Keho, mieli, seksuaalisuus

Miesten kokema seksuaalinen väkivalta ja tukipalvelut

Väkivaltaan ja erityisesti seksuaaliseen väkivaltaan liittyvä keskustelu on pääosin naiskeskeistä. Miehet nostetaan usein näissä keskusteluissa esiin tekijöinä, ei väkivallan kohteina eli uhreina. Mielestäni olisi erittäin tarpeellista muokata aiheeseen liittyvää keskustelua sukupuolisensitiivisempään suuntaan, jotta myös seksuaalista väkivaltaa kokeneiden miesten kokemukset nostettaisiin avoimesti ja arvottamatta näkyviin.

Transnuoren sukupuoli-identiteetistä

Työssäni olen usein miettinyt sitä, kuinka yksipuolinen ja jäykkä käsitys sukupuoli-identiteetistä voikaan olla. Esimerkiksi ammatillisia tukipalveluja tarjoavien tahojen keskuudessa vallitsee liian usein perinteinen käsitys naiseudesta ja mieheydestä. Sukupuoli-identiteetti on sisäinen kokemus, joka ei kaikilla vastaa heidän ulkoista, biologista sukupuolta. Nämä henkilöt voivat identifioida itsensä niin mieheksi, naiseksi tai joksikin näiden kahden vaihtoehdon välillä.

Kapteeninvalintatilanne

…koulun liikuntatunneilla kapteeninvalintatilanne näyttäytyy liikuntaryhmän sisäisenä oppilaiden välisenä valtakuviona, liikunnallisten taitojen performanssina ja pahimmillaan myös häpeän näyttämönä... *

…Ja minä seison hölmistyneenä kentällä kun puolet joukkueesta ei suostu pelaamaan ja joillain on paha mieli ja joku kertoo opelle…**

Seksuaalikasvatus – kenen ehdoilla?

Aikuisuus on väärässä olon tarinaa. Toistamiseen saa törmätä siihen todellisuuteen, että on ollut väärässä ajatellessa jostakin asiasta jollakin tavalla. Arvot, asenteet ja totuudet ovat useaan kertaan saaneet kyytiä. Tämän seurauksena pitäisi loogisesti syntyä jälkipolttona sivutuotetta, jota voimme nimittää esimerkiksi perspektiiviksi. Koskaan jälkipoltto ei tuota totuutta. Miksi sitten seksuaalikasvatuksen toteuttamisessa usein aikuiset tarjoavat totuuksia sen sijaan että antautuisivat perspektiivi eväänään nuorten kanssa vuorovaikutukseen?

Teini-ikäisen raskaudet

Suomessa teiniraskauksien määrä on viime vuosina ollut laskussa 1990-luvun laman jälkeisen nousun jälkeen. Vuonna 2008 Suomessa tehtiin noin 870 raskauden keskeytystä alle 18-vuotiaille naisille. Luku on reilut 80 keskeytystä vähemmän kuin edellisenä vuotena. Synnytyksiä alaikäisten ryhmässä oli viime vuonna 272, parikymmentä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Myönteistä kehitystä on selitetty muun muassa nuoret paremmin tavoittavalla terveyskasvatuksella ja tehostuneella ehkäisyneuvonnalla.

Ei-heteroseksuaalisten nuorten ammatillinen kohtaaminen – haasteet työntekijälle

Ne nuoret, joilla on muu kuin heteroseksuaalisen identiteetti, ovat erityisen haavoittuvaisessa asemassa verrattuna heteroseksuaalisiin nuoriin. Homo- ja biseksuaaliset nuoret joutuvat tekemään keskimäärin enemmän sisäistä identiteettityöskentelyä kuin heteroseksuaaliset nuoret. Useissa tapauksissa kyseisten nuorten sosiaalisesta verkostosta saama tuki liittyen heidän identiteettityöskentelyyn on puutteellista ja joissakin tapauksissa olematonta. Nämä nuoret ovat merkittävässä riskissä ajautua hyväksikäytön uhreiksi. Sosiaalinen stigma, huoli luottamuksellisuudesta, kyvyttömyys puhua vastuullisten aikuisten kanssa sekä vieraantuminen omista vanhemmista voivat usein johtaa siihen, että ei-heteroseksuaaliset nuoret pyrkivät löytämään kontakteja ja hyväksyntää verkkoympäristöstä.

Millaista seksuaalisuutta yaoi opettaa?

Kesän 2009 Animecon-tapahtuman suosituimpia ohjelmanumeroita oli yaoita käsitellyt paneelikeskustelu. Jonot alkoivat muodostua jo puolta tuntia ennen salin ovien avaamista ja ulottuivat pisimmillään hyvinkin sadan metrin päähän. Yaoi, homoeroottisen japanilaisen sarjakuvan genre, on aiheena takuuvarma yleisövetonaula japanilaiseen populaarikulttuuriin keskittyvissä harrastajatapahtumissa, joista Animecon on suurin. Japanilaisen sarjakuvan genreistä yaoi on suosituimpia suomalaisten harrastajien piirissä – tai vähintäänkin sen harrastajat ovat näkyvimpiä.

Kasvavan ruumiin rajoilla

Ruotsalaisten nuorten käsityksiä seksistä ja internetistä
Se Mig – Unga om sex och internet (2009)

Nuoret ja internet: yhdistelmä, jota voi niin arkiajattelun kuin tutkimuksen tasolla lähestyä lukemattomista suunnista. Vastikään julkaistussa ruotsalaisessa tutkimusraportissa yhtälöön on lisätty seksi ja seksuaalisuus. Ruotsin nuorisohallituksen julkaisussa (Se Mig – Unga om sex och internet) kartoitetaan useiden osatutkimusten kautta 13–25-vuotiaiden nuorten kokemuksia ja asenteita liittyen eroottisten omakuvien esittämiseen, seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja kaupalliseen seksiin internet-ympäristössä.

Nuoret ja seksi

Nuoret ja seksi -teemasarjassa pohditaan, miten nuorten seksuaalisuus näkyy internetissä, millaista seksuaalisuutta voi opettaa, mitä on nuoren seksuaalisuuden ammatillinen tukeminen sekä millaisesta nuoren tytön elämästä teiniraskaus kertoo. Teemasarjan on toimittanut Vaula Tuomaala.

Pietarin teiniabortit

Katsoin juuri Ylen Areenalta ykkösdokumentin, joka jäi katsomatta sunnuntaina lokakuun 4. päivä. Mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Sillä mikään tv-ohjelma, ei edes elokuva, ole pysähdyttänyt, hätkähdyttänyt ja ihan itkettänyt pitkään aikaan niin paljon kuin tämä dokumentti Pietarin teiniaborteista. Syynä voimakkaaseen reagoimiseeni on varmasti se, että kaksi omaa tytärtäni ovat nyt jo jopa vanhempia kuin dokumentin lapsena raskaaksi tulleet tytöt, ja toisaalta myös se, että olen itse teiniäidin tytär.

Sivut