Tammikuun 2008 tilasto

Tiedot 12–18-vuotiaiden liikunnan määristä ovat peräisin Nuorten terveystapatutkimuksesta. Riittäväksi liikunnaksi arvioitiin yhteensä vähintään neljä kertaa viikossa tapahtuva vapaa-ajan liikunta urheiluseurassa ja/tai urheiluseuran ulkopuolella. Näin määriteltynä riittävästi liikkuvien osuus on viime vuosina suurentunut, ja riittämättömästi liikkuvien vähentynyt. Muutos on samansuuntainen kaikissa ikäryhmissä, sekä tytöillä että pojilla. Liikkuminen on lisääntynyt lähinnä urheiluseuroissa, ei juuri niiden ulkopuolella.

Todellisen liikunnan määrän selvittäminen saattaa kuitenkin olla varsin vaikeaa. Voisi kysyä, kuinka yhdenmukaisesti vastaajat pitävät liikuntana esimerkiksi koulumatkoja, skeittausta, snoukkausta, breikkausta ja parkouria? Polarisaatiohypoteesi ei luvuista saa vahvistusta: riittävä liikunta ei näytä kasautuvan entistä harvemmille, paremminkin päinvastoin.

Esimerkkikuviomme mukaan on riittävästi liikkuvien 18-vuotiaiden tyttöjen osuus ylittänyt 20 prosentin rajan. 20 on myös Nuorisotutkimusseuran vuonna 2008 täyttämä määrä vuosia!! Voiko tämä enää olla sattumaa?!

LÄHTEET

Liikunta – hyvinvointipoliittinen mahdollisuus. Suomalaisen terveysliikunnan tila ja kehittyminen 2006. (Mikael Fogelholm & Olavi Paronen & Mari Miettinen). Sosiaali- ja terveysministeriö, opetusministeriö, UKK-instituutti. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2007:1.

Nuorten terveystapatutkimus. Aineisto on kerätty 1977–2005 joka toinen vuosi tehtävällä postikyselyllä, jonka otos on valtakunnallisesti edustava.