Tammikuun 2009 tilasto

Nuorisobarometrin mukaan ihmisen aiheuttamaan ilmastonmuutokseen liittyvä turvattomuus on nopeassa kasvussa. Vuonna 2008 enää joka neljäs nuori sanoi kokevansa vain vähän huolta ilmastonmuutoksesta, kun vielä kaksi vuotta aiemmin huolettomia oli yli kolmannes. Vuonna 2007 tehdyssä kyselytutkimuksessa selvä enemmistö nuorista oli sitä mieltä, että ilmastonmuutoksen torjuminen on tärkeämpää kuin mikään muu poliittinen kysymys.

Vaikka huoli ilmastonmuutoksesta kasvaa, se ei kuitenkaan näytä kanavoituvan toiminnaksi. Ympäristön puolesta toimimisen tärkeys on nuorten mielessä pikemminkin laskusuunnassa. Vuonna 2000 sitä piti tärkeänä 85 prosenttia nuorista, 2008 osuus oli laskenut 78 prosenttiin.

"Kansalaisten käsitykset ilmastonmuutoksesta" -kyselytutkimuksessa kysyttiin ”Mitkä yhteiskunnan toimenpiteet saisivat toimimaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi?” Suurimman kannatuksen saivat tiedotus (32 prosenttia) ja uuden teknologian käyttöönotto (29 prosenttia). Energian hinnan korottamista pitää parhaana toimintaan kannustavana keinona vain 6 prosenttia, ja kieltoja ja rajoituksia 3 prosenttia suomalaisista.

Kummallinen (ja inhimillinen) tulos, jonka herättää jatkokysymyksen: mikä se sellainen kielto tai rajoitus on, joka ei vaikuta toimintaan?

LÄHTEET

Mitä kuuluu? Nuorisobarometri 2008.  (Sami Myllyniemi). Helsinki: Nuorisoasiain neuvottelukunta & Nuorisotutkimusverkosto.

Sukupolvipolitiikka – nuoret ja eduskuntavaalit 2007. (Kari Paakkunainen, toim). Helsinki: Nuorisoasiain neuvottelukunta & Nuorisotutkimusverkosto.

Kansalaisten käsitykset ilmastonmuutoksesta (2007). Taloustutkimus. 

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC:n (Intergovernmental Panel on Climate Change) tuorein (2007) raportti viimeisimmistä ilmastotutkimuksen tuloksista.