Eläinoikeusaktivismi herättelee ihmisiä ajattelemaan

Väitän, että suomalaiset eläinoikeusaktivistit ovat nykyisin aiempaa taitavampia politikoijia ja mediatoimijoita. Väitän, että aktivistit osaavat toteuttaa harkittuja kampanjoita ja artikuloida sanomansa aiempaa paremmin. Väitän, että asiapitoinen ja harkittu kampanjointi voi alkaa aiempaa enemmän näkyä ihmisten kulutusvalinnoissa.

Loppuvuodesta 2007 Oikeutta eläimille -yhdistys välitti tehotuotantoa käsittelevää kuvamateriaalia kaiken kansan nähtäville. Tehotuotanto.net -sivustolla kerrottiin toteutetusta tutkimuksesta ja eläinten huonoista elinolosuhteista. Keskustelun keskiössä olivat tehotuotantolaitokset ja koko tuotantoala, eikä niinkään kukaan yksittäinen tuottaja. Joulukuun 9. päivä 2009 Oikeutta eläimille -yhdistys välitti julkisuuteen syksyn 2009 aikana sikatiloilla kuvattua kuvamateriaalia (ks. sikatehtaat.fi). Oikeutta eläimille -ryhmän salaa sikaloilla kuvaamaa aineistoa näytettiin keskiviikkona 9.12.2009 Ylen A-Studiossa. Videomateriaalin julkistaminen sai välittömästi nostatettua keskustelua muun muassa eri keskustelupalstoilla niin ruuan hinnasta, eläinten kohtelusta kuin kasvissyöntiin siirtymisestä.

Sosiaalisen median kehittymisen myötä lisääntyneet politikointimahdollisuudet ovat olleet suomalaiselle eläinoikeusliikkeelle eduksi (Lundbom 2009, 115). Aktivistien kampanjamateriaalit ovat tyylikkäästi toteutettuja ja informatiivisia. Takavuosien mustavalkoiset lentolehtiset ovat vain osa historian havinaa.

Sekä 2007 että nyt tuoreimman kuvamateriaalin julkistamisen tiimoilta voi jo todeta, että julkisuudessa eläinoikeustoimijoita ei ole nähty yksinomaan uhkaavina tai terroristisina, vaikka luvatonta kuvaamista eri eläintiloilla on myös kritikoitu. Julkisuudessa toimijat ovat päässeet puhumaan asiasta eli eläinten hyvinvoinnista. Tässä on melkoinen ero 2000-luvun alkupuolen aktivismin mediasuhteeseen. (ks. myös Lundbom 2009)

Pia Lundbom

Kirjoittaja on tutkijalehtorina Humanistisen ammattikorkeakoulun Kansalaistoiminnan opetus, tutkimus ja kehittäminen ammattikorkeakouluissa -hankkeessa.

Lähteet

Ensimmäinen tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta asetettu. MMM, Helsinki 19.11.2009. Viitattu 10.12.2009.

Evira pyytää aktivisteilta tietoa kuvatuista sikaloista. Iltalehti 10.12.2009. Viitattu 10.12.2009.

Lundbom, Pia (2009) Kun pihdit kameraan vaihtuivat… Eläinoikeusaktivistien poliittinen tyylimuutos. Politiikka 51:2, 107-116.

Tämänkö me haluamme tehdä eläimille? Sikatehtaat.fi. Viitattu 10.12.2009.

Taas järkyttäviä kuvia sikatiloilta.Iltalehti 9.12.2009. Viitattu 10.12.2009

Tuotantoeläinten hyvinvoinnin kehittämiseksi haetaan uusia keinoja. Maaseudun tulevaisuus 10.12.2009. Viitattu 10.12.2009.