Syyskuun 2007 tilasto

Kommentti on yksi 58 840:sta vuonna 2006 Suomessa syntyneestä. Mutta mitä tekemistä tällä tiedolla on nuorisotiedon verkkokanavalla?
Nuorisolain mukaan nuoria ovat kaikki alle 29-vuotiaat – siis myös 1-vuotiaita koskeva tieto on nuorisotietoa!

Näin pienten kohdalla tietoa elinoloista saa parhaiten tutkailemalla lasten perheitä. Sekin voi sisältää yllättäviä tilastollisia kompastuskiviä.
Yksinkertaiseen kysymykseen siitä, kuinka iso osa lapsista jää perheensä ainokaiseksi, voi saada hyvin erilaisia vastauksia.

Kaikista lapsiperheistä yksilapsisia on 43 prosenttia. Tämä ei kuitenkaan kerro ainoiden lasten osuutta lapsista, joka on 23 prosenttia! Ero johtuu siitä, että jos lapsia taulukoidaan sisarusten määrän mukaan, tulee laskelmiin yksilapsisista perheistä vain yksi lapsi, mutta monilapsiset perheet ovat näissä luvuissa edustettuna kaikkien lastensa kautta.

Toinen vaikeus sisarusten määrän tulkinnassa on, että tilasto tehdään ajallisena poikkileikkauksena. Se kertoo vain sen hetken kotona asuvien lasten määrän, ei kotoa jo pois muuttaneita tai vielä syntymättömiä lapsia. 42 prosenttia syntyy perheensä ainoaksi lapseksi, mutta suurin osa heistä saa myöhemmin sisaruksen. Alakouluikäisistä ainoita lapsia on vain 13 prosenttia (ks. kuvio yllä). Osa heistäkin saa vielä uuden pikkusiskon tai -veljen, tai sitten vanhempi sisarus on jo täysi-ikäinen. Tästä voi päätellä, että vain noin yksi lapsi kymmenestä jää perheensä ainoaksi!

LÄHDE

Suomalainen lapsi 2007. Helsinki: Tilastokeskus.

Ks. myös väestötilastoja Tilastokeskuksen syksyllä 2007 uudistuvasta StatFin-tilastotietokannasta.