Muut teemat

Kuva ois kiva ja kastikaan ei ole este

Talvikuukaudet ovat Intiassa suosittua hääaikaa, koska avioliiton onnistumisen kannalta tärkeiden planeettojen, Jupiterin ja Marsin, sijainti on marraskuun ja helmikuun välisenä aikana suotuisimmillaan.

Minne koulutie vie?

Martina Reuter & Ruurik Holm (toim.) 2008. Koulu ja valta. Helsinki: Into Kustannus.

Lisää arvostusta erilaiselle äitiydelle!

Minna Kelhä: Vääränikäisiä äitejä – Ikä ja äitiyden yhteiskunnalliset ehdot. Helsinki: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia 223, 2009.

Perhe on pahin?

Riitta Jallinoja (toim.) Vieras perheessä. Helsinki: Gaudeamus 2009.

1

Aloitan tällä kirjoituksella alkuvuodesta julkaistavan kirjoitusteni sarjan, jossa tarkoituksenani on käsitellä mieserityisiä teemoja eri näkökulmista katsottuna. Toivonkin että aiheet herättäisivät erilaisia ajatuksia ja synnyttäisivät pohtivaa keskustelua.  

Perinne velvoittaa, moderni houkuttelee, kuolo korjaa

Maharaja Sayajiro Gaekwad –yliopisto on upea vanha rakennus Vadodaran keskustassa. Resurssien puutteessa se on päässyt pahasti rapistumaan, ja sisätilat lienevät täsmälleen samassa asussa kuin ennen itsenäisyyttä. Nostalgia tarttuu väistämättä kulkijan kurtan helmaan.

Kokemus ohjaajana olosta Prometheus-leirin tuki ry:n aikuistumisleirillä

Prometheus-leirit ovat Prometheus-leirin tuki ry:n (Protun) oman määrittelynsä mukaan maailmankatsomuksiin sitoutumattomia aikuistumisleirejä. Leirien tavoitteena on antaa nuorille eväitä oman käsityksensä muodostamiseen. Leiriviikon aikana käsitellään nuoren elämän kannalta tärkeitä asioita sitoutumatta mihinkään tiettyyn maailmankatsomukseen tai ideologiaan.

Kommentin toimituskunnan blogi

Tässä blogissa Kommentin toimituskunnan jäsenet kirjoittavat tuntojaan ja näkemyksiään nuorisoa liippaavista aiheista.

Blogin päivitys on lopetettu.

Kaverisuosio koulussa – ystäviä, menestystä, vaikutusvaltaa

Minulla oli ilo toimia Tuhti 2008 -seminaarin Vallaton nuoruus -työryhmässä toisena vetäjänä ja alustajana. Työryhmän alustuksissa käsiteltiin eri näkökulmista nuoruuden siirtymiä, osallisuutta sekä erilaisten pääomien merkitystä osallisuuden rakentumisessa.

Nuorten psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tutkimus – kohti uutta ympäristötietoisuutta?

”Ilmastonmuutos on suurin huoleni”, kuvaa kaukaisimmassa Lapin kolkassa asuva, peruskoulun jälkeistä siirtymävaihetta odottava yläkoululainen ajatuksiaan tulevaisuuteensa ja hyvinvointiinsa liittyen. Globaalin ilmastonmuutokseen liittyvän huolen lisäksi ympäristö näyttäytyy lappilaisen nuoren elämässä vahvana luontosuhteena, matkailun tuottamina ilmiöinä, pitkinä välimatkoina, ikätovereiden vähyytenä sekä yhteiskunnan tarjoamien palveluiden niukkuutena.

Sivut