Muut teemat

Helmikuun 2008 tilasto

Kaksi nuorten elintapoja seuraavaa kyselyä kertoo, että nuorten tupakointi on viime vuosina alkanut vähentyä. Sama trendi näkyy sekä kouluterveyskyselyissä että nuorten terveystapatutkimuksissa, niin tytöillä kuin pojillakin.

Tammikuun 2008 tilasto

Tiedot 12–18-vuotiaiden liikunnan määristä ovat peräisin Nuorten terveystapatutkimuksesta. Riittäväksi liikunnaksi arvioitiin yhteensä vähintään neljä kertaa viikossa tapahtuva vapaa-ajan liikunta urheiluseurassa ja/tai urheiluseuran ulkopuolella. Näin määriteltynä riittävästi liikkuvien osuus on viime vuosina suurentunut, ja riittämättömästi liikkuvien vähentynyt. Muutos on samansuuntainen kaikissa ikäryhmissä, sekä tytöillä että pojilla. Liikkuminen on lisääntynyt lähinnä urheiluseuroissa, ei juuri niiden ulkopuolella.

Joulukuun 2007 tilasto

Alle kolmekymppiset ovat siis kriittisempiä lahjakkaiden oppilaiden erityiskohtelua kohtaan kuin suomalaiset keskimäärin. He pitävät myös koulua erilaisten oppijoiden tukemisen suhteen parempana kuin vanhemmat. Tämä on huomionarvoista sikälikin, että yleensä nuorilla on ajantasaisempaa tietoa koulun nykytilasta kuin vanhemmilla.

Marraskuun 2007 tilasto

Selvä enemmistö tiesi oikean vastauksen ensimmäiseen kysymykseen. Sen sijaan kaksi muuta kysymystä osoittautuivat  kiperämmiksi. Varsinkin nuorten lisääntyvä usko demokratian toimivuuteen näyttää yllättäneen monet.

Lokakuun 2007 tilasto

Kilpailu on päättynyt. Oikeat vastaukset julkaistaan Kommentissa 12.11.

Syyskuun 2007 tilasto

Kommentti on yksi 58 840:sta vuonna 2006 Suomessa syntyneestä. Mutta mitä tekemistä tällä tiedolla on nuorisotiedon verkkokanavalla?
Nuorisolain mukaan nuoria ovat kaikki alle 29-vuotiaat – siis myös 1-vuotiaita koskeva tieto on nuorisotietoa!

Näin pienten kohdalla tietoa elinoloista saa parhaiten tutkailemalla lasten perheitä. Sekin voi sisältää yllättäviä tilastollisia kompastuskiviä.

Kesäkuun 2007 tilasto

Kuvio on uunituoreesta tutkimuksesta nuorten yrittäjyyspoliittisista kirjoituksista ja asenteista. Aineistona ovat peruskoulun yhdeksäsluokkalaisten Yritys Hyvä -kirjoituskilpailun voittaja-aineet. Yksityisyrittäjäin Säätiö ja Kerhokeskus – Koulutyön tuki ry ovat organisoineet vuosittain valtakunnallisen ainekirjoituskilpailun yrittäjyydestä. Kilpailun kunkin luokka-asteen voittaja-aineet on lähetetty Helsinkiin raadin arvosteltaviksi. Vuosittain valitaan kymmenen voittaja-ainetta, jotka tutkija on analysoinut sisällöllisesti ja päätynyt kuvion luokitteluun.

Huhtikuun 2007 tilasto

Tämä yksittäinen yhteisöllisyyttä mittaava tulos, yhdessä perheen kanssa syöminen, on meillä nostettu esiin Unicefin laajasta lasten  ja nuorten hyvinvointia kartoittavan kansainvälisestä vertailututkimuksesta. (Ks. Helsingin Sanomien pääkirjoitus ”Suomessa järjestelmä toimii mutta lapset jätetään yksin” 16.2.

Rottakuningas, pelin alamainen

Jos kotoanne löytyy omaan huoneeseensa hautautunut haiseva, mikropizzoilla elävä ja tietokoneen ruutuun kiinni tarttunut kummajainen, teille on tehty Petri Kotwican ohjaama elokuva Rat King.

Kohtaavatko varusmiesten mielenterveyspalveluissa kysyntä ja tarjonta?

Viikon väitteessä Nuorisotutkimusverkoston tutkijat Anni Ojajärvi ja Mikko Salasuo pohtivat varuskunnissa viime aikoina sattuneita kuolemantapauksia. Heidän mielestään armeijainstituutiolla tulisi olla erityistä herkkyyttä tunnistaa nykynuorten ongelmia sekä tarjota helppo pääsy tarvittaviin mielenterveyspalveluihin: varusmiesten mielenterveyspalveluissa kysynnän ja tarjonnan tulee kohdata. Ratkaisuksi he ehdottavat myös, että sotilaskoteihin olisi hyvä saada nuorisotyöntekijöitä etsivän nuorisotyön hengessä. 

Sivut