Luovuus

Taipuuko taide välineeksi?

Nuoriso- ja taiteentutkimuksen kohtaaminen -seminaarissa puhuttiin taiteen mahdollisuuksista nuorten hyvinvoinnin edistämisessä. Keskustelun taustalla on Suomen Kulttuurirahaston Myrsky-hanke, josta olivat puhumassa Raisa Kiesi ja hankkeen tutkija Sirkku Kotilainen. Tilaisuudessa puhuivat myös Helka-Maria Kinnunen ja Miina Savolainen.

Taide luo nuorisotyössä eettistä kasvutilaa

Taide luo tilan kohtaamiselle. Kohtaaminen syntyy herkkyydestä ja intuitiosta havaita ja kohdata ihminen. Mitä syntyy taidekokemuksen kautta ihmisten välille? Siinä syntyy tila, jossa ovat läsnä sekä arvokokemus että arvontunne. Taiteen kieli on niin voimakas, että se vetoaa samanaikaisesti tunteeseen ja älyyn.

Nuoret ja taide, Myrsky ja laineet

Taiteen ja yhteiskunnan suhteen eräs nyky-ilmenemismuoto on taiteistuminen. Taide ilmaantuu milloin minnekin ja syntyy uusina hahmoina. Suomen Kulttuurirahaston käynnistämän nuorisohanke Myrskyn kaltaiset projektit edistävät osaltaan taiteistumista. Myrskyn avulla taide tulee entistä useampien ulottuville ja osaksi heidän elämäänsä. Samalla se menettää ja uusintaa laatujaan. Toisinaan taide näyttää muuttuvan toimenpiteeksi. Silloin se ehkä toimii välineenä – mutta onko se sitten enää taidetta?

Nuorten taiteellinen toiminta: tehoyhteiskunnan kiristävän otteen vastavoima

Näyttämöllä esiintyy ryhmä avohoidon mielesterveyskuntoutujia: tanssii, laulaa ja näyttelee. Esityksen päätteeksi nuori nainen laulaa kauniisti ja katsojat tuntevat, kuinka tulkinta tulee hänen sydämestään. Esiintyjät ovat itse rakentaneet tekstit ja käsikirjoituksen omista mielenmaisemistaan ohjaajan tuella ja innostamana. Katsomo on lähes täynnä. Huomaan ohjaajan kyyneleet. Esityksen jälkeen hän kertoo yleisölle, kuinka nuoret ovat ylittäneet itsensä, ja kuinka joidenkin kanssa on tultu lähes puhumattomuudesta estradille viimeisten yhdeksän kuukauden aikana.

Nuoret ja taide

Millainen merkitys taiteella ja kulttuuriharrastuksilla voi olla nuorten elämässä ? Miten taideharrastukset voivat tukea nuoria ja toimia hyvinvoinnin resurssina? Mitä annettavaa taiteentutkimuksella voisi olla nuorisotutkimukselle? Teemasarja perustuu Nuorisotutkimusverkoston 28.4. järjestämässä Nuoret ja taide -seminaarissa pidettyihin puheenvuoroihin. Seminaarissa pohdittiin nuorisotyön ja taidekasvatuksen yhteisiä kysymyksiä ja avattiin uusia näkökulmia nuoriso- ja taiteentutkimuksen yhteistyöhön.

Southern rock

Olen kiinnostunut yleensäkin erilaisista rocktyyleistä, joihin kuuluu southern rock. Nuorten musiikinkuuntelu kuuluu nuorisotutkimukseen ja samalla nuorisotutkijoita kiinnostanee, mitä mieltä, Tommi Hoikkalaa lainaten, ”Suomen nuorin nuorisotutkija” on musiikista. Seuraavassa esittelen siis southern rockin.

Paholaisen musiikkia kunnan kannustuksella

Huolimatta viime vuosien kansainvälisestä menestyksestämme rock-musiikin saralla, liittyy nuorten populaarimusiikin, erityisesti sen raskaamman päädyn, harrastamiseen edelleen koko liuta ennakkoluuloja vanhempien ja niin sanotun establishmentin suunnalta: miksi ihmeessä pitäisi tukea toimintaa, joka kannustaa viinan juomiseen, huumeiden käyttöön ja pahimmassa tapauksessa saatananpalvontaan?

Tietokoneita, tanssia… ja jotain aivan muuta

Etelä- ja Keski-Pohjanmaan 9.-luokkalaisten kulttuuriharrastuksia ja -toiveita kartoittaneessa tutkimushankkeessa pyrittiin selvittämään laajasti ja monipuolisesti nuorten yllättävänkin vähän tutkittua kulttuuriharrastamisen kenttää. Selvityksen erityisenä intressinä olivat nimenomaan kulttuuriharrastukset, mutta nuorille annettiin mahdollisuus kertoa myös muista kuin perinteisesti kulttuuriharrastuksina pidetyistä harrasteistaan tai niihin liittyvistä toiveista.

Nuorten kulttuuriharrastukset

Teemasarja kietoutuu Jaana Lähteenmaan ja Teija Strandin pohjanmaan nuorten kulttuuriharrastuksia käsittelevän tutkimuksen aihepiiriin. Tutkimuksesta ilmenee, että nuoret, etenkin pojat, harrastavat vain vähän lukemista ja kirjoittamista. Pojat harrastavat myös soittamista ja laulamista selvästi vähemmän kuin tytöt. Sama suuntaus näkyy kaikissa musiikin lajeissa, myös rockmusiikissa. Olemassa oleviin kulttuuri-instituutioihin, kuten kirjastoihin ja nuorisotaloihin nuoret ovat tutkimuksen mukaan valtaosin tyytyväisiä.

Sivut