Kasvatus, kasvaminen, kehitys

Populaarikulttuuri kasvattajana

Nuorisoa ei kiinnosta nykyisin politiikka, eivätkä he tiedä siitä mitään. Tästä on puhuttu paljon viime aikoina. Nuoret sen sijaan katsovat tv:tä ja käyttävät internetiä ja tietävät näistä asioista paljon. Sen tähden mediakasvatuksen piireissä on jonkin aikaa mietitty miten tätä nuorten tietämystä ja kiinnostusta populaarikulttuuriin voitaisiin hyödyntää peruskoulujen opetuksessa.

Nuorisokasvatus NYT!

Elina Nivalan ja Mikko Saastamoisen vuonna 2007 toimittama Nuorisokasvatuksen teoria – perusteita ja puheenvuoroja koostuu artikkeleista, joista ensimmäinen luo pohjaa kirjalle ja muodostaa lukijalle alustavan mielikuvan nuorisokasvatuksesta.

Sivut