Hallinta, kontrolli

Avaus yhteiskuntatakuun nuorisotutkimukselliseksi arvioimiseksi

Neljä nuorisotutkimuksen näkökulmaa yhteiskuntatakuun tutkimiseen..

Yhteiskuntatakuu: Havaintoja nuorten kuulemisen prosessista

Tukea tarvitsevat tai ”moniongelmaiset” tai ”maahanmuuttajataustaiset” nuoret uhkaavat jäädä tällä toisellakin kierroksella hiljaisiksi.

Nuorten yhteiskuntatakuu 2013: historiallisten talkoiden kriittistä kommentointia

Päättäjiltä puuttuu kylmän talous- ja koulutusfaktatiedon ylittävää nuorten arkea ja kulttuureja ymmärtävää tutkimustietoa.

Sama kategoria, eri elämäntilanteet

Hyvä yhteiskunta välittää jäsenistään, eritoten niistä, jotka ovat heikoimmilla.

Onnistuuko nuorten työttömien aktivointi?

Nuorisotyöttömyyskeskustelussa esiintyy usein toistettuja väitteitä ja vaatimuksia, joilla on ääneen lausumattomia taustaoletuksia.

Egyptin nuoret uutta Egyptiä rakentamassa: Kansannousun jälkeinen poliittinen toiminta

Egyptissä on lukuisia nuorisojärjestöjä, joista useat on perustettu vallankumouksen jälkeen.

Kuntaliitosten myötä lisääntyvät välimatkat eriarvoistavat nuorten elämää

Väitän, että osa kuntauudistusten säästöistä saattaa siirtyä kuntalaisten maksettavaksi. Kärsijöiksi joutuvat tällöin nuoret.

Tartu hetkeen hinnalla millä hyvänsä

Mainokset luovat mielikuvia siitä, millainen on hyvä elämä, mitä elämältä täytyy haluta.

Nuorisotutkimuksen tieto ja menetelmät

Tampereen yliopiston yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön opiskelijat pohtivat Nuorisotutkimuksen tieto ja menetelmät: -kurssinsa kirjoituksissa nuorisotutkimuksellisten teosten tietokäsityksiä ja teosten kirjoittajat kommentoivat heidän kirjoituksiaan.

Puolustuskannalla. Nuorisobarometri 2010.

Puolustuskannalla-teoksessa käsitellään Nuorisobarometri 2010 -kyselytutkimuksen tuloksia. Teoksen alussa on Sami Myllyniemen kirjoittama tulososio, ja kirjan jälkimmäinen osa koostuu eri tutkijoiden kirjoittamista artikkeleista, jotka syventävät Nuorisobarometrin tutkimusteemoja. Nuorisobarometri 2010 tutki nuorten arvoja ja asenteita teemoinaan ulko- ja turvallisuuspolitiikka.

Sivut