Hallinta, kontrolli

Nuorilla on yksi huoli ylitse muiden

Kun nuorilta kysytään heidän huolenaiheistaan, korkeimmalle nousee ilmastonmuutos. Vuoden 2008 nuorisobarometrin vaihtoehdoista se aiheutti eniten epävarmuuden ja turvattomuuden kokemuksia. Vuoden 2006 vaalikyselyssä enemmistö nuorista piti ilmastonmuutosta tärkeämpänä kuin mitään muuta poliittista kysymystä.

Mielen Osoituksen Tunne – kokemuksia pariisilaisilta kaduilta

Kävelen 5-vuotiaan lapseni kanssa päiväkotiin. Pariisin kadulla alkaa viikoittainen Mielen Osoitus: lapsi näyttää tunteensa ja vetoaa aikuisen tunteisiin. Hän tekee sen julkisesti, kaihtamatta ja yleisöä hakien. En halua kävellä, en halua päiväkotiin. Äidin vastaus on niin ikään tunteellinen: hän turhautuu (joko taas), on nolo (älä nyt noin äänekkäästi), yllättynyt (tällä kertaa mieltä osoitetaankin siskolle), tyytyväinen (lapsella on ainakin omaa tahtoa), huojentunut (onneksi nämä ranskalaiset eivät ymmärrä suomen kieltä).

Eläinoikeusaktivismi herättelee ihmisiä ajattelemaan

Väitän, että suomalaiset eläinoikeusaktivistit ovat nykyisin aiempaa taitavampia politikoijia ja mediatoimijoita. Väitän, että aktivistit osaavat toteuttaa harkittuja kampanjoita ja artikuloida sanomansa aiempaa paremmin. Väitän, että asiapitoinen ja harkittu kampanjointi voi alkaa aiempaa enemmän näkyä ihmisten kulutusvalinnoissa.

Nuoret eivät pääse traditiota pakoon

Ainoa minua aidosti kohahduttanut ajatus, johon olen Nuorisotutkimusverkoston julkaisujen kustannustoimittajana kahden vuoden aikana törmännyt, löytyy Leo Straniuksen ja Mikko Salasuon toimittamasta verkkojulkaisusta Talonvaltaus liikkeenä – miksi squat ei antaudu? Siinä Elina Mikolan nimetön haastateltava toteaa kirjoituksessa ”Haluis, että kaikilla olis sellaisia paikkoja”:

Tasa-arvoa yhteiskuntaan – kansalaiset nimettömiksi

Alkusyksyn vaelluksen jälkeen olen saanut jalan ranskalaisen rasisminvastaisen järjestökentän oven rakoon. Erityisesti olen seuraillut SOS Racisme -järjestön toiminnan lähtökohtia ja käytäntöjä – tämä järjestö kun kuuluu Ranskan näkyvimpiin rasisminvastaisiin kansalaisjärjestöihin. Viime viikonlopun tarkkailin sitä, millä tavoin järjestö kouluttaa rasisminvastaisia vapaaehtoistoimijoita. Kovassa koulussa ovat, mutta tähän palannen joskus toiste.

Kunnalliset palvelut toimivat erinomaisesti!

Minä väitän tänään 27.10.2009, että kunnalliset palvelut toimivat hyvin ja lasten ja nuorten palvelut myös. Tai tarkennetaan sen verran, että minulla on kunnallisista palveluista hyviä kokemuksia. Seuraavassa todistajanlausunto:

Hiljaisuuden koodi elää ja voi paksusti

Koulusurmatutkimusten mukaan yksi vaikuttava tekjiä koulusurmien synnyssä on, että nuorilla oleva tieto toisen nuoren väkivaltaisista aikeista ja fantasioista ei tule aikuisten tietoon. Tätä ilmiötä kutsutaan hiljaisuuden koodiksi.

Toimikaa rohkeasti (maailman) kansalaiset!

Väitän että opimme ensin liikkumaan ja puhumaan, jonka jälkeen meidät lamautetaan istumaan hiljaa paikoillamme ja unohtamaan oma aktiivisuutemme*.

Sivut