Keho, mieli, seksuaalisuus

Lyhyt johdatus isyyden vaihtoehtoiseen historiaan

Esitelmä 27.8.2010 Isyyden ihanteet, arki ja kokemukset – raportti isyyden tutkimuksesta -julkistamistilaisuudessa.

Käsillä olevan raportin Isyyden ihanteet, arki ja kokemukset – raportti isyyden tutkimuksesta ensimmäisessä osassa tehtävänäni on ollut selvittää, millaista tutkimustietoa meillä on isyyden historiasta ja miten isyyden mallit ovat tämän tiedon valossa muuttuneet. Aikaväli ulottuu 1700-luvulta tähän päivään.

Pojista isiksi

Kommentin Pojista isiksi? -teemasarja luotaa isyyden tutkimusta ja nykytilaa.

Mitä isyyden ihanteista ja arjesta tiedetään? Millainen on oikeanlainen isyys ja mitä odotuksia isyyteen liitetään? Millaista on isien arki? Miten ne ovat vaihdelleet eri vuosikymmeninä ja -satoina?

Nuoret ja seksuaalisuus

Tässä Kommentin teemasarjassa käsitellään nuorten seksuaalisuuteen liittyviä ilmiöitä ja ajankohtaisia aiheita. Seksuaalisuus ylipäätään on aihepiirinä laaja. Teemasarjan kirjoituksilla on tarkoitus lähestyä aihepiiriä innovatiivisesti ja nuorten yksilöllisen erilaisuuden huomioivalla tavalla.

Vähän enemmän toimintaa – ELVIS-kuntoutushanke

Little less conversation, little more action.
Tämä Elvis Presleyn kappale voisi olla myös ELVIS-hankkeen mottona.

ELVIS on Niemikotisäätiön nuorille aikuisille, 18-35-vuotiaille, mielenterveyskuntoutujille suunnattu kolmevuotinen kehittämishanke, jota RAY tukee. Se perustuu ohjattuun toiminnalliseen vertaistukimalliin, eli GFP-malliin, ELVIS-hankkeen projektipäällikkö Markus Raivio kertoo. ELVIKSESSÄ lähdetään siitä, että kuntoutujilla on ominaisuuksia ja kykyjä, joita he voivat hyödyntää omassa kuntoutumisessaan.

Homottelukulttuuri

Kun seksuaalivähemmistöön kuuluvat nuoret kokevat painetta olla näkymättömiä kouluympäristöissä, ovat erilaisten negatiivisten lieveilmiöiden syntyminen todellinen riski. Näistä negatiivisista ilmiöistä haluan tässä kirjoituksessa nostaa esiin nuorten keskuudessa vallitsevan puhekulttuurin, jossa yleisesti käytetyt haukkumasanat ovat homo tai lesbo. Tätä puhekulttuuria on selkeästi havaittavissa entistä nuorempien koululaisten keskuudessa. 

Nettiahdistelu

Internetin chateissa ja muissa sosiaalisen median ympäristöissä kohdistuu nuoriin poikiin ja tyttöihin seksuaaliseksi ahdisteluksi luokiteltavaa toimintaa. Se voi koskettaa ketä tahansa sosiaalisen median ympäristössä kommunikoivaa nuorta.

Stigma, negatiivinen leima ja perusoikeudet

Seta ry:n järjestämää Pride-kulkuetta vastaan tehty väkivaltainen hyökkäys on synnyttänyt runsaasti keskustelua kuluneen kesän aikana. Tässä kirjoituksessani haluan pohtia tapahtuneen pohjalta syntyneiden keskustelujen, sekä niissä esitettyjen mielipiteiden mahdollisia vaikutuksia.

Miesten syömishäiriöt

Toukokuun alussa on ollut eri medioissa esillä aihe, joka on aiemmin ollut puheenaiheena enemmänkin keskusteltaessa tyttöjen ja naisten ulkonäköön liittyvistä ulkoisista paineista. Tämänkertaisen keskustelun on aktivoinut uutisoinnit erään englantilaisen muotiketjun selkeästi alipainoista nuorta miestä esittävistä mallinukeista, sekä niiden mahdollisesta negatiivisesta vaikutuksesta nuorten poikien ja miesten ulkonäköpaineisiin.

Nuorten miesten seksuaaliterveydestä

Turvallisemmasta seksistä puhuminen nuorten miesten kanssa on jatkuva haaste ammattilaisille. Poika- ja mieserityisiä palveluita Suomen mittakaavassa ei tarjota mielestäni riittävästi. Muutamia avaintoimijoita työskentelee näiden teemojen ympärillä, esimerkkeinä Aids-tukikeskus ja Väestöliitto.

Kuinka paljon virtuaalinen ympäristö vaikuttaa nuoren käyttäytymiseen?

Omassa työssäni olen usean vuoden ajan tehnyt töitä eri-ikäisten miesten parissa, sekä kasvokkain tapahtuvissa henkilökohtaisissa tapaamisissa, että virtuaalisessa Internet-ympäristössä. Olen selkeästi havainnut, että Internetissä tehtävä työ tuottaa varsinkin miesten kohdalla enemmän tuloksia, erityisesti silloin kuin keskusteluissa ovat teemoina miesten intiimeiksi koetut ongelmat, kuten seksuaalisuuteen, sukupuoli-identiteettiin tai ihmissuhteisiin liittyvät kysymykset.

Sivut