Kasvatus, kasvaminen, kehitys

Nuoret lastensuojelussa

Lastensuojelun tieto ja tutkimus -hankkeen verkostokoordinaattori kirjoittaa LasTut lentämään-blogissaan nuorista lastensuojelussa. Mitä nuorten hyväksi pitäisi tehdä?

Tyttöjen välisestä ystävyydestä

Leena Lehtolaisen kirja nivoo yhteen kaksi poliittisesti ajankohtaista ongelmavyyhteä: Afganistanin demokratisoitumiskehityksen ja kotoisen kulttuurien yhteentörmäyksen, jossa maahanmuuttajaperheiden Suomessa kasvaneet nuoret joutuvat luovimaan yhtäältä omien perinteidensä ja toisaalta länsimaisen arvomaailman välillä.

Hiekkalaatikkosysteemi

Hiekkalaatikolla käy kuhina. Suurin hiekanmättäjä uhoaa: ”kun minä tulen isoksi, määrään kaikki töihin”. Omaa kakkuaan taputteleva tormakka neito tokaisee, että hänpä laittaa kaikki kouluun. Ja sellaiseen kouluun, missä kaikista tulee äkkiä isoja. Toinen toistaan komeampia kakkuja syntyy pitkä rivi. Kunnes hiekkalaatikon reunalla pitkään norkoillut kurahousukansalainen tulee ja astuu suurimman kakun päälle näin sanoen ”kun minä tulen isoksi, niin minäpä teenkin mitä minä haluan”.

Parisuhdetaidoista

Ihmissuhdetaidoista ja parisuhteiden toimivuudesta keskusteltaessa on painopiste useimmiten aikuisten suhteissa. Mielestäni nuoret hyötyisivät mitä suurimmassa määrin erityisestä parisuhdekasvatuksesta. Parisuhde on kuitenkin eräs tärkeimmistä kiintymyssuhteista, jolta odotetaan läheisyyttä ja turvaa.

Ensin työ sitten huvi – vai miten se oli?

Tiivis työryhmä nuorten vapaa-ajan ja institutionaalisten velvollisuuksien välisestä suhteesta houkutteli täyden seminaarihuoneellisen keskustelijoita. Ryhmän aloitti Itä-Suomen yliopiston työryhmä Terhi Halonen, Päivi Harinen, Leila Hurmalainen, Tuula Joro ja Sirja Möttönen esitelmällään, joka pohjautui asiantuntijahaastatteluihin nuorten tukemiseen liittyvistä haasteista Suomen reuna-alueella.

Nuorisotyö ja vapaa-aika

Keskustelevaan Nuorisotyö ja vapaa-aika -työryhmään osallistui nuorisotyön tutkijoita, kunnallisen nuorisotyön ammattilaisia ainakin neljästä eri kunnasta, järjestöjen edustajia ja nuorisotyön kouluttajia. Näin se tarjosi alustan nuorisotyön luonnetta ja muutosprosesseja käsitelleeseen vuoropuheluun. Notkeasti soljunut keskustelu osoitti, että keskustelufoorumien luominen nuorisotyön ympärille on sekä tarpeellista että hyödyllistä. Aika loppui ennen puheenaiheita. Moni oivallus jäi jakamatta.

Paha vapaa-aika

Paha vapaa-aika -työryhmässä nuorten elämään liittyvä paha ja pahuus sai monenlaisia merkityksiä. Alustuksissa teemaan löydettiin kytköksiä niin kuolemasta kuin nettipokeristakin sekä siitä, ettei nuorten elämänkulku aina seuraa normaalina pidettyjä uomia. Viiden alustajan lisäksi paikalla oli runsaat 20 aktiivista keskustelijaa.

 

Suomen laki estää suomalaisen yliopiston osallistumisen eurooppalaiseen yhteistutkintoon

Tiedän Opetus- ja kulttuuriministeriön ja suomalaisten yliopistojen rakentavan ja edistävän yhtenäistä eurooppalaista koulutusaluetta ja kansainvälisten yhteistutkintojen valmistelua. Silti väitän, että Suomen lainsäädäntö uhkaa estää Tampereen yliopiston osallistumisen eurooppalaiseen maisterikoulutuksen yhteistutkintoon.

Ajattelun kuperkeikat

Suurpääkirjoituksessa käsitellään Sandra Nasser El-Dinen palkittua pro gradu -työtä uudelleen- ja vastaanlukemisen metodeilla. Nasser El-Dinelle representaatioiden muovaaminen muslimikultuuureista merkitsee tasapainoilua sen välillä, ettei tutkija turhaan vahvista vallitsevia negatiivisia stereotyyppejä, muttei toisaalta myöskään kaunistele todellisia sortavia käytäntöjä niihin törmätessään.

Puhukaa rasismista, ei rasismista puhumisesta

Joensuulainen Meille saa tulla -kansalaiskampanja julkaisi joulukuussa kampanjan nimeä kantavan kirjan. Siinä eri elämänalueilta tulevat kirjoittajat pyrkivät löytämään ratkaisuja rasismiin ja sen kohtaamiseen liittyviin ongelmiin sekä tuovat esiin keinoja, joilla rasismiin voi puuttua. Tiiviit, parin sivun mittaiset tekstit toimisivat mielestämme keskustelunherättäjinä oppitunneilla, seminaareissa sekä erilaisissa koulutuksissa.

Sivut