoret ovat vielä aktiivisia kirkossa, mutta sen jälkeen aktiivisuus vähenee jyrkästi. Moni aktiivinenkin seurakuntanuori putoaa tässä iässä kirkon toiminnan ulkopuolelle.

Näkyvä kirkko

Kirkon tulevaisuus ja tehtävä eivät ole kiinni jäsenmääristä tai kirkollisveron kertymästä. Elämän ja kuoleman, arjen ilon ja surun keskellä kirkko merkitsee muutakin kuin hallinnollisia rakenteita tai talouden reunaehtojoa. Kuitenkin ikuista ja iankaikkista tehtäväänsä toteuttaakseen kirkon on pysyttävä virtaavan ja raikkaan veden lähteenä. Hapettomassa vedessä kalat eivät pysty elämään.

Ovatko nuorten moraali ja arvot uskontosidonnaisia?

Tuore Nuorisobarometri 2006 osoittaa, että nuoret kokevat olevansa melko uskonnollisia, mutta vierastavat kirkon dogmaattisuutta. Nuorten moraaliset käsitykset ovat nuorisobarometrin mukaan myös jossain määrin riippuvaisia uskonnollisuuden asteesta, mutta erot uskovien ja muiden välillä eivät olleet suuria. Nuoret vastustavat melko yksimielisesti muun muassa veronkiertoa, työttömyyskorvauksissa huijaamista, turkistarhaiskuja, seinien töhrimistä ja pummilla matkustamista kulkuneuvoissa.

Uskon asia. Nuorisobarometri 2006.

Uskon asia. Nuorisobarometri 2006.

Terveystaju. Nuoret, politiikka ja käytäntö

Loppupuheenvuoro Terveystaju. Nuoret, politiikka ja käytäntö -kirjan julkistamistilaisuudessa 4.4.2006.
(2006. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 63. ISBN 952-5464-24-5. 166 s.)

Palaan Terveystaju-kirjan lähtöruutuun tunnustelemalla hetken sanaa terveystaju.

Syyskuun 2006 tilasto

Nämä tiedot nuorten muutosta on saatu kysymällä niitä nuorilta itseltään.¹ Toinen tapa selvittää asiaa olisi käyttää rekisteripohjaisia tilastoja, jotka perustuvat siihen, missä nuori on kirjoilla. Nämä kaksi tietoa eivät ole aina sama asia. Esimerkiksi ennen vuotta 1994 opiskelijat olivat aina kirjoilla vanhempiensa asunnoissa, vaikka he todellisuudessa saattoivatkin asua opiskelupaikkakunnillaan. Kotikuntalain voimaantulon jälkeen 1994 opiskelijat saivat oikeuden siirtää kirjansa sinne missä he oikeasti asuivat.

Sivut