Keho, mieli, seksuaalisuus

Hiv-tartuntoja ja harhaluuloja

Maailman aids-päivää vietettiin jälleen kerran 1.12 ja tänä vuonna Maailman aids-päivän toimikunta Suomessa tilasi Taloustutkimukselta kyselyn, jonka avulla kerättiin materiaalia suomalaisten tietotasosta sekä asenteista liittyen hi-virukseen. Kyselyyn osallistui yhteensä 1006 vastaajaa. Tässä kirjoituksessa nostan esille 20-29 vuotiaiden nuorten ja nuorten aikuisten vastausten perusteella saatuja tuloksia. Keskityn muutamiin mielestäni oleellisimpiin tuloksiin liittyen perustason tietoihin sekä asenteisiin hi-viruksen tartuntatavoista ja hiv-testauksesta.

Parisuhdetaidoista

Ihmissuhdetaidoista ja parisuhteiden toimivuudesta keskusteltaessa on painopiste useimmiten aikuisten suhteissa. Mielestäni nuoret hyötyisivät mitä suurimmassa määrin erityisestä parisuhdekasvatuksesta. Parisuhde on kuitenkin eräs tärkeimmistä kiintymyssuhteista, jolta odotetaan läheisyyttä ja turvaa.

Paha vapaa-aika

Paha vapaa-aika -työryhmässä nuorten elämään liittyvä paha ja pahuus sai monenlaisia merkityksiä. Alustuksissa teemaan löydettiin kytköksiä niin kuolemasta kuin nettipokeristakin sekä siitä, ettei nuorten elämänkulku aina seuraa normaalina pidettyjä uomia. Viiden alustajan lisäksi paikalla oli runsaat 20 aktiivista keskustelijaa.

 

Nuorten traumatisoituminen

Traumaattiset kokemukset vaikuttavat jokaiseen yksilöllisesti, eikä vaikutuksia voi koskaan täysin ennakoida. Erityisen vakavia vaikutuksia seuraa esimerkiksi lapsena tai nuorena tapahtuneesta seksuaalisesta traumatisoitumisesta. Tämä trauman muoto vaikuttaa ihmisen persoonallisuuteen ja elämään kokonaisvaltaisella tasolla.

Kiehtova seksuaalisuus

Maahanmuuttajataustaisten naisten ja tyttöjen seksuaalisuus nousee usein keskeisellä tavalla esille niin julkisessa maaahanmuuttokeskustelussa kuin viranomaistyössä. Näin on esimerkiksi Suomeenkin rantautuneissa uutisjutuissa, joissa ollaan huolissaan kunniamurhista, ympärileikkauksista tai tyttöjen sosiaalisesta ja seksuaalisesta liikkumavapaudesta. Useasti huolella on varmasti syynsä, mutta hyvin usein huoli on myös ylimitoitettua.

Käsiteltävä varovasti – särkyvää! Otteita eletystä elämästä

Sosiologi, feministi ja yh-äiti Dorothy E. Smith korosti jo 1980-luvulla teoksessaan The Everyday World as Problematic (1987) arjen, henkilökohtaisen ja elettyjen kokemusten – ruumiillistuneen tiedon, merkityksellisyyttä tutkimuksen teossa.

Seksiriippuvuus

Seksiriippuvuus näkyy enenevässä määrin myös nuorten parissa työskennellessä. Onkin tärkeää että ammattilaiset ovat tietoisia seksiriippuvuuden peruspiirteistä. Tämä mahdollistaa varhaisen puuttumisen ja tarvittaessa palveluohjauksen eri tukipalveluiden piiriin. Jos nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset eivät ole asian suhteen hereillä, voi nuoren seksiaddiktio jäädä havaitsematta. Ammattilaisten lisäksi myös vanhemmille nuoren seksiaddiktion käsittely on haastavaa.

Kiusaaminen ajaa HLBT-nuoria itsemurhiin

Haluan nostaa esille mielestäni vakavan ja vaietun ilmiön, eli seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien nuorten keskuudessa tapahtuvat itsemurhat. Viime viikkoina julkaistujen uutisten mukaan esimerkiksi Yhdysvalloissa on lyhyen ajan sisällä tehnyt itsemurhan kuusi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuulunutta nuorta.

Nuorten hiv-tartunnat

3.10.2010 julkaistiin Aamulehdessä uutinen, jossa kerrottiin ajankohtaista asiaa nuorten hiv-tartunnoista. Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä on kuluneen vuoden aikana hiv-tartuntojen määrä 20–30-vuotiaiden nuorten keskuudessa lisääntynyt selvästi. Tampereen yliopistollisen keskussairaalan infektiolääkäri Jukka Lumion mukaan Pirkanmaalla on tänä vuonna todettu korkea lukumäärä hiv-tartuntoja. Syyskuun loppuun mennessä hiv-tartuntoja oli todettu 18 tapausta. Tämä on poikkeuksellisen suuri luku, koska normaalisti vuositasolla hiv-tartuntoja todetaan Pirkanmaalla alle 9. Tänä vuonna on tullut ilmi kuusi 20–30-vuotiaan nuoren tartuntatapausta, jotka infektiolääkärin mukaan liittyvät toisiinsa.

Seksuaalikasvatusta Ugandassa

Ugandassa tytöille Senga, eli isän sisko on ollut se henkilö, jolta on perinteisesti opittu kuukautisista, naiseudesta, seksistä ja vaimona olemisesta. Ugandalaisessa perhekulttuurissa seksistä ja seksuaalisuudesta puhuminen ei ole ollut yleistä. Tämän vuoksi Sengan rooli on aiemmin ollut erityisen tärkeä. Nykyään Sengat eivät ole enää niin yleisiä, joka onkin jättänyt aukon nuorten seksuaaliterveystietoisuuteen. Vaikka entinen systeemi Sengoineen ei ollut aukoton muun muassa puutteellisen tiedon vuoksi, oli nuorella tällöin ainakin joku, johon tukeutua seksiin ja seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa.

Sivut