Vapaaehtoistyötä voisi brändätä

Vapaaehtoistyö on monimerkityksellistä toimintaa. Vapaaehtoiset toimijat ovat arjen apureita ja  ilon tuojia. Vapaaehtoistyötä voi tehdä eri tavoin esimerkiksi järjestöjen, seurakuntien, koulujen ja päiväkotien toimintojen puitteissa. Moni tapahtuma tai tilaisuus voisi jäädä toteutumatta, jollei vapaaehtoisia toimijoita olisi.

Vapaaehtoistyö käsitteenä kuitenkin kaipaisi mielestäni hieman tuuletusta ja avaamista. Vapaaehtoisuus ja toisten hyväksi toiminta on äärimmäisen arvokasta. Kun vapaaehtoistyö käsitteellisesti viittaa samanaikaisesti niin kovin erilaisiin toimintoihin, voi olla hyvinkin vaikeaa hahmottaa, mitä se kussakin yhteydessä tarkoittaa ja sisältää. Tai välillä voi olla haastavaa mieltää, mitä voisi vapaaehtoisena tehdä eri yhteyksissä. 

Siksi väitänkin, että vapaaehtoistyön terminologiaa voisi avata. Tarkoitan sitä, miten vaikkapa eri järjestöjen vapaaehtoisuuden muodoista puhutaan ja miten vapaaehtoisuuden eri tapoja tehdään näkyväksi. Monessakin kohti riittää, jos esimerkiksi järjestön nettisivuilla kerrotaan, millä tavoin voi toimia vapaaehtoisena, mitä se vaatii, mitä se antaa. Tai voiko vapaaehtoisena toimia, asuipa sitten Hangossa tai Utsjoella.

Kaikessa ei varmasti voi olla mukana mistä tahansa sijainnista käsin, mutta voisin hyvin olettaa, että esimerkiksi nettitekstien (vaikkapa blogikirjoitus tai nettisivujen päivitys) tai vaikkapa jonkun tapahtuman virittäminen voisivat onnistua, asuipa missä tahansa.

Brändäämisellä tarkoitan tässä yhteydessä sitä, että vaikka vapaaehtoistyön tekeminen on hyvin tärkeää, on sillä kuitenkin merkitystä uusien toimijoiden rekrytoinnin kannalta, miten toiminta esitetään ja esittäytyy. Brändäys voi yksinkertaisimmillaan olla vaikkapa nettisivuilla vapaaehtoistoimijoiden tarinoiden kertomista. Haastatteluita. Kuvia. Äänen antamista ja saamista. Mitä vapaaehtoisuus antaa, mitä se ottaa. Ja mitä merkitystä vapaaehtoisuudella on.

Pia Lundbom
Kirjoittaja toimii tutkijalehtorina Humanistisessa ammattikorkeakoulussa.