Hallinta, kontrolli

Ei-paikkojen arkinen politiikka

Valoisana kesäyönä ei sopivaa nukkuma-asentoa meinaa löytyä millään. Aurinko on aina joko laskussa tai nousussa, eivätkä kesämökin keveät ikkunaverhot pysty estämään valon siivilöitymistä makuukamariin. Kun käsivarren tai tyynyn saa lopulta aseteltua sopivasti silmien eteen, aktivoituu toinen aisti: hiljaisuudesta alkaa erottua hienovarainen ininä. Muutamassa hetkessä se paisuu hermoja raastavaksi ujellukseksi, joka on saatava loppumaan. Sääski. Hyttynen. Itikka. Moskiitto. Isokin mies saattaa tuntea itsensä varsin pieneksi tämän kesäisen yövieraan rinnalla. Onko pirullisempaa olentoa keksitty ihmistä piinaamaan? Sitä monesti miettii ilmaa läiskiessään ja seiniä takoessaan.

Teinikarkotin

Lahden kauppakeskus Triossa kokeiltiin loka–marraskuussa 2009 tiettävästi ensimmäistä kertaa Suomessa niin sanottua teinikarkotinta. Tämä monissa Euroopan maissa käytössä oleva ja nopeasti yleistynyt Mosquito alarm tuottaa korkeaa hälyääntä, joka on taajuudeltaan sellaista, että vain alle 25-vuotiaiden väitetään kuulevan sen. Pidempi oleskelu äänen kuuluvuusalueella voi olla nuorille sietämätöntä.

Pojat ja turpiin ottamisen taito

Minä väitän, että poikakulttuurissa rakentuva lojaliteettilaskelmointi harjaannuttaa työelämän pelisääntöihin.

Kunnat eivät ota huomioon suurinta käyttäjäryhmäänsä

Kunnissa ei toteudu hallituskauden tavoite osallisuuden edistämiseksi

Minä väitän, että kunnat eivät ole vielä täyttäneet hallituskauden lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman tavoitetta, jonka mukaan jokaisen kunnan tulee järjestää aktiivinen lasten ja nuorten vaikuttamis- ja kuulemisjärjestelmä vuoteen 2010 mennessä. Hyvin suuressa osasta kunnista ei vielä järjestelmää ole luotu tai se on vajavainen.

Nuorisotyöttömyys. Nyt!

Väitän, että Suomen talouspoliittinen eliitti unohtaa nuorisotyöttömyyden. En kuitenkaan tarkoita sanoa, että tunnuslukuja ei seurattaisi tai että teemaa ei pidettäisi esillä. Unohtaminen tapahtuu priorisoinnin kautta. Ja tällä hetkellä jo pitkään on ollut vain yksi pääteema, jonka ympärille Suomen taloudellinen selviäminen, kestokyky, kilpailutalous kiedotaan. Tarkoitan työurien pidentämistä ja eläköitymiskysymystä.

Yhteinen suunnittelu voi jäädä näennäiseksi huolipaperiksi

Sosiologi Mirja Määttä Kuopiosta väittää, että yhteinen suunnittelu voi jäädä näennäiseksi huolipaperiksi.

Vain kipu ja kuolema todella pakottavat hidastamaan

Minä väitän, että vain kipu ja kuolema todella pakottavat hidastamaan nykymaailmassa.

Kapteeninvalintatilanne

…koulun liikuntatunneilla kapteeninvalintatilanne näyttäytyy liikuntaryhmän sisäisenä oppilaiden välisenä valtakuviona, liikunnallisten taitojen performanssina ja pahimmillaan myös häpeän näyttämönä... *

…Ja minä seison hölmistyneenä kentällä kun puolet joukkueesta ei suostu pelaamaan ja joillain on paha mieli ja joku kertoo opelle…**

Nuorisotyöstä ja yhteiskunnasta

Nuorisotyö saa eri maissa erilaisia muotoja. Tony Jeffsin ja Mark K Smithin toimittamassa teoksessa Youth Work Practice tarkastellaan nuorisotyötä Brittein saarten näkökulmasta. Se tarjoaa kiinnostavan vertailunäkökulman suomalaiseen nuorisotyöhön. Teoksessa korostetaan järjestömuotoisen nuorisotyön merkitystä.

Aggressiivinen lähiökoulu: tahra kartalla?

Mitkä ovat ne ranskalaiset kehykset, joihin nuorisoilmiöitä pyritään asettamaan? Kysymys on noussut mieleeni useaan otteeseen seuratessani viime kuukausien mediakeskustelua ja tutkijoiden debattia nuorista. Yksi silmiinpistävä ero verrattuna suomalaiseen keskusteluun on täkäläinen tapa nähdä nuorisoasiat nimenomaisesti osana alue- tai kaupunkipolitiikkaa. Sama pätee myös tutkimukseen: nuoria lähestytään tilan kuluttajina ja tuottajina – tai paikan jähmettäminä vankeina. Kyse ei kuitenkaan ole mistä tahansa tilasta, eikä mistä tahansa nuoruudesta.

Sivut