Hallinta, kontrolli

Pakotettuna puolustamassa isänmaata

Vilho Kankareen postuumisti ilmestynyt omakohtainen romaani on virkistävä poikkeus suomalaisen sotakirjallisuuden valtavirtaan. Nyt 70 vuotta jatkosodan alkamisen jälkeen ei julkisessa keskustelussa vieläkään ole liiemmin tilaa kriittiselle pohdiskelulle.

Kohtaavatko varusmiesten mielenterveyspalveluissa kysyntä ja tarjonta?

Viikon väitteessä Nuorisotutkimusverkoston tutkijat Anni Ojajärvi ja Mikko Salasuo pohtivat varuskunnissa viime aikoina sattuneita kuolemantapauksia. Heidän mielestään armeijainstituutiolla tulisi olla erityistä herkkyyttä tunnistaa nykynuorten ongelmia sekä tarjota helppo pääsy tarvittaviin mielenterveyspalveluihin: varusmiesten mielenterveyspalveluissa kysynnän ja tarjonnan tulee kohdata. Ratkaisuksi he ehdottavat myös, että sotilaskoteihin olisi hyvä saada nuorisotyöntekijöitä etsivän nuorisotyön hengessä. 

”Heidän tietonsa siirtyy minun ruumiiseeni”

Kun he saapuvat, ei heillä useinkaan ole mukana muuta kuin kehonsa. Kehonsa muistissa he kantavat traumojaan: pelkoa, väkivaltaa, hengenuhkaa, jopa kidutuskokemuksia. Kun kaikki on epävarmaa, muuttuu liike katkonaiseksi. Vain vahvimmat selviytyvät tänne asti: nuoret aikuiset, useimmiten miehet – joskus kokonaiset perheet. Lapset ovat usein seuranneet vierestä vanhempiensa pahoinpitelyä – tai toisinpäin.

A riot is the language of the unheard

The Riots of London started out as a peaceful demonstration in Tottenham over the fatal police shooting of Mark Duggan, aged 29 and father of four children. About 120 people were marching towards Tottenham Police Station on Saturday, demanding official acknowledgement that Mark had been killed 36 hours after the shooting occurred. Three hours later violence escalated, and soon buildings were set on fire.

Monikulttuurisuus, suomalaisuus ja rasismi puolueiden vaaliohjelmissa

Millaisen kannan puolueiden vaaliohjelmat ottavat monikulttuurisuuteen? Millainen on suomalaisuuden yhteisö puolueiden näkökulmasta katsottuna? Mitä avoin Suomi puolueille tarkoittaa? Entä rasismi ja sen vastustaminen? Tutkijat asettuvat puntaroimaan tällaisia kysymyksiä kirjoitussarjassa, jonka taustalla on Muuttuva kansalaisyhteiskunta -hankkeen yhteistyö.

Toden puhuminen tutkimuksen kriteerinä

Totuus on tärkeä kriteeri tutkimuksessa, ja siihen ei saa koskaan suhtautua ylimielisesti, vaikka meillä olisi kuinka erilaisia totuuskäsityksiä. Se on kuitenkin myös vaarallinen väline, koska totuuden arvioiminen ja arvottaminen on vain harvoin itsestään selvää. On tilanteita, joissa siihen liittyvää valtaa voidaan käyttää. Yllätyksekseni jouduin itse hetki sitten tilanteeseen, jossa nuorten tutkimisen ehdoksi tuli toden puhuminen.

Toden puhuminen tutkimuksen kriteerinä

On selvää, että nuoria, etenkin alle 18-vuotiaita koskevan tutkimuksen sääntelyssä käytetään erilaisia kriteereitä kuin aikuisten kohdalla ja että kriteerit voivat asettaa melkoisia haasteita ja joskus jopa esteitä lasten ja nuorten tutkimiselle. Arja Kuula kirjoitti vaikuttavan raportin Irlannin tutkimuseettisestä sääntelystä Kommentti -palstalla ja toi näkyväksi sen, kuinka vahvasti alaikäisten tutkimista säädellään siellä;  käytännössä kyse on lähes siitä, että alaikäisten tutkimus estetään tai se tehdään hyvin epätarkoituksenmukaiseksi.

Nuoret lastensuojelussa

Lastensuojelun tieto ja tutkimus -hankkeen verkostokoordinaattori kirjoittaa LasTut lentämään-blogissaan nuorista lastensuojelussa. Mitä nuorten hyväksi pitäisi tehdä?

Ensimmäiset kuukaudet Sellon kirjastossa

Siviilipalvelusmies Santeri Salo kertoo palveluspaikastaan Sellon kirjastossa kolmannessa sivaripäiväkirjassaan.

Puhukaa rasismista, ei rasismista puhumisesta

Joensuulainen Meille saa tulla -kansalaiskampanja julkaisi joulukuussa kampanjan nimeä kantavan kirjan. Siinä eri elämänalueilta tulevat kirjoittajat pyrkivät löytämään ratkaisuja rasismiin ja sen kohtaamiseen liittyviin ongelmiin sekä tuovat esiin keinoja, joilla rasismiin voi puuttua. Tiiviit, parin sivun mittaiset tekstit toimisivat mielestämme keskustelunherättäjinä oppitunneilla, seminaareissa sekä erilaisissa koulutuksissa.

Sivut