Keho, mieli, seksuaalisuus

Lastensuojelun tieto ja tutkimus – Asiantuntijoiden näkökulma

Lastensuojelun tieto ja tutkimus näyttäytyy pirstaleisena ja hajanaisena. Elina Pekkarinen (2011) on selvittänyt Lastensuojelun tieto ja tutkimus -hankkeen tutkimusraportissaan lastensuojelun asiantuntijoiden näkemystä lastensuojelututkimuksen nykytilasta ja tarpeista fokusryhmähaastattelun avulla.

Vastarintaliike pitää tuhota

Koti-isä Jukka Laajarinne lienee kirjoittanut vuoden rohkeimman pamfletin. Hänen keskeinen viestinsä on selvä: lasten tulisi kasvaa itsenään, ei sellaisiksi kuin aikuiset haluaisivat heidän kasvavan.

”Heidän tietonsa siirtyy minun ruumiiseeni”

Kun he saapuvat, ei heillä useinkaan ole mukana muuta kuin kehonsa. Kehonsa muistissa he kantavat traumojaan: pelkoa, väkivaltaa, hengenuhkaa, jopa kidutuskokemuksia. Kun kaikki on epävarmaa, muuttuu liike katkonaiseksi. Vain vahvimmat selviytyvät tänne asti: nuoret aikuiset, useimmiten miehet – joskus kokonaiset perheet. Lapset ovat usein seuranneet vierestä vanhempiensa pahoinpitelyä – tai toisinpäin.

Kiusaamisesta kunnioitukseen

Nuorisotutkimuslehden 2/2011 teema on Väkivalta ja kiusaaminen. On kulttuuriamme kuvaavaa, että traumojemme keskeisenä syynä on kiusatuksi ja pahoinpidellyksi tuleminen, ja ehkä tätäkin vielä yleisemmin laiminlyövässä ja vähättelevässä vuorovaikutuksessa kituminen. Suomalaisten kiintymyssuhteiden on todettu olevan keskimääräistä välttelevämpiä, ja vuorovaikutuksen haavoittavuus onkin kulttuurimme kipukohtia.

Välineitä sukupuolisensitiiviseen seksuaaliseen väkivaltatyöhön

Seksuaalisuus on erityisen haavoittuva osa-alue. Kaikenlainen väkivalta vaikuttaa negatiivisella tavalla nuoren hyvinvointiin. Hoitamattomana lapsuudessa ja nuoruudessa koetut väkivallankokemukset kasaantuvat ja voivat muuttua ylisukupolvisiksi.

Vertaisryhmätoiminnasta

Vanhemmille tarkoitettu vertaisryhmätoiminta on parhaimmillaan turvallinen ympäristö, jossa voi ryhmän avulla löytää uusia keinoja vanhemmuuden tukemiseksi. Nuorten kriisipiste järjestää vertaisryhmätoimintaa niille vanhemmille, joiden lapsen seksuaalinen identiteetti on tuonut mukanaan uusia vanhemmuuteen liittyviä kehityshaasteita.

Seksuaalikasvatus kouluissa

Kouluissa tarjottavalla ammatillisella seksuaalikasvatuksella on suuri merkitys poikien seksuaaliterveyden kannalta.  Pojat eivät keskustele kokonaisvaltaiseen seksuaalisuuteensa liittyvistä asioista vertaistensa tai edes omien vanhempiensa kanssa toisin kuin tytöt. Kouluilla onkin mahdollista ammatillisen seksuaalikasvatuksen kautta vaikuttaa poikien seksuaalikäyttäytymiseen.
 

Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa

Seksuaalinen kehitys on koko elämän mittainen prosessi. Maailman terveysjärjestön aloitteesta on julkaistu poliittisille päättäjille, opetus- ja terveydenhuollon viranomaisille ja asiantuntijoille tarkoitettu Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa -teos.

Nimestä minut tunnen

Sukupuolivähemmistönuoret julkaisivat juuri hienon ja kunnioittavan tuotoksen - ”Muu, mikä? sukupuolivähemmistönuorten visio 2020”. Sen soisin kuuluvan kaikkien nuorten kanssa työskentelevien lukukokemuksiin. Vision kannessa lukee: ”Tuntuu siltä, että oon hankala ja että vaadin erityiskohtelua kun haluan vaan tulla kohdatuksi omana itsenäni niin kuin kaikki muutkin.”.

Johdanto: Nimestä minut tunnen

Me ammattilaisina ja palveluntarjoajina pyrimme aina mahdollisuuksien mukaan kuuntelemaan asiakkaitamme, eli niitä henkilöitä, joita varten työtä teemme. Valitettavasti tämä ei aina ole mahdollista, jolloin asiakkaan oma ääni, tarpeet ja toiveet pysyvät hiljaisena tietona. Tällöin asiakkaan oman elämän asiantuntijuus pysyy näkymättömissä, eivätkä tuotetut palvelut muodostu hyödyksi käytännön tasolla, eli asiakkaan arjessa. Aina ei asiakkailta voi edellyttääkään aktiivisuutta, jos elämäntilanne on syystä tai toisesta heille erityisen kuormittava.

Sivut